Annons

Torbjörn Lodén:Ett större namn än de flesta svenskar kan föreställa sig

Göran Malmqvist.
Göran Malmqvist. Foto: Janerik Henriksson/TT

Göran Malmqvist var en pionjär inom sinologin som gjorde stora insatser för den kinesiska litteraturen i världen. Nyligen sa han att han ville dö levande, och det fick han göra.

Under strecket
Publicerad

Göran Malmqvists insatser för den svenska sinologin kan inte överskattas. Som elev till Bernhard Karlgren, en av sin tids främsta sinologer, kom han tidigt att tränga in i den kinesiska filologin och studiet både av klassiska kinesiska texter och av det moderna kinesiska språket. På Karlgrens uppdrag begav han sig 1948 till Kina för att fonetiskt beskriva dialekter i provinsen Sichuan. Under sin tid i Sichuan bodde han i ett buddhistiskt kloster, där hans intresse för kinesisk buddhism väcktes och där han också fick tillfälle att tränga djupare in i den klassiska kinesiska litteraturen. Redan 1950 lämnade han Kina och avlade 1951 filosofie licentiatexamen i sinologi. Därefter verkade han som lärare och forskare vid olika universitet i Sverige, England och USA. Åren 1956–1958 var han kulturattaché i Peking, och 1961–1965 verkade han som professor vid Australian National University i Canberra.

1965 återvände han till Sverige och en nyinrättad professur vid Stockholms universitet i ”sinologi, särskilt det nykinesiska språket”, som han upprätthöll fram till sin pensionering 1990. 

Annons
Annons

Göran Malmqvist var en skicklig klassiskt skolad sinolog med inriktning på filologi och fonologi. Men hans största intresse var litteratur, och det är som introduktör och översättare av både klassisk och modern kinesisk litteratur som han gjorde sina mest betydande insatser. Hans mästerliga översättningar av de klassiska romanerna ”Berättelser från träskmarkerna” och ”Färden till väster” visar prov på enastående lyhördhet för kinesiskans nyanser och förmåga att återge detta språk i en nyskapad svensk språkdräkt.

I mitt minne lever han vidare som en positiv, nyfiken och entusiasmerande vän, lärare och förebild.

Som översättare och introduktör av modern kinesisk litteratur var han den store pionjären i Sverige. Han var en av de första västerlänningarna som uppmärksammade den grupp poeter med Bei Dao i spetsen, som ibland kallades ”dunkla”, som framträdde efter Maos död. 

Han inte bara översatte en lång rad av de främsta kinesiska samtidsförfattarna utan tog också kontakt med dem och bjöd in många av dem till Sverige. Hans insatser för den kinesiska litteraturen i världen har betytt mycket och han åtnjuter också stor respekt i den kinesiska kulturvärlden, där han är ett större namn än de flesta svenskar kan föreställa sig. 

Nyligen sade han att han ville dö levande, och det fick han göra.

Själv började jag 1968 studera kinesiska för Göran Malmqvist, som sedan följde mig fram till min disputation 1980, och 1990 fick jag efterträda honom som professor. Jag liksom generationer av studenter kan vittna om hur enastående entusiasmerande Göran Malmqvist var som lärare. Han lyckades verkligen förmedla den glädje och förtjusning han kände i sitt arbete som sinolog. 

Göran Malmqvist var en skicklig forskare, men kanske var han ändå som person djupast sett en konstnärssjäl, som älskade litteratur, poesi och konst. Han kände sig mycket hedrad över att bli invald i Svenska Akademien, och som ledamot av Akademien gjorde han viktiga insatser för att väcka intresse för kinesisk litteratur. Han var stolt över att två kinesiskspråkiga författare – Gao Xingjian och Mo Yan – mottog det litterära Nobelpriset under hans år som ledamot av Akademien. Det är sorgligt att hans långa liv under de sista åren nog delvis förmörkades av Svenska Akademiens problem. Trots det fortsatte han att läsa och arbeta. Hans hustru Chen Wenfen berättade just för mig att han så sent som för ett par dagar sedan satt framför sin dator och skrev.

Göran Malmqvist är död. Nyligen sade han att han ville dö levande, och det fick han göra. I mitt minne lever han vidare som en positiv, nyfiken och entusiasmerande vän, lärare och förebild.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons