Annons

Expert: Finansjättarna kan avgöra planetens framtid

De kan använda sin makt för att antingen hjälpa eller stjälpa klimatet – men hur medvetna är de själva? En ny studie från Stockholm Resilience Center granskar den globala finanssektorns roll i klimathotet, där några få giganter spelar en avgörande roll.

– Med detta följer ett mycket stort ansvar, säger Victor Galaz, huvudförfattare till studien.

Under strecket
Publicerad

Victor Galaz, huvudförfattare till studien om den globala finanssektorns roll i klimathotet.

Foto: Tomas Oneborg

Blackrocks huvudkontor i New York.

Foto: AP

Den snabbsmältande glaciären  Baishui i Yunnan-provinsen i Kina.

Foto: Sam McNeil/AP
Efter reklamen visas:
Finansgiganterna som kan styra över jordens framtid

Banker, pensionsfonder och andra aktörer inom finansmarknaden har en nyckelroll när det gäller att motverka ödesdigra klimateffekter. I en ny studie, som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Global Environmental Change, granskas vilka finansaktörer globalt som har inflytande i några av de områden som är allra mest ömtåliga.

Och några få jättar har stor makt över flera områden som kan ha stor effekt på planetens framtida klimat, enligt studien.

– Vad vi kan se i vår studie är att ett fåtal amerikanska finansjättar, som Blackrock och Vanguard, har ett stort inflytande på "tipping elements" genom sitt ägande, säger Victor Galaz, docent i statsvetenskap och verksam vid Stockholm Resilience Centre på Stockholms universitet.

”Tipping elements” är ett begrepp som används inom klimatforskningen för att beskriva processer som, enligt forskningen, kan få hela jorden att tippa över till ett helt annat sätt att fungera. En uppmärksammad studie från tidigare i år pekade på att den typen av tröskeleffekter kan få klimatet att stabiliseras på en nivå 4–5 grader över förindustriell tid – med bland annat 10–60 meter högre havsnivå som effekt.

Annons
Annons

Victor Galaz, huvudförfattare till studien om den globala finanssektorns roll i klimathotet.

Foto: Tomas Oneborg

Blackrocks huvudkontor i New York.

Foto: AP

Men det faktum att få aktörer har så stort inflytande över trösklarna behöver inte vara dåligt. I stället kan det, enligt Galaz, ses som en möjlighet för finansjättar att använda sitt inflytande på ett sådant sätt att det får en stor positiv klimatpåverkan.

 Victor Galaz, huvudförfattare till studien om den globala finanssektorns roll i klimathotet.
Victor Galaz, huvudförfattare till studien om den globala finanssektorns roll i klimathotet. Foto: Tomas Oneborg

Ett fåtal finansjättar har till exempel ett stort aktieägande i företag som verkar i industrier som är viktiga för utvecklingen i Amazonas och barrskogsbältet i Ryssland och Kanada – områden som är extra känsliga för klimatpåverkan.

– Både Amazonas och barrskogsbältet på norra halvklotet binder inte bara enorma mängder koldioxid. De har också egenskapen att de, till exempel genom avverkning, kan passera en klimattröskel och ändras på ett sådant sätt att de inte längre hjälper till att hålla klimatsystemet stabilt. Detta har allvarliga konsekvenser för världens ambitioner att klara 2-gradersmålet, säger Galaz.

Blackrocks huvudkontor i New York.
Blackrocks huvudkontor i New York. Foto: AP

Men här finns alltså möjligheter för finansgiganterna att spela en positiv roll. Den globala ekonomin och ekonomiska aktiviteter som skogsavverkning och jordbruk är beroende av investeringar som lån och obligationer. Företag inom olika sektorer har ibland också aktiva internationella aktieägare.

Annons
Annons

Den snabbsmältande glaciären  Baishui i Yunnan-provinsen i Kina.

Foto: Sam McNeil/AP

– Finansmarknaden kan därför sätta press på företag som verkar i industrier med stor miljöpåverkan att minska eller till och med eliminera klimat- och miljökostnader. I bästa fall rikta om investeringar och använda inflytande på ett sådant sätt att det hjälper till att uppnå de globala hållbarhetsmålen, säger Victor Galaz.

Hur medvetna aktörerna är om detta inflytande och vilket ansvar de är beredda att ta varierar stort mellan olika finansjättar, menar Victor Galaz.

– Vissa är mycket medvetna om klimatfrågan och arbetar aktivt med den. Andra föredrar en mer passiv roll. Vår poäng är att dessa finansjättar tillsammans bör fundera över sitt ansvar för jordens klimatstabilitet och se det som en strategisk förlängning av sitt eventuella klimatarbete.

Testa din egen klimatpåverkan - gör Klimatkalkylatornsvd.se
Den snabbsmältande glaciären  Baishui i Yunnan-provinsen i Kina.
Den snabbsmältande glaciären  Baishui i Yunnan-provinsen i Kina. Foto: Sam McNeil/AP

Samtidigt kan de nämnda tröskeleffekterna bli en risk för finansaktörer – som alltså borde vara uppmärksamma på sin roll i sammanhanget av mer än en anledning.

– Det är helt uppenbart att en accelererande klimatförändring också kan skapa mycket stora problem för dessa aktörer och för finansiell stabilitet i stort, menar Galaz.

Annons
Annons

Anledningen är att klimatförändringar kommer att påverka viktiga naturresurser och ekosystem, som till exempel tillgången till färskvatten och förmågan att bedriva storskaligt jordbruk.

– Privata och offentliga investeringar som förutsätter att tillgången till dessa resurser är förutsägbar kan mycket väl komma att drabbas negativt om klimatet förändras snabbt.

Det här blir ett särskilt stort problem för finansaktörer som har ett stort ägande i många olika industrier runt om i världen.

– Den här typen av klimateffekter på finanssektorn är väldigt svåra att förutsäga i detalj och har dessutom stora osäkerheter. Men jag skulle säga att de är klart underskattade av finanssektorn just nu.

Så vilken är den hållbara vägen framåt?

– Som jag ser det så är en stor del av lösningen att finanssektorn på allvar funderar på frågor kring klimatstabilitet och "tipping elements" och ser dessa som en allvarlig systemrisk. Här kan svenska banker och pensionsfonder, kanske tillsammans med norska som visade sig vara en viktig global finansjätte i vår studie, gå i fronten.

Finance and the Earth system – Exploring the links between financial actors and non-linear changes in the climate system

Efter reklamen visas:
Rika klimatbovar tvingar fattiga på flykt
Testa din egen klimatpåverkan - gör Klimatkalkylatornsvd.se
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons