Annons

”Ett prov för att mäta motivation är ineffektivt”

Lärarförbundet skriver i en slutreplik till ministern och Liberalerna, att argumenten för ett lämplighetsprov för lärare inte håller.

Uppdaterad
Publicerad
Johanna Jaara Åstrand.
Johanna Jaara Åstrand. Foto: Per Myrehed

SLUTREPLIK | LÄMPLIGHETSPROV

Lärarförbundet har fått två svar från politiskt håll på vår artikel om lämplighetsprov för lärarutbildning. Roger Haddad från Liberalerna menar att utvärderingstiden har varit alltför kort för att man ska kunna dra några säkra slutsatser. Vi kan instämma i att utvärderingen inte är heltäckande, ett prov för att bedöma yrkeslämplighet kan egentligen inte utvärderas förrän efter genomgången utbildning.

Tyvärr tillåter inte den moderna politikens hastighet att reformer utvärderas så långsiktigt. Utvärderingen är dock i enlighet med den internationella forskning som visar att antagning som baseras på betyg är det som bäst förutser om studierna på högskolan kommer att lyckas, bättre än till exempel prov eller anlagstester. Det är därför vi i huvudsak har betygsintag i Sverige. Att som Liberalerna ändå föreslå ett omfattande och permanent lämplighetsprov är alltså att gå emot den rådande kunskapen på området, utan annat belägg än egna spekulationer.

Ministern för högre utbildning och forskning, Helene Hellmark Knutsson, menar att Lärarförbundet missförstått uppdraget till Universitets- och Högskolerådet, UHR, eftersom det gäller att ta fram ett särskilt antagningsprov och inte ett lämplighetsprov. Lämplighetsprov har utprövats och befunnits dyrt och ineffektivt av samma myndighet. Problemet är dock att det i praktiken är en ytterst hårfin skillnad mellan lämplighetsprov och ministerns antagningsprov.

Annons

Ett lämplighetsprov ska pröva förutsättningarna för yrket och ett antagningsprov förutsättningarna för utbildningen, vilket är väldigt svårt att skilja åt. Det regeringen uppdragit åt UHR att ta fram är i själva verket en slimmad version av den omfattande lämplighetsbedömningen, och det finns inget som helst stöd för att en sådan skulle ha bättre träffsäkerhet.

När det gäller specifika problemområden som kan spela roll för avhopp, såsom läs- och skrivförmåga, så fanns dessa med i de lämplighetsbedömningar som UHR redan avfärdat.

Ministern tar vidare upp att motivation är det som i huvudsak ska prövas. Men att ha ett prov för att pröva motivation är helt enkelt inte effektivt, därför att det har låg träffsäkerhet och är kostsamt. Både UHR och medverkande lärosäten har dock kunnat konstatera att den aspekt i ett lämplighetsprov som faktiskt har en viss effekt är att de minst motiverade sållas bort genom att de helt enkelt inte dyker upp till provtillfället. Exakt samma effekt skulle i så fall uppnås genom att kräva registrering på plats en vecka före kursstart, vilket vore en betydligt billigare och mindre komplicerad metod.

Johanna Jaara Åstrand
förbundsordförande Lärarförbundet
Matilda Gustafsson
ordförande Lärarförbundet Student
Anders Arnqvist
professor i pedagogiskt arbete och ordförande i Lärarförbundets vetenskapliga råd

Annons
Annons
Annons

Johanna Jaara Åstrand.

Foto: Per Myrehed Bild 1 av 1
Annons
Annons
Annons
Annons