Annons

Svenska datalagringen underkänns

Svenska myndigheter kan inte fortsätta tvinga operatörerna att masslagra kundernas trafikuppgifter från telefoner och internet, fastslår EU-domstolen. Teleoperatörerna jublar medan inrikesminister Anders Ygeman (S) och åklagare är oroade.

Under strecket
TT
Publicerad

Tvisten mellan statliga Post- och telestyrelsen (PTS) och Tele2 har inte handlat om datalagringens vara eller inte vara. Tele2 har, med stöd av alla andra svenska tele- och bredbandsoperatörer, hävdat i domstol att den svenska lagen tillåter en för bred och ospecificerad lagring av kundernas data och därför strider mot EU-rätten.

I första instans förlorade Tele2, men efter förhandsbeskedet som EU-domstolen nu lämnat till kammarrätten utropar Tele2 sig till vinnare.

– Den typ av generell lagring vi har i Sverige är inte tillåten, det är bara riktad lagring som är acceptabel. Den får också bara användas för bekämpning av grov brottslighet och det krävs en domstolsprövning innan uppgifterna lämnas ut. På punkt efter punkt har det svenska systemet underkänts, säger Stefan Backman, chefsjurist på Tele2.

EU-domstolens beslut kommer att ligga till grund för kammarrättens dom. Inrikesminister Anders Ygeman (S) är oroad över utslaget:

– Min slutsats är att domen riskerar att få allvarliga konsekvenser för svensk brottsbekämpning. Det förefaller som om domstolen säger nej till generell lagring. Samtidigt är generell lagring en förutsättning för att kunna begära ut information om till exempel mördare eller terrorister. Så där är domen lite motsägelsefull, säger han till TT.

Annons
Annons

Ygeman räknar nu med att sätta sig ned och diskutera domen med operatörerna. För polis och åklagare är beskedet ett stort bakslag.

– Det är en katastrof för all brottsutredning som har koppling till internet. Det är genom ip-adressen vi kan hitta en gärningsman och om datalagringen upphör, vilket det finns stor fara för nu, så har vi ingenstans där vi kan börja nysta, säger Thomas Bälter Nordenman, kammaråklagare i Uppsala och expert på IT-brott.

Enligt Advokatsamfundets ordförande Anne Ramberg ligger utslaget helt i linje med hennes organisations krav.

– Det är ett starkt samhälleligt intresse att skydda den personliga integriteten, och det är ett lika starkt intresse att skydda människor från att bli utsatta för brott. De intressena måste vägas mot varandra, och tycker man att polisen ska ha tillgång till alla uppgifter så har man valt fel utgångspunkt, anser jag. EU-domstolen har gjort den proportionalitetsbedömningen och kommit fram till det här resultatet.

Operatören Telenor meddelar efter domen att man omedelbart upphör med datalagring.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons