Annons

Janerik Larsson:Ett de(s)perat nödrop

Var det bättre förr?
Var det bättre förr? Foto: TT
Under strecket
Publicerad

”På ett par decennier har en lång rad av de institutioner som formar vår vardag ändrats i grunden. I namn av fri konkurens och modernisering har samhället avreglerats och tryggheten på arbetsmarknaden och i vardagen i princip försvunnit.

Vi har en betydligt större valfrihet men är även utbytbara på jobbet, i samhällslivet och i våra nära relationer på ett helt annat sätt än tidigare. Aktiviteten i föreningslivet minskar och antalet aktiva medlemmar i partier och frikyrkor, demokratins traditionella grindvakter, går ner.

Vi är fria, men också allt mer ensamma.

Var är S svar?

En gång i tiden var det Socialdemokratin som bar upp det Joel Halldorf kallar "en känsla av att höra till". Med Per Albin Hanssons "Folkhem" och Tage Erlanders "Det starka samhället" formades en gemensam svensk berättelse om vilka vi är och vart vi är på väg.

Vad är den berättelsen i dag?”

Detta smått desperata, starkt nostalgiska nödrop återfanns i Anders Lindbergs ledare i Aftonbladet igår.

Men historieskrivningen är grovt missvisande.

I namn av fri konkurens och modernisering har samhället avreglerats och tryggheten på arbetsmarknaden och i vardagen i princip försvunnit.

Per Albin Hanssons folkhemsberättelse handlade dels om socialdemokratins brott med den vänsterradikala delen av rörelsen och givetvis av att han var statsminister under andra världskriget.

”Det starka samhället” visade sig hotat och undergrävt av vad Erlander kallade "de stigande förväntningarnas missnöje".

Ingvar Carlsson såg detta och tillsatte Maktutredningen som analyserade en befolkning som hade helt andra förväntningar på sina liv än att låta dessa detaljstyras av elitens byråkrater.

Det är i den världen vi lever idag och känslan att höra till tar sig nya former som ingalunda är så dystra eller negativa som Lindberg tror.

Men att föreställa sig att man kan återställa 1950-talets värld idag är bara ett tecken på politisk desperation.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons