Annons

”Rapporten har udden riktad mot de sjuka”

Vi kan inte se Riksrevisionens rapport som något annat än ett politiskt inlägg med udden riktad mot socialförsäkringens grundläggande syfte. Det skriver forskare i en slutreplik om sjukskrivningar.

Under strecket
Publicerad

Riksrevisionen.

Foto: Fredrik Sandberg/TT (Arkiv) Bild 1 av 1

Riksrevisionen.

Foto: Fredrik Sandberg/TT (Arkiv) Bild 1 av 1
Riksrevisionen.
Riksrevisionen. Foto: Fredrik Sandberg/TT (Arkiv)

SLUTREPLIK | RIKSREVISIONEN

Enligt Regeringsformen är det Riksrevisionens uppgift ”att granska den verksamhet som bedrivs av staten”. I Sverige är socialförsäkringen ett statligt åtagande som administreras av Försäkringskassan och Riksrevisionen ska därför granska Försäkringskassan och dess verksamhet. I Sverige anno 2017 duggar de vittnesmål tätt som tyder på att sjukförsäkringen har stora brister mätt mot målet att ersätta inkomstbortfall när sjukdom eller skada hindrar människor att försörja sig på lön från arbete. Särskilt den psykiska ohälsan ökar. Att i det läget uppmuntra till ökad ekonomisk och psykisk press på de redan sjuka framstår som kontraproduktivt. Här lutar vi oss mot en solid internationell forskningstradition som gång på gång påvisar sociala och ekonomiska faktorers betydelse för hälsa.

Annons
Annons

Det är den sjukförsäkringen som är utgångspunkt för den studie som Patric Hägglund gjort på Riksrevisionens uppdrag. Studien säger inget om vad som händer på arbetsplatsen när en sjukskriven person kommer tillbaka eller om personens liv, familj och fritid. Vad som undersöks är registerdata; uppgifter som främst rör det allmännas utgifter; läkemedel på recept, läkarbesök och så vidare. Utifrån dessa uppgifter dras långtgående slutsatser om såväl individers hälsa som jämställdheten mellan män och kvinnor. Det hela kan beskrivas som ett innovativt grepp, men vi ska inte ställa orimligt stor tilltro till att med hjälp av statistiska metoder kunna nå kunskap om människors liv, hälsa och förutsättningar för arbete.

Vad förväntar sig Riksrevisionen att Försäkringskassan ska göra med rapportens slutsatser? Riksrevisionen verkar förespråka en mer strikt tillämpning av Socialförsäkringsbalken vid beslut i enskilda fall, trots att rättsläget förändrats och stabiliserats efter att studien gjordes. Det är troligt att denna strikta tillämpning redan är genomförd. Ytterligare skärpningar har inte stöd i varken lag eller andra rättskällor.

Slutsatsen att en strikt bedömning av rätten till sjukpenning främjar jämställdhet och jämlikhet är inte bara ogrundad, utan oetisk och cynisk i ljuset av tusentals människors vittnesmål om att inte kunna lita på att sjukförsäkringen fungerar som ekonomiskt skyddsnät när de behöver använda sig av den. Den som inte har egna erfarenheter eller någon i sin närhet som bär vittnesmål om en sådan erfarenhet kan läsa på webbsidan solrosuppropet.se. När Riksrevisionen nu granskat Försäkringskassans ”effektivitet” skulle Riksrevisionen förslagsvis kunna göra en grundlig granskning hur sjuka personers rättssäkerhet påverkas av den typen av ”effektivitetssträvanden” som myndigheten här förespråkat.

Vi kan inte se Riksrevisionens rapport som något annat än ett politiskt inlägg med udden riktad mot socialförsäkringens grundläggande syfte. I Försäkringskassans konkreta arbete och beslutsfattande ska den inte användas.

Lotti Ryberg-Welander

jurist och lektor vid Socialhögskolan, Lunds universitet

Sara Hultqvist

socionom och lektor vid Socialhögskolan, Lunds universitet

Roland Paulsen

sociolog och lektor vid företagsekonomiska institutionen, Lunds universitet

Här finns rapporten i sin helhet: www.riksrevisionen.se

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons