Annons

Mårten Schultz:En skandal – rättegången kan behöva tas om

Skadan för rättsskipningen är stor. Enligt SvD:s granskning har en nämndeman bestämt sig om flygaktivisten Elin Erssons skuld långt innan han utsågs till att döma i målet.

Under strecket
Publicerad

Aktivisten Elin Ersson avbröt en utvisning till Afghanistan genom att stoppa ett plan som skulle flyga från Landvetter.

Foto: Björn Larsson Rosvall/TT Bild 1 av 1

Aktivisten Elin Ersson avbröt en utvisning till Afghanistan genom att stoppa ett plan som skulle flyga från Landvetter.

Foto: Björn Larsson Rosvall/TT Bild 1 av 1
Aktivisten Elin Ersson avbröt en utvisning till Afghanistan genom att stoppa ett plan som skulle flyga från Landvetter.
Aktivisten Elin Ersson avbröt en utvisning till Afghanistan genom att stoppa ett plan som skulle flyga från Landvetter. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

För några veckor sedan kommenterade jag i dessa spalter domen mot Elin Ersson, aktivisten som hindrade ett flygplan från att lyfta genom att inte sätta sig ned efter anmodan från personalen. Syftet med aktionen var att förhindra utvisning av en person som hon trodde fanns med på planet.

Elin Ersson dömdes av tingsrätten för brott till 60 dagsböter. Det är ett lågt straff men helt i linje med hur den (förvånansvärt milda) lagstiftningen ser ut.

Erssons fall har givit upphov till starka känslor, inte minst bland grupper som förordar en mer restriktiv migrationspolitik. I flera tidningar som står Sverigedemokraterna (SD) nära har Erssons agerande således kritiserats särskilt starkt, både i artiklar men framför allt i tidningarnas i kommentarsfält.

Annons
Annons

Det var mot denna bakgrund som jag gjorde en särskild notering om att en av nämndemännen var skiljaktig. Jag skrev följande.

”Domen blev mild för Elin Ersson: 60 dagsböter å 50 kr. Men det finns en något förvånande skiljaktighet. En av nämndemännen ville döma till fängelse eftersom ’det varit fråga om en i förväg planerad manifestation som varit ett led i en politisk verksamhet’”.

Nämndemannen som ville sända Elin Ersson till fängelse har rekryterats till domarbänken av Sverigedemokraterna.

Anledningen till att partikopplingen är intressant i detta fall är att just SD tidigare, genom sin rättspolitiska talesperson Kent Ekeroth, i riksdagen uttryckt att partiets nämndemän ska företräda partiet även i domstolen.

Nämndemännen skulle, enligt Ekeroth, ”företräda våra åsikter i de frågor som vi driver, alltså att återspegla den del av befolkningen som röstar på Sverigedemokraterna i synen på brott och straff. Det ska givetvis ske inom lagarna, men det finns ju ett visst svängrum där.”

Den särskilda synen på nämndemännens roll i rättssystemet som uttryckts av just SD:s företrädare i kombination med hur Erssons fall behandlats i SD-kretsar gjorde att den skiljaktiga meningen stack ut. Den gav en oroande känsla av politisering.

När nu SvD:s granskning visar att nämndemannen av allt att döma redan långt innan han utsågs till Elin Erssons domare, kommit till slutsatsen att hon var skyldig besannades farhågorna. Rättegången måste nu kanske tas om. Skadan för rättsskipningen är stor.

Det är i så fall en skandal. En skandal som inte i första hand är politisk, även om förklaringen till det inträffade delvis är det. I det här fallet tycks nämndemannen haft det dåliga omdömet att uttrycka sin förutfattade mening i ett politiskt sammanhang på internet.

Hade han inte gjort det hade det aldrig upptäckts. Men hans åsikter hade funnits där ändå. Liksom det politiska engagemang som går hand i hand med hans åsikter.

Skandalen är ett symptom på det verkliga problemet. Det handlar inte om SD och det handlar inte om just den här nämndemannen.

Det handlar om ett feltänkt juridiskt system där politiskt tillsatta lekmän tilldelas makten att döma sina medmänniskor. En modern rättsstat sätter inte politiker som domare. En modern rättsstat strävar tvärtom mot att hålla politikerna borta från den dömande verksamheten.

Det är hög tid att avskaffa nämndemännen.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons