Annons

Expert om miljonkravet: ”Assange har en poäng”

På grund av ”märkligheter” i regelverket har Julian Assange hamnat i en svår situation. Det säger Sebastian Wejedal, expert på advokatkostnader, om Wikileaksgrundarens miljonkrav på svenska staten för sina privata försvarare.

Under strecket
Publicerad

Julian Assange.

Foto: Kirsty Wigglesworth / TT Bild 1 av 2

Sebastian Wejedal, expert på advokatkostnader, håller med Assanges advokater om att dagens regelverk är ojämlikt.

Foto: Privat Bild 2 av 2

Julian Assange.

Foto: Kirsty Wigglesworth / TT Bild 1 av 1
Julian Assange.
Julian Assange. Foto: Kirsty Wigglesworth / TT

Som SvD har berättat har Julian Assange vänt sig till Högsta domstolen, HD, för att få ersättning för sina ombudskostnader från tiden när han var misstänkt för sexualbrott i Sverige.

Assange, som grundade visselblåsarsajten Wikileaks, vill ha 9,25 miljoner kronor för sina privata försvarare. På grund av vad Högsta domstolen tidigare beskrivit som en lucka i lagen har han hittills nekats ersättning.

Sebastian Wejedal, lektor i processrätt vid Göteborgs universitet, tycker att fallet är intressant eftersom det visar på brister i det nuvarande regelverket.

– Lagstiftningen framstår som väldigt inkonsekvent, säger han.

Han syftar på att den som likt Assange anlitar privata försvarare vanligtvis har rätt till en viss ersättning från staten om hon eller han åtalas och frikänns. Men om förundersökningen läggs ned innan åtal väckts så har personen enligt rättegångsbalken i princip aldrig rätt till ersättning.

Annons
Annons

Sebastian Wejedal, expert på advokatkostnader, håller med Assanges advokater om att dagens regelverk är ojämlikt.

Foto: Privat Bild 1 av 1

HD har vid flera tillfällen uppmanat politikerna att se över lagen. Enligt domstolen tyder mycket på att lagstiftarna helt enkelt gjorde en miss när reglerna ändrades på 70-talet.

Sebastian Wejedal delar den analysen.

Sebastian Wejedal, expert på advokatkostnader, håller med Assanges advokater om att dagens regelverk är ojämlikt.
Sebastian Wejedal, expert på advokatkostnader, håller med Assanges advokater om att dagens regelverk är ojämlikt. Foto: Privat

– Jag tycker att reglerna inte är helt ändamålsenliga och att det finns mycket av substans i det som Assanges försvarare för fram i sitt överklagande, alltså att det här blir inkonsekvent, att man som misstänkt gynnas kostnadsmässigt om man åtalas och blir frikänd. Det är en väldigt märklig ordning, säger han.

På grund av rättspraxis kommer det att bli svårt för Assange att få rätt i HD, menar Sebastian Wejedal. Men helt omöjligt är det inte. Enligt bestämmelserna kan han få ersättning för de privata försvararna om det finns ”synnerlig anledning”.

– Kanske finns det skäl för HD att ännu en gång uttala sig kring vad som ska anses utgöra synnerliga skäl. Inte minst den internationella dimensionen gör ju detta till ett ganska anmärkningsvärt fall, säger han.

Och även om Assange tilldöms ersättning tyder mycket på att han inte kommer att få hela det yrkade beloppet. Domstolarna gör alltid en egen bedömning av hur mycket försvararna ska få.

– Jag har inte gått igenom kostnadsposterna, men domstolarna kontrollerar alltid att yrkad ersättning är skälig. Exempelvis fick målsägandebiträdet i målet, Elisabeth Massi Fritz, 450 000 kronor efter att ha yrkat på 750 000 kronor, säger Sebastian Wejedal.

Assange var mellan 2010 och 2017 misstänkt för bland annat våldtäkt i Sverige. 2011 sparkade han sin offentlige försvarare och anlitade i stället privata försvarare. Staten har stått för kostnaden för de två offentliga försvararna, men alltså inte för de många ombud som han anlitade efter det.

Stockholms tingsrätt och Svea hovrätt har sagt nej till hans begäran om ersättning för de privata försvararna. HD har ännu inte fattat beslut om överklagandet.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons