Annons

Olof Ehrenkrona:Europavalet gav ett mångtydigt resultat

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Vänstern uppfattas uppenbarligen inte som ett trovärdigt alternativ till de många högerrörelserna som nu dominerar scenen i Europa.

Under strecket
Publicerad

Europavalets resultat ger inte en entydig bild. Den största partigruppen EPP förlorade 37 mandat och det var nog lite bättre än många hade befarat. På gruppnivå var den europeiska socialdemokratin den största förloraren. De tappade hela 41 mandat och bekräftade att den europeiska socialdemokratins kris fortsätter att fördjupas. Det är också värt att notera att vänsterpopulistiska gruppen tappade kraftigt. Den europeiska vänstern hade ingen bra dag.

Räknar man in det franska valet och Macrons misslyckande blir bilden än mer bekymmersam. Vänstern uppfattas uppenbarligen inte som ett trovärdigt alternativ till de många högerrörelserna som nu dominerar scenen i Europa. Och det är ett nytt mönster. Att den liberala gruppen växer sig starkare, samtidigt som vänstern tappar är ur ett europeiskt perspektiv positivt. Det bör rimligen öka möjligheterna att genomföra reformer för att utvidga och stärka den inre marknaden. EU har den centrala uppgiften framför sig att öka den europeiska konkurrenskraften och det kan bara ske om man kan hålla tillbaka de protektionistiska krafterna.

Annons
Annons

Anstormningen från den populistiska högern blev inte vad många hade väntat sig. De stora mandatvinsterna kommer från Italien, men i övrigt modereras högerpopulisternas uppgång i stora drag av vänsterpopulisternas nedgång. I Tyskland är AfD besvikna och likaså deras systerparti i Österrike. I Danmark förlorade Dansk Folkeparti tre mandat av sina tidigare fyra.

Brexit-effekten är också tydlig på sina håll. I Danmark utraderades folkrörelsen mot EU. Och i den svenska valundersökningen är det bara bland SD-väljarna som det finns en majoritet för att lämna EU. Andelen som vill göra en swexit är nu nere på tolv procent.

Men framförallt märks brexit i det brittiska valresultatet. Tories har lidit ett historiskt nederlag och fick bara nio procent. Och Labour gjorde inte mycket bättre ifrån sig, partiet fick bara 14 procent. Brexit har avskräckt väljarna i det traditionellt anglosaxiskt orienterade Nordeuropa, men hårdast faller domen över de två traditionellt starkaste partierna på britternas hemmaplan.

De gröna partiernas framgångar handlar framförallt om Tyskland och SPD:s inrikespolitiska svårigheter. I övrigt är de grönas vinster ytterst beskedliga.
EPP, fortsätter att vara den största gruppen och har en ganska gynnsam situation. Med Alde som en maktfaktor alltmer jämbördig med socialdemokraterna blir det lättare att upprätthålla rågången mot den illiberala populismen både till höger och till vänster. Det skadar heller inte att utvidga persongalleriet som skall tillhandahålla nytt folk till institutionerna.

Det finns också betydelsefulla frågor förutom ekonomin. De utrikespolitiska utmaningarna är betydande och på försvarsområdet behövs mer av europeiskt samarbete. Detsamma gäller på området inre säkerhet, moderaternas paradfråga i valrörelsen. Klimatpolitiken måste drivas vidare, inte bara målmedvetet utan också målrationellt, inte bara engagerat utan också seriöst. Till detta kommer andra miljöutmaningar. EU är en halvö och med stora vatten på tre sidor har vi alla skäl att vårda våra marina miljöer. Utbildnings- och forskningsfrågorna behöver förses med ny energi. Det är ett område där Europa har starka traditioner, men vi har svårt att följa med i den globala konkurrensen om spetsteknologiernas utveckling.

Under det kommande halvåret ska nya personer väljas, nya samarbeten inledas och gamla förnyas. Det skulle inte skada om mediernas intresse för EU-frågorna tillåts vara längre än de gångna två veckorna.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons