Annons

Ersta sjukhus rasar mot prisdumpning i öppenvård

Landstingets vilja att pressa priserna i sina vårdupphandlingar har gått för långt. Enligt ideella Ersta sjukhus görs upphandlingar nu till så låga nivåer att det är omöjligt att garantera vårens kvalitet.

Under strecket
Publicerad

Ersta sjukhus har reagerat på prispressen i de upphandlingar som gjort i Stockholm.

Foto: Hasse HolmbergT/Hans Berggren/Erja Lempinen

Ersta sjukhus har reagerat på prispressen i de upphandlingar som gjort i Stockholm.

Foto: Hasse HolmbergT/Hans Berggren/Erja Lempinen
Ersta sjukhus har reagerat på prispressen i de upphandlingar som gjort i Stockholm.
Ersta sjukhus har reagerat på prispressen i de upphandlingar som gjort i Stockholm. Foto: Hasse HolmbergT/Hans Berggren/Erja Lempinen

Stockholms läns landsting lyckades i sin senaste upphandling halvera sina kostnader för flera procedurer i öppenvård. Landstinget lyfter fram den så kallade DRG-ersättningen, som enkelt uttryckt är ett sätt att mäta prisnivån för en grupp tjänster.

”De vinnande anbuden i denna upphandling har ett genomsnittligt poängpris på cirka 10 700 kr och innebär en minskning med cirka 50 procent jämfört med tidigare avtal”, skriver presschefen Helena Miller i ett mejl till SvD.

Den idéburna organisationen Ersta diakoni som driver Ersta sjukhus varnar dock för att resultatet kan vara för bra för att vara sant. Enligt Ersta har priset nu pressats så långt att det kan gå ut över vården.

– Vi kan inte förstå hur man ska kunna bedriva kvalificerad vård på de här prisnivåerna. Det går inte ihop sig ens om deras kostnader för lokaler, instrument och andra kringkostnader vore noll, säger sjukhuschefen Jan-Åke Zetterström.

Annons
Annons

Generellt kan jag säga att det finns ett problem när för mycket av offentliga upphandlingar fokuserar på pris.

Skillnaden i de olika anbuden är dramatiskt. Inom området gastroenterologi och hepatologi i öppenvård vann Sollentuna Specialistklinik, som är ett dotterbolag till Praktikertjänst, med ett så kallat poängpris på drygt 9 300 kronor. Anbudet låg cirka 25 procent under tvåan och trean, och var mindre än hälften av de priser som ideella Ersta och Investorägda vårdjätten Aleris ansåg vara rimliga.

Enligt Jan-Åke Zetterström finns risken att patienter hamnar i kläm eller att besparingen slår tillbaka mot skattebetalarna i form av ökade kostnader på annat håll.

– Det här priset förutsätter att alla tester är gjorda innan patienten kommer till mottagningen. Här kommer man att bolla patienten tillbaka till primärvården. Risken är också att kostnaden för landstinget och primärvården blir högre om det uppstår kostnader för de tester som måste göras innan patienten kommer till vårdgivaren.

Professor Anders Anell vid företagsekonomiska institutionen på Lunds universitet håller delvis med.

– Jag kan inte uttala mig om just den här upphandlingen men generellt kan jag säga att det finns ett problem när för mycket av offentliga upphandlingar fokuserar på pris. Risken är att det går ut över vårdkvalitet, särskilt sådan som är svår att mäta och följa upp och där problemen uppstår först på sikt, men också att kostnaden dyker upp någon annan stans där upphandlaren inte tänkt sig.

Man kan säga att även om valet mellan de leverantörer som kvalificerat sig enbart handlade om pris så har det gjorts en utvärdering av kvalitet innan.

Annons
Annons

Perjohan Lindfors, vd och verksamhetschef på Sollentuna Specialistklinik tillbakavisar att företaget ska ha dumpat priserna.

– Jag kan inte se att vi inte ska klara att leva upp till landstingets kvalitetskrav. Förklaringen till att vi kan ligga så lågt är snarare att vi har en mycket mindre overhead än andra i branschen samt att vi också nöjer oss med lägre marginaler, säger han.

– Jag har arbetat som ansvarig för en motsvarande verksamhet inom Aleris och utan att nämna några siffror kan jag konstatera att det är en stor skillnad mellan de marginaler de hade på min tid och marginalerna i den här offerten.

Det är en beskrivning som Aleris inte ställer upp på.

– Vi kommenterar aldrig marginaler i enskilda verksamheter eftersom det inte blir rättvisande men som helhet har Aleris en vinstmarginal på 2-3 procent, säger Aleris kommunikationschef Henrik Kennedy.

Landstinget är inte oroat att man ska ha pressat priserna för mycket.

– Vi har flera sätt att säkra det. Vi arbetar med ett förfrågningsunderlag tillsammans med olika experter och formulerar sedan krav som anbudsgivaren måste uppfylla, säger landstingets chefsjurist Anne Rundquist.

– Man kan säga att även om valet mellan de leverantörer som kvalificerat sig enbart handlade om pris så har det gjorts en utvärdering av kvalitet innan. Bara de som möter våra krav kan komma i fråga.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons