Annons

Lydia Wålsten: En kortare föräldraförsäkring är möjlig

Island.
Island. Foto: Frank Augstein / TT
Under strecket
Publicerad

På Island kan du vara ledig nio månader med ditt barn. Det är sju månader kortare än i Sverige. Samtidigt föds lika många barn på Island som i Sverige. Isländska kvinnor deltar i högre utsträckning i arbetskraften och har fler ledande chefspositioner. Studier pekar också på att isländska barn mår lika bra som svenska. När de nio månaderna har gått, blir barnen antingen omhändertagna av en privat dagmamma i små barngrupper eller så betalar föräldrarna ledigheten ur egen ficka (Islands skattetryck är 10 procentenheter lägre än Sveriges).

Oavsett från vilket håll man går in i diskussionen, finns skäl att lära av landet. Nu är det tvärtom. Under hösten väntas den isländska riksdagen röra sig i Sveriges riktning och låta föräldraförsäkringen gå från 9 till 12 månader.

En förlängd ledighet när män och kvinnor tjänar olika – vilket de gör – får effekten att familjen tjänar på att kvinnan tar ut mer av ledigheten. Det är inget fel med att kvinnor väljer att vara med barnen. Problemet är att staten minskar familjens flexibilitet när den gör den offentligt styrda föräldraledigheten längre. Chefsekonomen vid Islands handelskammare Konráð Guðjónsson berättar att bara var tionde man på Island väljer att ta ut mer än tre månader, medan nära nog alla kvinnor gör det. Innan löneskillnaden hanterats, kommer en längre föräldraledighet paradoxalt nog göra Island mindre jämställt.

Annons
Annons

Den som har små barn undrar säkert hur man hade klarat en kortare ledighet. Men så sent som 1976 var föräldraledigheten i Sverige sex månader. Det betyder att en majoritet av dem som läser den här texten växte upp under de förhållandena. Bryggan mellan dagis och ledigheten löstes genom privata initiativ. Att ledigheten inte var längre berodde på risken man såg att den undergrävde kvinnors karriärer och minskade deras anställnings- och befordringsmöjligheter. I dag sägs att en lång föräldraförsäkring är en förutsättning för kvinnans karriär. Det är något som inte stämmer. Exemplet Island visar att påståendet saknar bäring.

Kostnaden för föräldraförsäkringen har ökat kraftigt i Sverige, samtidigt som OECD pekar på att en föräldraledighet längre än 12 månader minskar kvinnors arbetskraftsdeltagande. Ändå är den mest radikala reformen den förkortning av ledigheten med en månad som Föräldraförsäkringsutredningen (2017) föreslog. Fyra månader är en rimligare början. För om friheten ska öka, behöver man vara beredd att minska utgifterna.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons