Annons

Caroline Elander Knip:Enkel lösning kan förhindra smärtsam flytt när förälder dör

Sambor ärver inte varandra, oavsett om de har gemensamma barn. Men det finns sätt för att undvika att familjen måste flytta om en förälder dör.

Under strecket
Publicerad

Illustration: Thomas Molén

Bild 1 av 1

Illustration: Thomas Molén

Bild 1 av 1
Illustration: Thomas Molén
Illustration: Thomas Molén

Av lagen framgår att om det saknas maka eller make så är det i första hand den avlidnes barn som ärver. Det är således barnen som ärver en avliden person även om denna lever tillsammans med en annan person och är så kallad sambo. Är barnen under 18 år då föräldern avlider kommer Överförmyndaren att utse en god man som tillvaratar barnets rätt i dödsboet efter den avlidne föräldern.

Den gode mannen brukar som regel anse att det bästa för barnet är att få ut hela sitt arv direkt. Till exempel, i de fall där en avliden person har två barn ärver barnen en hälftendel vardera av den avlidnes kvarlåtenskap. Detta kallas inom juridiken förarvslott.

Det många inte är medvetna om, är att barnen har rätt att få del av en andel av all egendom efter den avlidne föräldern, det vill säga en andel i bostaden, lösöret (möblerna), bankmedel med mera.

Annons
Annons

En enkel lösning på problemet, förutsatt att alla barn är parets gemensamma barn, är att gifta sig.

Det problem som ofta uppstår i dessa situationer är att Överförmyndaren helst inte vill att minderåriga barn ska äga bostäder eller för den delen vara medlåntagare till eventuella bostadslån. Detta kan resultera i att den efterlevande sambon, som också kan vara barnet eller barnens mamma eller pappa, måste sälja den gemensamma bostaden för att ha råd att lösa ut barnens arv. Situationen kan bli mycket olycklig eftersom det kan medföra att hela den kvarvarande familjen måste flytta till ett annat boende som den efterlevande sambon har råd med.

Det bästa för barn som har förlorat en förälder är ofta att bo kvar i sitt hem och sin trygga miljö och inte att flytta till ett annat boende.

En enkel lösning på problemet, förutsatt att alla barn är parets gemensamma barn, är att gifta sig. Som gifta ärver man varandra före de gemensamma barnen. Är inte det ett alternativ kan sambor genom att upprätta ett testamente begränsa den del som barnet ska ärva efter den avlidna föräldern till hälften. Barnet får då endast ut sin laglott och får vänta med resten av arvet tills även den andre föräldern går bort. Ni kan också ange i ert testamente att den efterlevande av er ska erhålla hela bostaden och lösöret och att laglotten endast ska utgå i pengar.

Ett komplement till ett testamente kan även vara att samborna tecknar livförsäkringar på varandra.

I exemplet ovan skulle detta innebära att de två barnen får en fjärdedel vardera av arvet efter den avlidne sambon och den efterlevande sambon får resterande hälftendel. Förekomsten av testamentet underlättar då för den efterlevande sambon på så vis att denne kan undvika en tvångsförsäljning av bostaden och det belopp som denne måste lösa ut barnen för minskar.

Ett komplement till ett testamente kan även vara att samborna tecknar livförsäkringar på varandra.

Då faller ett kontant belopp ut vid den enes sambons dödsfall som kan öka möjligheterna för den efterlevande sambon att lösa ut barnen ur bostaden och utöka möjligheten för familjen att bo kvar även efter dödsfallet.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons