Annons

Expert: ”Danmark tänker helt olika mot Sverige”

Pengar lockar ibland mer än långsiktiga försvarspolitiska bedömningar. Det menar Stefan Ring, militärstrategisk expert, sedan danska hamnar nu försöker få de lukrativa kontrakten med Nord Stream 2 efter att Gotland tackat nej och Karlshamn bromsat sina planer.

Under strecket
Publicerad

Den första ryska gasledningen i Östersjön, Nord Stream, byggdes 2010.

Foto: Sören Andersson/TTBild 1 av 1

Den första ryska gasledningen i Östersjön, Nord Stream, byggdes 2010.

Foto: Sören Andersson/TTBild 1 av 1
Den första ryska gasledningen i Östersjön, Nord Stream, byggdes 2010.
Den första ryska gasledningen i Östersjön, Nord Stream, byggdes 2010. Foto: Sören Andersson/TT

Regeringen tycker att användningen av hamnar i Slite och Karlshamn under gasledningsprojektet Nord Stream 2 skulle vara negativt för svensk försvarspolitik. Men hamnkontrakten är värda över 100 miljoner kronor och har nu lockat till sig nya intressenter. Danska Rönne på Bornholm har tagit kontakt med Nord Stream för att få uppdrag som svenska hamnar avböjt.

– Det enda man kan konstatera är att man gör olika bedömningar. Det rör sig om mycket pengar och på kort sikt stora vinster, då kan långsiktiga försvarspolitiska skäl få stå tillbaka, säger Stefan Ring, militärstrategisk expert, till SvD.

Som exempel på motstridiga intressen ger Stefan Ring det faktum att två hamnar i Finland redan kontrakterats av Nord Stream 2. De finska hamnarna kommer att användas som tillfälliga baser för det planerade byggandet av pipelinen i Östersjön. Finland har i andra sammanhang utryckt oro just över att man ser ett växande hot från rysk sida och har efterlyst ett ökat försvarssamarbete med till exempel Sverige.

Annons
Annons

Synen på Ryssland och ryska intressen är betydligt mer positiv i Danmark. Det kan delvis förklaras av historiska skäl.

Debatten i Sverige om ifall bolaget – som har både ryska och europeiska energiintressen bakom sig – ska få hyra in sig i svenska hamnar har varit upprörd. Den kritiska debatten fick i veckan till slut regeringen att understryka att det inte vore det bästa alternativet för svensk säkerhetspolitik. ÖB har tidigare uttalat sig kritiskt om att låta Nord Stream hyra hamnar i Karlshamn och Slite för projektet.

Kort därefter tackade Gotland nej och i Karlshamn frös man planerna på att hyra ut utrymme till Nord Stream 2.

Någon vidare debatt i Danmark, likt den svenska, om en eventuell affär mellan hamnen i danska Rönne på Bornholm och Nord Stream, väntar sig inte Stefan Ring.

– I Danmark tänker man helt olika mot hur vi gör i Sverige. Synen på Ryssland och ryska intressen är betydligt mer positiv i Danmark. Det kan delvis förklaras av historiska skäl. Danmark har aldrig varit i krig med Ryssland, konstaterar Stefan Ring.

Om Rönne skulle bli aktuellt ser inte heller Stefan Ring att det skulle påverka säkerhetsläget i Sverige.

– Nej, egentligen inte. Den svenska regeringens markering kan ses i ljuset av två aspekter. Dels är det en markering mot hela projektet Nord Stream 2 som man hela tiden satt sig emot. Dels så handlar det om att man inte vill ha rysk närvaro på svenskt territorium, inte ens under en begränsad tid, säger Stefan Ring.

Det finns kritik mot Nord Stream 2 då bolaget kan kopplas ihop till ryska politiska intressen. Nord Stream 2:s huvudägare är ryska Gazprom som i sin tur ägs av ryska staten.

– Sverige är inte ensamma i sitt motstånd mot Nord Stream. Pipelinen kan ses i ett större säkerhetspolitiskt sammanhang. Det kan ha varit billigare och lättare att dra gasledningen via Polen och Ukraina som tidigare. Med Nord Stream får Ryssland bättre möjligheter att sätta press på Ukraina, säger Stefan Ring.

EU-ledare från åtta länder har protesterat till EU-kommissionen över planerna på ännu en rysk gasledning. Det innebär risker för energitillgången i Central- och Östeuropa, anser de. De åtta länderna är Polen, Ungern, Tjeckien, Slovakien, Rumänien, Estland, Lettland och Litauen.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons