Annons

Ett sälj och två köp: Skog mot toppnotering

Skogindustrikoncernen Holmen går starkt.
Skogindustrikoncernen Holmen går starkt. Foto: Tommy Holl/TT

Denna vecka tittar analysbolaget Investtech bland annat på skogsindustrijätten som efter ett starkt 2019 och nyutlöst köpsignal tar sats mot alltime-high.

Analysen baseras på stängningskurs onsdag 21 augusti 2019.

Under strecket
Publicerad
Bild 1 av 1

1 / 4

Holmen

Skogsindustrikoncernen Holmen har repat sig ordentligt efter att ha tappat cirka 30 procent under i fjol höst och vinter. Aktien återfinns i en stigande trendkanal på medellång sikt efter att investerare accepterat ett allt högre pris för att komma in i aktien.

De tekniska utsikterna har stärkts efter köpsignal från rektangelformation vilket enligt Investtechs forskning visar på statistiskt goda möjligheter till meravkastning mot den genomsnittliga börsutvecklingen. Vid reaktion tillbaka utgör 210 kronor stöd. Motstånd vid alltime-high-nivån 230 kronor.

Aktien är tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

Annons
Annons
Bild 1 av 1

2 / 4

Raysearch Laboratories

Medicinteknikbolaget Raysearch Laboratories återfinns efter en stark utveckling senaste tiden i den stigande trendkanal Investtechs algoritmer identifierat på medellång sikt. Brott upp genom 156 kronor har utlöst köpsignal.

Aktien är stark på volym vilket indikerar aggressiva köpare och passiva säljare, och stärker signalvärdet av brottet. Ett högt RSI indikerar starkt momentum och med det utsikterna på kort sikt. 156 kronor är stöd vid reaktion tillbaka. Avsaknaden av motstånd gör att dagens kurs kan vara en god ingångskurs.

Aktien är tekniskt positiv på medellång sikt.

Investtechs rekommendation: Köp.

Annons
Annons
Bild 1 av 1

3 / 4

Biotage

Svenska Biotage med verksamhet inom biovetenskaplig forskning, har senaste året i huvudsak rört sig mellan stödet vid 103 kronor och motståndet vid 135 kronor. Brott ned under hög volym genom stödnivån har utlöst en robust säljsignal på medellång sikt (graf ovan).

Närmaste stöd återfinns vid 96,50 kronor i den korta grafen; brott ned genom denna nivå försämrar den tekniska bilden ytterligare och öppnar för stor nedsida. Vändning upp och brott upp genom motståndsnivåerna 103-108 kronor stärker utsikterna.

Aktien är tekniskt negativ på medellång sikt.

Investtechs rekommendation: Sälj.

Annons
Annons

4 / 4

Vad är teknisk analys?

Teknisk analys studerar marknadsaktörernas beteende genom att använda grafer och statistik.

Teknisk analys använder bara kurs och handelsvolym som underlag. Den grundläggande teorin är att all relevant information som marknadsaktörerna har är alltid representerad i aktiekursen och att marknaden återupprepar sig på ett sådant sätt att det uppstår mönster. De mönstren kan identifieras och åskådliggöras med statistik eller visuellt i grafer.

Hur teknisk analys används är upp till den enskilde. Vissa använder teknisk analys som enda analysmetod medan andra använder teknisk analys som ett timing-verktyg för aktier som är utvalda med hjälp av fundamental eller annan analys.

Stöd och motstånd

Stöd och motstånd är nivåer där aktiekursen vanligtvis vänder. Motstånd ligger över den aktuella kursen och stöd ligger under den aktuella kursen.

Om man tittar tillbaka på en prisgraf i efterhand är det lätt att identifiera var stöd och motstånd men då är det försent att handla. Erfarenhet visar emellertid att aktier har en tendens att vända på samma nivåer i framtiden. Det är den informationen som teknisk analys försöker att utnyttja.

Stöd och motstånd bildas efter flera parametrar. De viktigaste delarna är tidigare toppar och bottnar, kursnivåer med hög omsättning samt golv och tak i trendkanalen.

Köp när motstånd bryts.

Sälj när stöd bryts.

Köp när kursen sjunker mot stöd, särskilt när marknaden generellt är positivt.

Sälj när kursen stiger mot motstånd, särskilt när marknaden generellt är negativt.

Trend

Erfarenhet visar att aktiemarknaden, liksom konjunkturer generellt, rör sig i trender. Det gäller också enskilda aktier. En trend kan vara stigande, sjunkande eller horisontell. Teknisk analys försöker identifiera och utnyttja de här trenderna.

En stigande trend karakteriseras idealiskt av en följd av stigande bottnar och toppar. En fallande trend karakteriseras av en följd av fallande bottnar och toppar.

Genom att binda samman bottnar och toppar med en så kallad trendlinje, får man en indikation på den mest sannolika framtida kursutvecklingen.

Köp aktier i stigande trender och behåll dem tills trenden vänder.

Sälj eller blanka aktier i sjunkande trender.

Källa: Investtech

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons