Annons

EldungenEtt mästerverk med spår av Lagerlöf – en fröjd att läsa

Torbjörn Elensky (född 1967) debuterade 1998 med kortromanen ”På stället”.
Torbjörn Elensky (född 1967) debuterade 1998 med kortromanen ”På stället”. Foto: Kajsa Göransson

En angelägen saga skriven av en mästarhand, med en märklig och eggande röra av ingredienser. Det tycker Amanda Svensson om Torbjörn Elenskys nya roman som utspelar sig i 1800-talets ockulta Värmland.

Under strecket
Publicerad

I ”Eldungen” med den Selma Lagerlöfska undertiteln ”En herrgårdsroman” berättar Torbjörn Elensky om det Sverige som ledde till folkhemmet, genom pojken Pers ögon.

Bild 1 av 1

Eldungen

Författare
Torbjörn Elensky
Genre
Prosa
Förlag
Norstedts

381 s.

Ockulta skrifter, må de vara verkliga eller uppdiktade, hedniska eller omgärdade av klassisk religiös mystik, är en litterär guldgruva där såväl kiosk- som världsförfattare har brutit stoff. Ockultismen hade sin storhetsperiod under den senare halvan av 1800-talet, då spiritismen frodades i brittisk och amerikansk borgarklass och världshistoriens kanske mest kända medium, madame Blavatsky, kuskade världen runt, alltmedan Strindberg pysslade med alkemi och skrev sitt galningsverk ”Inferno”.

När moderna författare skildrar dessa nyandliga strömningar förklaras ockultismen inte sällan som en reaktion på en samhällsordning stadd i hastig förvandling – i industrialismens tidsålder tycktes allting möjligt. Om en maskin kunde ersätta hundratals arbetare var det väl inte otänkbart att man kunde koka guld på en spik eller tala med andar? I en tid av ökande religionsfrihet stod det de filosofiskt lagda fritt att utforska dylika tankar.

Pers fyllbult till far lyckas aldrig förlika sig med sonens spöklika återkomst från de döda.

Annons
Annons

I ”Eldungen” med den Selma Lagerlöfska undertiteln ”En herrgårdsroman” berättar Torbjörn Elensky om det Sverige som ledde till folkhemmet, genom pojken Pers ögon.

Bild 1 av 1

När Torbjörn Elensky – själv något av en alkemist, i det att han tycks kunna trolla fram alltifrån operalibretton till tvärvetenskapliga essäer ur kitteln som är hans allintresserade huvud – tar sig an det ockulta förlägger han dock sin historia något tidigare i historien, till ett Sverige som står på randen till moderniteten men ännu inte har skakat av sig folktron på tomtar och troll.

Det är tidigt 1800-tal vid ett småskaligt bruk i Värmland. I ett fattigt torp kommer pojken Per till världen, till synes dödfödd, men när en kringresande knalle knackar på dörren vaknar han till liv. Pers fyllbult till far lyckas aldrig förlika sig med sonens spöklika återkomst från de döda, och hanterar olusten genom att prygla honom extra hårt.

På järnbruket Höljehammar finns samtidigt en brukspatron med storslagna idéer för ett framtida Sverige där ”eld-och-vatten-maskiner” ska göra kroppsarbete obsolet, och fattigdomen utrotas genom bildning av de lägre klasserna.

Vid sex års ålder tas Per om hand av patron Gummérus, som ett experiment. Det ska göras herreman av Per, även om Gummérus hustru – så dödligt uttråkad att hon börjat komponera ”celestiala konserter” på sitt klavikord  – starkt opponerar sig. Misstycker gör till en början också bygdens något oortodoxa pastor, ofrivillig vårdare av en djävulsk skrift vid namn ”Helvetes andars band” – en skrift som till slut hamnar i den redan demonridne unge Pers händer.

I ”Eldungen” med den Selma Lagerlöfska undertiteln ”En herrgårdsroman” berättar Torbjörn Elensky om det Sverige som ledde till folkhemmet, genom pojken Pers ögon.
I ”Eldungen” med den Selma Lagerlöfska undertiteln ”En herrgårdsroman” berättar Torbjörn Elensky om det Sverige som ledde till folkhemmet, genom pojken Pers ögon.

Elensky har tidigare skrivit initierat om Italo Calvino, och visst finns det i ”Eldungen” spår av Calvinos lekfullhet, liksom av Värmlands egen spökdrottning Selma Lagerlöf.

Annons
Annons

Här finns alla folksagans klassiska element – en fattig pojke som lämnar hemmet för att söka sin lycka, en resande figur som skänker bort trollföremål, en högfärdig herreman som låter stolthet gå före fall.

Här finns det ockulta, i både sin bondska och sin borgerliga version – oknytt och djävulsböcker, den salongsvansinniga kvinnan som kompenserar sin maktlöshet i den verkliga världen med maktanspråk i andevärlden. Sist, men inte minst, finns här fröet till den moderna berättelsen om Sverige, där arbetarrätt och folkbildning skulle hjälpa till att bygga ett starkare land. Det är en märklig, eggande röra av ingredienser, och Elensky blandar dem med mästarhand.

Språkdräkten är elegant arkaisk, men bryts då och då av otidsenliga uttryck.

”Eldungen” är helt enkelt en fröjd att läsa, från första sidan till den sista. Språkdräkten är elegant arkaisk, men bryts då och då av otidsenliga uttryck, som för att påkalla uppmärksamheten till det man förstås redan vet – det är en saga vi har att göra med, och det är upp till läsaren att bestämma hur mycket som är sant. Själv tror jag på den helhjärtat.

Amanda Svensson

Torbjörn Elensky är medarbetare i SvD. Därför recenseras boken av Amanda Svensson, kritiker i Expressen och Sydsvenskan.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons