Annons

En nationalistisk utveckling vore förödande för inflytandet

Skulle en annan modell vara bättre?
Skulle en annan modell vara bättre? Foto: Yvonne Åsell

Nuvarande beslutsmodell i EU är en fungerande kompromiss, menar Charlotte Cederschiöld i en kommentar.

Under strecket
Publicerad

Med anledning av blogginlägget Skapar Europaparlamentet EU-legitimitet? har följande kommentar inkommit:

Sven Otto Littorins inlägg i Smedjan och Janerik Larssons gästinlägg i SvD, båda om EU-parlamentet, vittnar om en svag insikt om parlamentets betydelse i lagstiftningen.

Det förslag de stöder, formulerat av Die Zeits politiske redaktör Jochen Bittner, skulle gynna stora länder. Små och mellanstora länder som Sverige skulle förlora inflytande med det förslaget, om man inte tror att tyskarna med 90 miljoner medborgare skulle ge samma antal representanter till länder som med cirka en tiondel av tyskarnas befolkningsmängd.

Det är högst osannolikt att några stora länder med 60–80 miljoner invånare skulle ge samma inflytande till små länder som Estland, med en dryg miljon invånare, och Luxemburg på en knapp halv miljon, eller Sverige. Den principen, makt baserad på befolkningsstorlek i stället för på sakinnehåll, finns ju redan på rådssidan och är en del av besluten.

Det är viktigt att inte endast landets storlek och nationella intressen påverkar utan även det politiska innehållet. Det sker genom parlamentets inflytande på besluten. Nuvarande beslutsmodell är en fungerande kompromiss.

I dag kan duktiga svenska politiker skapa inflytande för våra synsätt på ett helt annat sätt än vad de skulle kunna i ett system där bara landets storlek har betydelse. Förhandlingarna med Ministerrådet slutar ofta med att EU-parlamentet gör större vinster än rådet. Det som är vinsten är en kompromiss med större inslag från små länder än annars skulle vara fallet.

Ur svensk synpunkt vore en nationalistisk utveckling förödande för inflytandet. Eller menar skribenterna att Sverige inte kan få fram kompetenta personer som kan hantera parlamentets arbetssätt? Så illa tror jag inte att det är. Och så länge vi kan det, ger oss nuvarande system mer inflytande. Jag hyser gott hopp om i alla fall Tomas Tobés (M) förmåga, en av dem jag sett på närmare håll.

CHARLOTTE CEDERSCHIÖLD (M), tidigare vice talman och ordförande för Europaparlamentets förhandlingar med Ministerrådet.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons