Annons

Janerik Larsson:Ett enda ord förklarar mycket som går snett

Norberg ger kloka råd
Norberg ger kloka råd Foto: JONAS EKSTRÖMER

Det finns frågor i samhällsdebatten som får anses vara i det närmaste eviga. En sådan rör begreppet vinst. Jag hade just börjat mitt arbete på Svenska arbetsgivareföreningen (SAF) 1980 när ordföranden Curt Nicolin gav den dåvarande informationschefen Sture Eskilsson i uppdrag att starta Näringslivets ekonomifakta.

Under strecket
Publicerad

Jag kommer väl ihåg en intern diskussion vid den tiden mitt under den intensiva debatten om löntagarfonder där Nicolin förklarade att en huvuduppgift för Ekonomifakta var att förklara betydelsen av vinsten för en god samhällsekonomi.

Den politiska aversionen mot så kallade övervinster i näringslivet var ett huvudmotiv bakom fondsocialismen som under andra halvan av 1970-talet blev en central fråga för socialdemokratin under Olof Palme.

Näringslivets ekonomifakta återuppstod när jag 2005 efter många år i näringslivet återvände till SAFs organisationsnummer (nu omdöpt till Svenskt Näringsliv). Men betydelsen att förklara vinstens positiva roll kvarstår än idag som en fortsatt olöst utmaning.

Demoniseringen av vinstbegreppet tog åter fart med ”vinst i välfärden”-debatten som startade 2011 med det skandalösa DN-reportaget om Carema (se boken Lögnen om Koppargården : skandalen bakom Caremaskandalen av Cecilia Stenshamn, 2013).

I februari 2017 skrev jag i denna blogg:

” När SOM-institutet vid Göteborgs universitet i sina riksomfattande undersökningar 2014 och 2015 lät medborgare ta ställning till förslaget: ”Vinstutdelning ska inte tillåtas i skattefinansierad vård, skola och omsorg”, svarade nära 60 procent att det var ett bra eller mycket bra förslag.”

Annons
Annons

Det är utgångspunkten för statsvetarprofessorn Sten Widmalms plädering idag på DN-debatt för Vänsterpartiets syn på frågan.

Bortsett från Widmalms något sällsamma funderingar om en ny sorts svensk korporatism så är han ju ingalunda ensam om att i debatten låta sig styras av SOM-institutets frågeformulering.

Frågan om begreppet ”vinst” har jag haft anledning att följa i decennier både som journalist och som verksam i näringslivet.

För mig framstår det som uppenbart att inget begrepp i svensk samhällsdebatt är så missförstått.

Vinst har klang av ”tipsvinst”, ”lotterivinst” etc. Det vill säga något i grunden oförtjänat och onyttigt. Vilken samhällsnytta innebär en vinst på TRISS?

I olika skeden av debatten har vinstbegreppet varit särskilt hårt utsatt.

Så var det i 70-talsdebatten med återklangen från det röda året 1968.

Det fortsatte sedan i löntagarfondsdebatten där det blev ”övervinster” som på något sätt hotade samhällsordningen varför det skulle införas en ordning som avskaffade de privata företagen.

Nu är vi där igen.

Det förmodligen bästa botemedlet mot missförstånden kring vinst och ett tips till SOM-institutet är Dagens Samhälles årliga utredning ”Den offentliga marknaden”.

Den kan hjälpa den förvirrade - även Widmalm - att hitta tillbaka till verkligheten bortom ”vinstdebatten”.

Skattemedel finansierar många olika verksamheter i högskattestaten Sverige.

Den logiska fortsättningen på undersökningsfrågan som spelat och spelar så stor roll i debatten är ju att alla verksamheter som bedrivs av företag och som arbetar på skattebetalaruppdrag borde förstatligas - eftersom de är baserade på att de ska leverera ett överskott som möjliggör förnyelse och fortsatt expansion.

Annons
Annons

Det är den ståndpunkt som Vänsterpartiet är ensam om i sin önskan att skapa ett kommunistiskt Sverige.

Jag menar att det är oansvarigt - om inte politiskt medvetet? - av SOM-institutet att på detta sätt bidra till en falsk bild av hur det svenska välståndet skapas. Varje dag. Av företag.

Att en professor låter sig vilseledas är inget stort problem, men hela den missriktade jakten på ”vinst” är ett verkligt problem för den svenska välfärdsstatens framtid eftersom den bygger på framgångsrika företag som varje dag skapar dess förutsättningar.

Att förstå hur den svenska marknadsekonomin bygger ett gott Sverige fortsätter vara en förbluffande väl bevarad hemlighet.

Det finns också andra begrepp som också skapat en liknande förvirring. Produktivitet är ett sådant.

Att förklara grunderna för en framgångsrik svensk samhällsekonomi förblir en huvuduppgift inte bara för näringslivet utan för alla som är angelägna som ett fortsatt välstånd.

Man ska dock inte tro att detta bara är ett svenskt problem. Just nu pågår i USA en het debatt kring storföretagsorganisationen Business Roundtable och dess dokument Statement on the Purpose of a Corporation.

Kritiken har varit hårdast på Wall Street Journals ledarsida som citerat Milton Friedman.

Men intressanta kommentarer har kommit också från professor Luigi Zingales som understrukit att vad amerikansk kapitalism behöver är mer ägarinflytande i USAs VD-styrda företagarvärld.

USAs storföretag är allt annat populära och det gäller särskilt storbankerna som tillsammans med statsägda finansinstitutioner förorsakade den stora finanskrisen som startade 2007 men som bröt ut i stor skala efter banken Lehman Brothers konkurs i september 2008. De ansvariga företagsledarna fick kom aldrig att ställas inför rätta.

Annons
Annons

Det är aversionen mot storföretag som ligger bakom Business Roundtables försök att undvika vinstdiskussionen.

En utmärkt kommentar både till amerikansk och svensk debatt är intervjun i Wall Street Journals helgnummer med Johan Norberg.

Han förklarar varför Norden inte är det socialistiska paradis som den amerikanska vänstern inbillar sig och pekar på faran för USAs välstånd om man slår in på den politik som bland annat demokraten Bernie Sanders förespråkar.

Norbergs avslutande råd till amerikanerna är både klokt och välformulerat:

“The most dangerous place to be is top of the world, think you have it all made and can afford to experiment with socialism or protectionism, because you have plenty of room for mistakes before you hurt yourself. That’s where Sweden was in 1970. It almost destroyed us, and it took some heroic efforts to get back on track.”

(Den farligaste positionen är att vara ’top of the world’, tro att allt är avklarat och att du kan kosta på dig att experimentera med socialism eller protektionism, eftersom du har stort utrymme för misstag innan de skadar dig själv. Det var där Sverige stod 1970. Det nära nog tillintetgjorde svenskt välstånd och det krävdes heroiska ansträngningar för att komma tillbaka på rätt spår.)

USA kan vi inte göra så mycket åt mer än att ge goda råd som Norberg, men i Sverige är det fortsatt helt avgörande att säkerställa ett gott näringslivsklimat som garanterar fortsatt välstånd. Det kontrollerar vi själva.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons