Annons

”Ett försök att smutskasta Stockholms sjukvård”

Irene Svenonius och Camilla Waltersson Grönvall, Moderaterna.
Irene Svenonius och Camilla Waltersson Grönvall, Moderaterna. Foto: SvD
Publicerad

REPLIK | STOCKHOLMS SJUKVÅRD

Forskningsministern Helene Hellmark Knutsson (S) skriver i en artikel att sjukvården i Stockholmsregionen är i kris. Anledningen till detta anges vara personalbrist och vårdköer.

Två välkända nationella problem används alltså för att krisstämpla Stockholm. Vilket i praktiken innebär att ministern krisstämplar svensk sjukvård i stort. Dessvärre är det fullt befogat.

Sedan den rödgröna regeringen tillträdde 2014 har vårdköerna i Sverige fördubblats. Mest växer de i landsting som styrs av Socialdemokraterna. En viktig orsak till de allt längre vårdköerna är att regeringen avskaffade den kömiljard som Alliansen införde och som halverade vårdköerna.

Annons

Det län som ministern bygger sin artikel kring – Stockholms län – har bland Sveriges kortaste vårdköer, vilket bland annat framgått av sammanställningar från Sveriges Kommuner och Landsting, Dagens Nyheter och SVT.

I Stockholms län får 93 procent av patienterna inom specialistvården träffa en läkare inom den tid som gäller enligt vårdgarantin. Rikssnittet är 80 procent. I de socialdemokratiskt styra landstingen Norrbotten och Västernorrland klaras vårdgarantin för maximalt 60 procent av patienterna.

När det gäller operationer som ministern tar upp särskilt i sin artikel klaras vårdgarantin till 85 procent i Stockholms län. Snittet i hela landet är 72 procent. I socialdemokratiskt styrda Västerbotten är man nu nere på 55 procent.

En viktig orsak till att Stockholm har korta köer är att landstinget tack var en god ekonomi har kunnat införa en egen kömiljard, efter att regeringen avskaffade den nationella. Alla landsting har inte den möjligheten, vilket gör att vi har en situation där bostadsorten spelar stor roll för om man får vård i tid eller inte.

Moderaterna vill därför tredubbla den tidigare kömiljarden till 3 miljarder kronor som ska gå uteslutande till att minska vårdköerna i hela landet. Vi vill också att pengarna ska användas för fler vårdbehov än tidigare – bland annat för att minska köerna inom barn- och ungdomspsykiatrin.

Det andra problemet som ministern tar upp sin artikel, bristen på medarbetare och särskilt sjuksköterskor, är ett av sjukvårdens mest akuta problem – i hela landet. Liksom för de växande vårdköerna har regeringen även har ett tydligt ansvar.

Antalet utbildningsplatser både på läkare- och sjuksköterskeprogrammen behöver utökas kraftigt för att möta behoven av kvalificerad personal – vilket är regeringens ansvar.

Regeringen behöver även säkerställa att vård- och omsorgsutbildningarna såväl på gymnasie- som YH-nivå likriktas nationellt samt att utbildningarna även förbereder för arbete som undersköterska i sjukvården och inte enbart i den kommunala omsorgen. Vi vill också undersöka förutsättningarna för ett snabbspår för undersköterskor som vill vidareutbilda sig till sjuksköterskor.

Det är bra att Helene Hellmark Knutsson tar upp problemet med vårdköer och personalbrist i svensk sjukvård. Men det är tråkigt att hon inte visar något egentligt intresse för att diskutera sakfrågorna, utan enbart är ute efter att försöka smutskasta sjukvården i Stockholms län.

Utmaningarna inom svensk sjukvård är betydande. Alla patienter och anhöriga är värda en saklig debatt som fokuserar på vilka lösningar som behövs för att alla ska få vård i tid. Vår förhoppning är att regeringen framöver inte bara försöker peka finger, utan även vill medverka i en sådan framåtsyftande debatt.

Irene Svenonius (M)
finanslandstingsråd

Camilla Waltersson Grönvall (M)
socialpolitisk talesperson

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons