Annons

EU kände till VW-fusk redan 2010 – undlät att agera

Redan 2010 hade EU-kommissionen indikationer på att biltillverkare manipulerade sina dieselmotorer. Det visar interna dokument som tyska Spiegel tagit del av.

Under strecket
Publicerad
Foto: Björn Larsson Rosvall/TT
Foto: Björn Larsson Rosvall/TT
Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Spiegel har kommit över dokument som visar att EU-kommissionen redan 2010 kände till att flera biltillverkare fuskade med dieselmotorer, vilket i media avslöjades först i september 2015. Dessutom ska flera regeringar, bland annat den tyska, ha känt till fusket sedan 2012, då ämnet diskuterade i möten med EU-kommissionen.

Misstankarna om fusk fattades efter att kommissionens egna experter noterat att luftkvalitén i städerna förbättrades långsammare än man kunde vänta sig med tanke på att reglerna kring utsläpp hade skärpts. Kommissionen gav då i uppdrag åt sitt eget forskningsinstitut JRC (Joint Research Centre) att undersöka hur stora utsläppen från bilarna verkligen var.

JRC började 2007 att testa bilar, och resultatet visade att de i realiteten släppte ut betydligt mer kväveoxid än de hade gjort i laboratorietester. Resultaten presenterades 2008 och kom också till EU-kommissionens kännedom senast 2010.

Annons
Annons

Då skrev EU-kommissionen i ett internt dokument att anledningen till att lab-testerna hade visat ett felaktigt resultat var uppenbar: Det berodde på ett ”utbrett bruk av reduktionsteknologier i dieselfordon.” Förmodligen åsyftades därmed tekniker för avgasrening som under vissa förhållanden stängs av. Sådan teknologi är förbjuden i EU sedan 2007 men Volkswagen hade använt sig av den för att motorerna ska släppa ut mindre mängder med skadeämnen i lab-tester.

De dokument som Spiegel har tagit del av visar också att flera av EU-ländernas regeringar, bland annat Tysklands, informerades om fusket 2012. I Spiegels rapportering framgår inte om även Sveriges regering var informerad.

Fusket ska ha varit känt på hög nivå i EU-kommissionen. Till exempel hade Antonio Tajani, kommissionär för näringsliv och företagande, 2012 ett möte med Schrader Eletronics, som levererar mjukvara till bilar. Företaget informerade då om att biltillverkare manipulerar mjukvara. Trots detta vidtogs inga åtgärder.

Detta upprörde Karl Falkenberg, generaldirektör för miljö vid EU-kommissionen. 2014 skrev han ett brev till Antonio Tajanis generaldirektorat, där han bad kollegan Daniel Calleja Crespo att göra sitt jobb, nämligen att ta reda på om ”vissa praktiker, som utförligt har dokumenterats av JRC” följer lagarna.

EU-kommissionen har fram till nu hävdat att man inte känner till fusket.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons