Annons

Expert: Sverige har fått en ”zombieräntebana”

Riksbankschef Stefan Ingves.
Riksbankschef Stefan Ingves. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

Experterna är ense om en sak: Riksbanken höjer räntan till noll. Men de är desto mer oense om det verkligen är rätt beslut. Och de har många frågor till riksbankschef Stefan Ingves, det visar svaren från SvD:s mejlenkät.

Under strecket
Publicerad

Robert Bergqvist, chefsekonom SEB.

Foto: Jessica Gow

1 / 9

Robert Bergqvist: ”Sverige har zombieräntebana”

Robert Bergqvist, chefsekonom SEB.
Robert Bergqvist, chefsekonom SEB. Foto: Jessica Gow

Kommer räntehöjningen i december?

– Ja. Det blir onekligen en delikat kommunikativ utmaning att förklara beslutet eftersom den svenska konjunkturen visar tydliga svaghetstecken. Beskedet ger Sverige en fortsatt smått unikt kort realränta på minus 1,5-2,0 procent – under hela tre år. Sverige har därmed fått en ”zombieräntebana” – en reporäntebana som kan beskrivas som levande död.

Kommer riksbankscheferna vara eniga?

– Nej. Vice riksbankschef Jansson väntas reservera sig mot beslutet att höja.

Är det då rätt beslut att höja?

– Ja. Allt fler uppmärksammar den okonventionella penningpolitikens
”mörka sidor”, till exempel ett osunt risktagande, pressade pensionsbolag samt framväxten av zombie-företag som riskerar att sänka produktiviteten.

Vad vill du fråga Stefan Ingves?

– Vilka penningpolitiska slutsatser drar du av Riksbankskommitténs förslag?

– ECB (Europeiska centralbanken) är på gång mot en översyn av det penningpolitiska ramverket. När tar Riksbanken motsvarande beslut om en översyn av inflationsmål och penningpolitiska verktyg?

– Hur orolig är Riksbanken för att avtalsrörelsen påverkas av räntehöjningen och att risken ökar att inflationsuppgången dröjer längre än prognostiserat?

Annons
Annons

Christina Nyman, chefsekonom Handelsbanken.

Foto: Simon Rehnström

2 / 9

Christina Nyman: ”Fel beslut att höja”

Christina Nyman, chefsekonom Handelsbanken.
Christina Nyman, chefsekonom Handelsbanken. Foto: Simon Rehnström

Kommer räntehöjningen i december?

– Ja, det gör den. Även om konjunktursignalerna nu ser svaga ut så har inte läget förvärrats så pass att Riksbanken kommer ändra sig. Men jag tror inte det kommer att vara ett enigt beslut. Frågan är om det är en eller fler som reserverar sig.

Är det rätt beslut?

– Nej, det tycker jag inte. Tillväxten är nu låg och arbetsmarknaden försvagas tydligt. I den miljön är det svårt att se att inflationen skulle stiga de kommande åren. Jag tror istället att inflationen är på väg att toppa och att den snarare kommer sjunka nästa år. I det läget finns det ingen anledning att höja räntan.

Kommer Riksbanken kunna hålla reporäntan på noll lika länge som banken säger?

– Ja, den geopolitiska oron tror jag kommer fortsätta att ligga som en våt filt över konjunkturen flera år framöver och även påverka Sverige. Det är också svårt att se att ECB kommer kunna höja räntan på många år och det påverkar Riksbanken. Om något är nog risken för en räntesänkning större än en räntehöjning de närmaste åren.

Vad vill du fråga Stefan Ingves?

– Vad är det han vill uppnå med att höja räntan till noll procent? Är han orolig för att inflationen blir för hög annars eller finns det ett annat argument?

Annons
Annons

Lars Jonung, professor nationalekonom Lunds universitet.

Foto: Tomas Oneborg

3 / 9

Lars Jonung: ”Ju mer de höjer desto bättre”

Lars Jonung, professor nationalekonom Lunds universitet.
Lars Jonung, professor nationalekonom Lunds universitet. Foto: Tomas Oneborg

Kommer räntehöjningen i december?

– Ja, jag vill vara optimist och se en höjning nu. Ju mer Riksbanken höjer desto bättre. Krispolitik utan kris är inget bra recept. Det leder till en ny kris.

Är det rätt beslut?

– Ja. Det är rätt beslut att höja. Svensk ekonomi bör så snabbt som möjligt dras upp ur minusträsket. Den extremt expansiva penningpolitiken under senare år har inte gett oss vad dess förespråkare har lovat. Istället har de finansiella riskerna ökat på ett oroväckande sätt. Förmögenhetsklyftorna har dessutom vuxit. Experimentet med minusränta har nått vägs ände.

Hur då?

– De finansiella riskerna har ökat på ett oroväckande sätt. Nu är det dags för en ny penningpolitisk realism som bygger på insikten att ränteläget måste vara positivt för få till stånd en långsiktigt stabil samhällsekonomi.

Vad vill du fråga Stefan Ingves?

– Jag väntar nog med mina frågor till efter nästa finanskris.

Annons
Annons

Annika Winsth, chefsekonom Nordea.

Foto: Simon Rehnström

4 / 9

Annika Winsth: ”Svårt att tolka Riksbanken”

Annika Winsth, chefsekonom Nordea.
Annika Winsth, chefsekonom Nordea. Foto: Simon Rehnström

Kommer räntehöjningen i december?

– Ja det gör den.

Är det rätt beslut?

– Ja, men argumentet borde vara att banken vill bort från minusränta. Konjunkturen och timing talar emot, vilket gör det mycket svårt att läsa och tolka Riksbanken.

Kommer Riksbanken kunna hålla reporäntan på noll lika länge som banken säger?

– Ja och det finns en risk att den behöver sänka räntan igen om konjunkturen viker mer påtagligt under nästa år.

Vad vill du fråga Stefan Ingves?

– Finns det skäl till varför det nu är dags att lämna minusräntan? Mig veterligen har det inte hänt något som ändrat förutsättningarna.

Annons
Annons

Robert Boije, chefsekonom SBAB.

Foto: Henrik Montgomery

5 / 9

Robert Boije: ”Inte motiverat att höja räntan”

Robert Boije, chefsekonom SBAB.
Robert Boije, chefsekonom SBAB. Foto: Henrik Montgomery

Kommer räntehöjningen i december?

– Ja!

Är det rätt beslut?

– Nej. Det försvagade konjunkturläget både globalt och nationellt, inflation och inflationsförväntningar markant under målet talar för att det inte är motiverat att höja reporäntan.

Kommer Riksbanken kunna hålla reporäntan på noll lika länge som banken säger?

– Ja, ett fortsatt svagt inflationstryck och långa realräntor som troligen är negativa talar för det.

Vad vill du fråga Stefan Ingves?

– Varför är inte Riksbanken mer tydlig kring motiven till den aviserade räntehöjningen? Ser du inga problem med att den otydliga kommunikationen kan skada förtroendet för penningpolitiken?

Annons
Annons

Frida Bratt, sparekonom Nordnet.

Foto: Lars Pehrson

6 / 9

Frida Bratt: ”Vill lämna minusräntan”

Frida Bratt, sparekonom Nordnet.
Frida Bratt, sparekonom Nordnet. Foto: Lars Pehrson

Kommer räntehöjningen i december?

– Ja. Det handlar inte om att genomföra en åtgärd för att strama åt, utan om en beslutsamhet från direktionens sida att komma upp från minusränta.

Är det rätt beslut?

– Ja, eftersom man från direktionens sida varit så tydlig med att det här kommer att hända så vore det väldigt märkligt att ändra kurs nu. Marknaden är beredd. Man ska också ha i åtanke att det ändå är en ”duvaktig” höjning. Det vill säga att direktionen ser att räntan kommer att ligga kvar på noll under en lång tid framöver. På så sätt går man åtminstone inte helt i otakt med de stora centralbankerna.

Kommer Riksbanken kunna hålla reporäntan på noll lika länge som banken säger?

– Ja, förutsatt att vi inte får en mycket sämre konjunkturutveckling än väntat.

Vad vill du fråga Stefan Ingves?

– Vad tycker han om att han får mindre makt i policyfrågor och att han förlorar sin utslagsröst om Mats Dilléns förslag från riksbanksutredningen blir verklighet?

– Jag undrar också om han anser att dagens inflationsmål på 2 procent tar tillräcklig hänsyn till megatrender som antas orsaka lägre pristryck, som globalisering och digitalisering?

Annons
Annons

Johanna Kull, sparekonom Avanza.

Foto: Erik Simander

7 / 9

Johanna Kull: ”Minusränta signalerar kris”

Johanna Kull, sparekonom Avanza.
Johanna Kull, sparekonom Avanza. Foto: Erik Simander

Kommer räntehöjningen i december?

– Ja. Riksbanken har varit tydliga med att de ska leverera en höjning i december, man vill helt enkelt bort från minusterritoriet.

Är det rätt beslut?

– Ja, minusränta signalerar kris och har negativa bieffekter som till exempel ett ökat risktagande. Man ska också komma ihåg att även en nollränta är en mycket låg ränta.

Kommer Riksbanken kunna hålla reporäntan på noll lika länge som banken säger?

– Ja, världskonjunkturen är ändå ok, och även om Riksbanken förnekar det verkar nollränta vara ett självändamål. Därför ska det nog till väldigt mycket för att Riksbanken sen ska sänka räntan till minus igen. Inte heller en ytterligare höjning ser ut att ligga i korten, givet det svaga inflationstrycket och det ändå osäkra konjunkturläget.

Vad vill du fråga Stefan Ingves?

– Delar han sin kollega Christine Lagardes (centralbankschef på ECB, reds anm) önskemål om en mer expansiv finanspolitik och bör den i Sveriges fall kicka in redan nästa år?

Annons
Annons

Joakim Bornold, sparekonom Söderberg och partners.

Foto: Johan Jeppsson

8 / 9

Joakim Bornold: ”Experiment som avslutas”

Joakim Bornold, sparekonom Söderberg och partners.
Joakim Bornold, sparekonom Söderberg och partners. Foto: Johan Jeppsson

Kommer räntehöjningen i december?

– Ja, det finns egentligen inget som pekar på att man skulle backa. Förtroendet för Riksbanken skulle ta en hel del skada om man inte höjde i det här läget.

Är det rätt beslut?

– Ja, men med allt svagare makrostatistik kan man ifrågasätta timingen.

Varför är det då rätt?

– Minusräntan skapar stora obalanser i ekonomin. Det är ett experiment som är bra om det avslutas, ju förr desto bättre.

Kommer Riksbanken kunna hålla reporäntan på noll lika länge som banken säger?

– Nja, historiken är svag, Riksbanken brukar sällan ligga rätt i sina prognoser. Amerikanska centralbanken Federal Reserve skulle höja räntan tre gånger i år, de blev tre sänkningar.

Vad vill du fråga Stefan Ingves?

– Riksbankens oberoende är viktigt men hur säkerställer vi att staten använder penningpolitiken och finanspolitiken på mest effektiva sätt?

Annons
Annons

Andreas Wallström, tf chefsekonom Swedbank.

Foto: Anders Ahlgren

9 / 9

Andreas Wallström: ”Bästa gissningen idag”

Andreas Wallström, tf chefsekonom Swedbank.
Andreas Wallström, tf chefsekonom Swedbank. Foto: Anders Ahlgren

Kommer räntehöjningen i december?

– Ja, det är svårt att tro något annat givet Riksbankens tidigare signaler.

Är det rätt beslut?

Nej. Det är svårt att se hur en höjning kan bidra till att nå uppsatt inflationsmål.

Kommer Riksbanken kunna hålla reporäntan på noll lika länge som banken säger?

– Ja, det är den bästa gissningen vi kan göra idag.

Vad vill du fråga Stefan Ingves?

– På vilket sätt bidrar höjningen till att uppnå inflationsmålet?

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons