Annons
Kommentar

Elisabet Andersson:Ett arkitekturmuseum är just vad vi behöver nu

Under strecket
Publicerad

Byggandet går på högvarv, kontroversiella stadsomvandlingsprojekt leder till demonstrationer, aktörer med olika agendor debatterar bostadsfrågan.

Vad som behövs i ett sådant läge är såklart ett museum som kan ge oss perspektiv och fördjupade kunskaper. En oberoende institution som motvikt till kommuners och byggherrars vackra visionsbilder.
Vi behöver ett arkitekturmuseum, helt enkelt. Därför blir man glad att regeringen nu beslutat att vårt nationella arkitekturmuseum ska få vara kvar, och till och med förstärkas.

Arkitekturmuseet, som 2013 döptes om till Arkdes, har varit misshandlat och nedläggningshotat på senare år. Turerna har varit närmast farsartade. Den förra regeringen utsåg en chef utan sakkunskaper, som till slut fick avsättas.

Den förra regeringen tillsatte också en utredning som landade i ett förslag om nedläggning – ett förslag som fick stark kritik i remissrundan och dessutom väckte internationella protester.

Men kulturdepartementet har uppenbarligen lyssnat på synpunkterna. Regeringen meddelar nu att Arkdes ska finnas kvar, och vara ”den nationella kulturarvsinstitution som den svenska arkitekturen förtjänar”.

Arkdes ska även i fortsättningen vara en myndighet och ett statligt centralmuseum. Dessutom ska Arkdes stärkas och utvecklas - även om det ännu är oklart hur.

Nu ska en ny chef rekryteras, som kan ta vid efter Kerstin Brunnbergvars förordnande löper ut i sommar.

Under Kerstin Brunnbergs tf-ledning har museet fått ny energi, och blivit synligare i debatten. Nu får museet dessutom arbetsro - och vi kan hoppas på de utställningar, debatter och fördjupningar som behövs så väl just nu.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons