Annons

”Ett skräckexempel på helt fel åtgärder”

Eftersom inrikesflyget och vägtrafiken kommer att vara fossilfria i framtiden i enlighet med de beslut som fattats blir det obegripligt vad 19 organisationer menar med att stoppa nya vägar och flygplatser för klimatets skull. Det skriver Ulf Perbo, näringspolitisk chef Transportföretagen.

Under strecket
Publicerad

Det finns många vägprojekt på Trafikverkets lista som visar stor samhällsekonomisk vinst när alla effekter räknas samman, skriver Ulf Perbo, Transportföretagen.

Foto: Pressbild, Bertil Ericson/TT

Det finns många vägprojekt på Trafikverkets lista som visar stor samhällsekonomisk vinst när alla effekter räknas samman, skriver Ulf Perbo, Transportföretagen.

Foto: Pressbild, Bertil Ericson/TT
Det finns många vägprojekt på Trafikverkets lista som visar stor samhällsekonomisk vinst när alla effekter räknas samman, skriver Ulf Perbo, Transportföretagen.
Det finns många vägprojekt på Trafikverkets lista som visar stor samhällsekonomisk vinst när alla effekter räknas samman, skriver Ulf Perbo, Transportföretagen. Foto: Pressbild, Bertil Ericson/TT

REPLIK | KLIMATPOLITIK

ESO (Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi vid finansdepartementet) publicerade nyligen en rapport (Tänk efter före, ESO 2018:5) om vikten av att använda korrekta samhällsekonomiska konsekvensanalyser. När inte sådana görs kan åtgärder orsaka betydande skador på samhället utan att de avsedda effekterna uppnås. I rapporten beskrivs att det i efterhand framstår som obegripligt att vissa reformers konsekvenser inte kunnat förutses och det beskrivs hur forskningsgrundade samhällsekonomiska konsekvensanalyser bör genomföras. De metoder som beskrivs syftar till att kunna jämföra den samhällsekonomiska nyttan med den samhällsekonomiska kostnaden av en viss åtgärd.

De förslag som presenterades i en debattartikel i SvD 14/3 skulle kunna utgöra ett skräckexempel på åtgärder som skapar stora välfärdsförluster utan nå det avsedda målet.

Annons
Annons

Exempel på resonemang i linje med ESO-rapporten presenteras däremot av Johan Rockström, Johanna Sandahl och Svante Axelsson i Aktuell Hållbarhet den 14 mars. Alla tre tänker fortsätta flyga när nyttan är större än kostnaden. Samma angreppssätt används av Trafikverket i deras väl utvecklade och vetenskapligt förankrade samhällsekonomiska analyser.

Huruvida en ny väg eller en ny flygplats ska byggas kan bara avgöras genom att ställa nyttan för hushåll och företag mot de kostnader som skapas (inklusive klimateffekter). Bland de senaste motorvägsbyggena i Sverige finns till exempel Förbifart Uppsala, Förbifart Stockholm och Förbifart Sundsvall och de utbyggnader av mötesseparerade 2+1-vägar som pågår över hela landet. Just nu bland annat mellan Ullånger och Docksta i Ångermanland och längs riksväg 70 mot Dalarna. Det finns många vägprojekt på Trafikverkets lista som visar stor samhällsekonomisk vinst när alla effekter räknas samman. Det är en orimligt att dessa ska stoppas eller att inte de nämnda Förbifarterna skulle ha byggts. Ett exempel på den typ av skadliga resonemang som ESO-rapporten varnar för är Naturvårdsverkets nya idé att Tvärförbindelse Södertörn inte borde byggas eftersom nyttan är så stor. Vi ska alltså ha en ny hamn i Norvik men ingen rimlig anslutning till E4?

Enligt Trafikanalys når idag 90 procent av Sveriges befolkning en flygplats, statlig eller regional, inom en timme. Flygets roll i transportsystemet är självklar såväl inrikes som utrikes enligt regeringens egen flygstrategi från 2017. Huruvida landets existerande nätverk av flygplatser är tillräckligt eller om några flygplatser kommer att behöva byggas ut för att omhänderta framtidens behov av hållbara flygresor bör avgöras av samhällsekonomiska bedömningar.

Annons
Annons

I ESO-rapporten framhålls också betydelsen av att använda korrekt jämförelsealternativ. Eftersom inrikesflyget och vägtrafiken kommer att vara fossilfria i framtiden i enlighet med de beslut som fattats blir det obegripligt vad organisationerna menar med att stoppa nya vägar och flygplatser för klimatets skull.

Utan transporter stannar Sverige. Vi är starkt beroende av vår omvärld och som ett litet exportberoende land är transporter avgörande för vår konkurrenskraft. Sverige ska vara en föregångare för hållbara resor och transporter och det nationella målet att kunna bo och verka i hela Sverige är av vital betydelse för en fortsatt hållbar tillväxt i hela landet. En av lösningarna för att hålla nere utsläpp och nå klimatmålen är att Sverige fortsätter att ligga i framkant för nya effektivare tekniker genom till exempel elektrifiering och en ökad användning av förnybara bränslen.

Regeringens inriktning bygger på ett klimatneutralt välfärdssamhälle. Detta kommer inte att uppnås om man bortser från transporternas betydelse i samhället. I ett växande land med växande BNP och fossilfria transporter är det självklart att behov finns att bygga mer transportinfrastruktur. Detta bör avgöras av vetenskapligt korrekta samhällsekonomiska beslutsunderlag. Ska Sverige vara ett föredöme och gå före måste åtgärderna vara sådana som lockar andra att följa efter. Inte sådana som uppfattas som avskräckande.

Ulf Perbo
näringspolitisk chef Transportföretagen

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons