Annons

”Enklast ge andra barnet samma summa pengar?”

Illustration: Thomas Molén
Illustration: Thomas Molén

Det ena barnet har fått ett med tiden ”avsevärt belopp” – det andra har klarat sig själv. Hur kan man se till att allt blir rättvis mellan barnen i slutändan? Caroline Elander Knip, SvD:s expert i familjerätt och arvsrätt, svarar på läsarnas frågor.

Under strecket
Publicerad

Fråga: Vi är ett gift par med två barn, A och B. Under årens lopp har vi fått hjälpa A ekonomiskt och vi räknar inte med att få tillbaka några pengar. Det har med tiden blivit ett avsevärt belopp. Nu vill vi se till så att allt är ”nollställt” inför framtida arvskifte.

Det är väl enklast att vi bara ger B samma summa pengar som A tidigare fått? Eller?

/Kalle

Caroline Elander Knip: Jag tolkar din fråga som att ni endast har gemensamma barn. Inledningsvis ska därför nämnas att era barn, under förutsättning att ni fortsätter vara gifta till den dagen en av er går bort, kommer att ärva er först den dagen ni båda har avlidit.

Vad gäller de ekonomiska bidragen till ert ena barn finns det ett antal alternativ för att se till att det i förlängningen blir rättvist mellan era två barn. Enligt lag ska gåvor till bröstarvingar enligt huvudregeln anses utgöra förskott på arv om inte om inte annat har föreskrivits i exempelvis ett gåvobrev eller testamente eller om det med hänsyn till omständigheterna måste antas ha varit avsett.

Annons
Annons

Det kan vara klokt att se över situationen för att undvika en eventuell framtida tvist mellan era barn.

Syftet med regeln är att säkerställa att arv fördelas rättvist mellan bröstarvingarna då lagstiftaren har utgått ifrån att det är vad de flesta önskar. Om gåvor till bröstarvingar inte ska anses utgöra förskott på arv bör det av denna anledning anges tydligt.

Att ha i beaktande är att regeln inte tar sikte på mer sedvanliga gåvor såsom julklappar och födelsedagspresenter. Det framgår inte av er fråga om ni har upprättat några gåvobrev eller skuldebrev i samband med att ni har överfört pengar till er son eller om ni har upprättat ett testamente där er avsikt med överföringarna framgår.

Gör ni ingenting kommer de gåvor ni gett till ert ena barn således att avräknas från dennes del av arvet vilket verkar vara det ni vill. Det kan dock vara klokt att ändå se över situationen för att undvika en eventuell framtida tvist mellan era barn. Som du själv är inne på är en möjlig lösning att redan under er livstid ge även ert andra barn motsvarande belopp.

Ni bör även kontrollera hur stort det totala gåvobeloppet är i förhållande till era övriga tillgångar.

Om det inte är möjligt, kanske på grund av att era tillgångar består av en fastighet eller en bostadsrätt, bör ni förtydliga, exempelvis i ett testamente, att det belopp som ert ena barn har fått ska avräknas som förskott på arv. Detta för att säkerställa att era barn blir uppmärksammade på frågan då ni båda har avlidit. Om det inte är aktuellt med fortsatta gåvor kan även en summa specificeras för att undvika diskussioner dem emellan.

Ni bör även kontrollera hur stort det totala gåvobeloppet är i förhållande till era övriga tillgångar. Detta för att ett barn som har fått gåvor som utgör förskott på arv inte har en skyldighet att återbetala dessa om det inte finns tillräckligt mycket tillgångar kvar till det andra barnet.

Resultatet blir istället att barnet som inte har fått gåvor erhåller det som finns kvar av kvarlåtenskapen vilket kan ge ett orättvist resultat.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons