Annons

”EU måste få kontroll på invandringen”

Tomas Tobé.
Tomas Tobé. Foto: Fredrik Persson/TT

Det är helt avgörande att en nystart för Europas invandringspolitik faktiskt leder till reformer som innebär en lägre invandring till länder som Sverige, där volymen varit för hög. Det skriver Tomas Tobé (M) inför tisdagens utfrågning av Ylva Johansson.

Under strecket
Publicerad

DEBATT | INVANDRINGSPOLITIKEN

Sverige och Europa behöver förändra invandringspolitiken från grunden. I det nya förslaget till EU-kommission är det Sveriges kandidat till kommissionär, Ylva Johansson, som har fått uppdraget att tänka om kring invandringen. När Johansson i morgon frågas ut av Europaparlamentet är det därför avgörande att hon redogör för den tänkta omläggningen. Samtidigt borde den följas av att Socialdemokraterna i Sverige också tänker om.

När antalet asylsökande till Europa ökade, med kulmen 2015–2016, uppvisade Europasamarbetet stora låsningar inom invandringspolitiken. Det fick omfattande konsekvenser för bland annat Sverige, som tog ett oproportionerligt ansvar. Invandringen till Sverige under senare år har också spätt på redan pågående integrationsproblem, vilket har bidragit till utanförskap och segregation.

Migrationstrycket mot bland annat Grekland ökar nu återigen i hög takt och kan betyda att vi står inför en liknande situation som hösten 2015. Vi måste följa vad som händer på de grekiska öarna noggrant.

Det är dock uppenbart att Europa måste få kontroll på invandringen och nu gå från låsningar till lösningar i samarbetet. Här har den tillträdande EU-kommissionen ett stort ansvar att snabbt komma igång med det arbetet.

Annons
Annons

Därför är det mer detaljerade uppdrag som Ylva Johansson fått välkommet. Det innefattar en nystart i invandringspolitiken och att ta ett brett omtag vad gäller en rad viktiga frågor.

Europaparlamentets uppgift är nu att granska alla föreslagna kommissionärer och sedan hålla kommissionen ansvarig för den kommande politiken. En central del är att nystarten faktiskt leder till reformer som innebär en lägre invandring till länder som Sverige, där volymen varit för hög.

För Moderaterna är några delar avgörande för en mer kontrollerad invandringspolitik:

  • En nystart på riktigt. Ska en rejäl nystart åstadkommas måste det finnas beredskap för att revidera alla nu liggande förslag på migrationsområdet. Allt måste upp på bordet och genomlysas i syfte att förbättra förslagen eller rensa bort sådant som inte är verkningsfullt eller realistiskt.
    Särskilt intressant är därför uppdraget gällande omfördelning mellan länderna, som nu beskrivs på ett mer pragmatiskt sätt: att finna ”nya former för solidaritet” mellan medlemsländerna.
    Kommissionen verkar således skrota idén om en tvingande omfördelning, vilket är viktigt för att vi över huvud taget ska komma framåt och uppnå en överenskommelse. Här tror vi moderater på en lösning där medlemsländerna själva får sätta upp kvoter för sitt mottagande. Att fortsatt hålla fast vid en tvingande omfördelning hade däremot inte varit konstruktivt.
  • Gemensamma asylprövningar. En ny överenskommelse om migration bör även innebära att vi går mot mer av gemensamma asylprövningar, som är rättssäkra, snabba samt som genomförs vid den yttre gränsen och på sikt utanför Europa. Det skulle bidra till att minska de farliga resorna över Medelhavet och att vi kommer bort från dagens situation där alltför många som saknar asylskäl ändå stannar kvar och lever i skuggsamhällen i Europa och i Sverige.
  • Fler samarbeten med länder utanför Europa. Samarbeten med så kallade ursprungsländer eller transitländer, som ett stort antal sökande kommer ifrån eller passerar, är viktiga. Under mandatperioden måste fler samarbeten som det mellan EU och Turkiet komma på plats, för att bättre kunna hantera invandringen.
  • En förstärkt gränskontroll vid yttre gräns. Utan förstärkningar kommer situation som vi ser nu med gränskontroller mellan europeiska länder att behövas. Förstärkningen av Frontex fram till 2024 är betydelsefull, men måste kombineras med förstärkningar som bör genomföras så snabbt som möjligt. Dels för att vi måste veta vilka personer som faktiskt kommer till Europa, dels för att kunna värna den fria rörligheten inom Europa.
Annons
Annons

De nyligen presenterade uppdraget tyder på ett omtag på europeisk nivå vad gäller invandringen. Det är också nödvändigt att göra ett omtag på nationell nivå inom ramen för svensk lagstiftning. Socialdemokraterna bär som regeringsparti ett särskilt ansvar för att nu tänka om och bereda väg för en bred överenskommelse med Moderaterna, där mindre partiers inflytande begränsas.

Moderaterna har länge lyft fram avgörande förändringar för att Sverige ska få en mer hållbar, stram och rättssäker invandringspolitik. Bland annat ett volymmål för asylinvandring, i nivå med mottagandet i Norge, Finland och Danmark.

Dessvärre tyder mycket på att Socialdemokraterna inte mäktar med detta arbete. Hittills har vi sett en illa genomtänkt politik vad gäller alltifrån upprätthållandet av de inre gränskontrollerna till att få ett fungerande återvändandearbete på plats. Lagstiftningen har också öppnats upp i mer generös riktning och de har infört den hårt kritiserade så kallade gymnasielagen. En ordentlig reformering vore därför välbehövlig.

Flertalet av Socialdemokraternas kommunalråd runt om landet ser numera mer nyktert på invandringspolitiken. Stefan Löfvens regering borde därför lyssna till dem och genomföra ändringar som resulterar i mer hållbara nivåer på mottagandet, så att vi klarar integrationen.

Att förändra invandringspolitiken i grunden, både på europeisk nivå och på nationell nivå, är ett av de viktigaste uppdragen under de kommande åren. Moderaterna kommer fortsätta att driva på för att vi ska få mer kontroll på invandringen – till Sverige och Europa.

Tomas Tobé (M)
Europaparlamentariker

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons