Annons

Per Gudmundson:"ett frisinnadt, sansadt och svenskt organ"

Under strecket
Publicerad

I dag öppnas SvD:s digitala arkiv för allmänheten. Det första numret den 18 december 1884 innehöll tidningens programförklaring, som väl också får räknas som den första ledarartikeln. Stärkt försvar, sänkta skatter och nationell fostran var några av budskapen.

Tidningen skulle vara ”ett frisinnadt, sansadt och svenskt organ för de borgerliga klasserna” och skulle sträva efter ”tidsenliga reformer på alla samhällslifvets områden”, hette det.

Reformerna skulle dock vara väl avvägda. ”Radikalismen är oss lika motbjudande som den sterila konservatismen, liksom bådadera i grunden äro lika främmande för de sant nationella intressena”, hette det.

Nationalstaten var fundamentet, ifrån vilket alla argument utvecklades. ”Främst bland dessa stora intressen sätta vi upprätthållandet af landets frihet och oberoende”, hette det i programförklaringen. Tidningen uttryckte också tvivel om unionen med Norge tjänade Sveriges syften.

Svenska Dagbladets historiska arkivsvd.se
Annons
Annons

”Svenska Dagbladet vill framförallt vara ett nationelt organ och ser sin högsta uppgift i arbetet för den fosterländska kultur, som är det säkraste föreningsbandet mellan skilda folkklasser. Slappas detta band på ena eller andra hållet, så råkar nationalandan på förfall, och förfallet skall icke dröja att inställa sig på samhällslifvets alla områden.”

Programförklaringen skrevs av Oscar Norén (1844–1923), som var SvD:s politiske redaktör under det första året och som, tillsammans med ansvarige utgivaren och redaktören Axel Jäderin, svarade för tidningens linje.

Norén var en tämligen radikal konservativ (statsvetarprofessor Rudolf Kjellén kallade honom sin ”politiske lärofader”). Han drog sig inte för att offra symboler och institutioner (”den sterila konservatismen”) för att rädda det han ansåg vara väsentligt. SvD blev med honom snabbt en stridbar röst i debatten.

Efter ett år slutade Norén – officiellt av ”hälsoskäl”. I branschskvallret hette det dock ”att hr Norén störtats därför att han var så självständig högerman, att han anföll konung och skrivardöme, vilket visserligen var anledningen till tidningens framgång, men för alltid tände oförsonligt hat”.

Arkivet, som är sökbart både på datum och på innehåll, hittar du här. Programförklaringen – den första ledarartikeln – återfinns i vänsterkrysset på sidan 2 den 18 december 1884.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons