Annons

”En mycket märklig syn på rättssystemet”

Foto: Johan Nilsson/TT

Visst är det viktigt att utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv diskutera olika kriminalpolitiska förslag. Men då måste man också ta hänsyn till de svåra utmaningar vi står inför ifråga om gängkriminalitet, skriver Håkan Lavén, före detta hovrättslagman, i en replik.

Under strecket
Publicerad
Bild 1 av 1

REPLIK | KRIMINALPOLITIK

Fem advokater och två akademiker riktar i en artikel i SvD (9/11) stark kritik mot vissa kriminalpolitiska förslag som har lagts fram under senare tid. Och det är ingen måtta på kritiken, det mesta som har föreslagits är enligt debattörerna både ogenomtänkt och rättsosäkert.

Visst finns det anledning att vid utformningen av kriminalpolitiken noggrant beakta rättssäkerhetsaspekter. Det är en angelägen sida av saken som fortlöpande bevakas i lagstiftningsarbetet.

Men debattörernas argumentation grundar sig uppenbarligen på en mycket märklig syn på vårt rättssystem. De tycks uppfatta det som helt statiskt, någonting som i sin nuvarande form har fått en helt perfekt utformning och som inte får rubbas i något hänseende av hänsyn till rättssäkerhetsaspekter. Men som de flesta förstår förhåller det sig inte på det sättet. Rättssystemet är en levande och rörlig massa som hela tiden förändras, både genom lagregler och domstolspraxis, för att svara mot de problem som behöver lösas i samhället.

Det kan inte ha gått debattörerna spårlöst förbi att vi i dag i fråga om brottslighet har en helt ny situation. Kriminella nätverk har tagit över hela stadsdelar. Dödsskjutningar och sprängningar pågår i stort sett dagligen i landets olika städer och oskyldiga människor drabbas. I utanförskapsområdena råder rädsla och en mycket påtaglig tystnadskultur, ingen vågar anmäla brott och ingen vågar heller vittna av rädsla för repressalier. Om dessa problem sägs ingenting i artikeln eller hur de ska vägas av mot rättssäkerhetsaspekter. Inte heller ges det i övrigt ett enda förslag på hur samhället ska komma till rätta med den mycket allvarliga kriminaliteten.

Annons
Annons
Bild 1 av 1

Det mesta av kritiken mot de kriminalpolitiska förslagen är kraftigt överdriven. Anonyma vittnen har till exempel godtagits av Europadomstolen och förekommer redan i flera länder, bland annat Danmark, Norge och Frankrike, utan att det har rapporterats om några rättssäkerhetsproblem. Varför skulle det vara rättsosäkert att tillämpa en sådan ordning i Sverige?

Likadant med de så kallade visitationszonerna som av den danska polisen anses vara ett mycket effektivt medel i kampen mot gängbrottslighet. På grund av hotande faror visiteras människor dagligen i olika sammanhang, till exempel på flygplatser eller vid domstolsförhandlingar. För den som har rent mjöl i påsen betraktas en sådan visitering närmast som trygghetsskapande, något man inte vill vara utan.

Visst är det viktigt att utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv diskutera olika kriminalpolitiska förslag. Men då måste man också ta hänsyn till de svåra utmaningar vi står inför ifråga om gängkriminalitet och de medel som står till förfogande. I annat fall blir det ganska meningslöst.

Håkan Lavén
före detta hovrättslagman

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons