Annons

Expert: Ta hem och åtala IS-krigare i Sverige

Svenskarna som anslutit sig till terrorgruppen IS borde åtalas i Sverige. Att utreda dem i Irak och Syrien skulle strida mot rättssäkerheten. Det säger Krister Thelin, som varit domare vid bland annat Jugoslavientribunalen.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad
Foto: TT NYHETSBYRÅN Bild 1 av 2

Krister Thelin.

Foto: Privat Bild 2 av 2
Foto: TT NYHETSBYRÅN Bild 1 av 1
Foto: TT NYHETSBYRÅN

Det pågår en debatt om hur misstänkta europeiska IS-terrorister som befinner sig i Irak och Syrien ska utredas och bestraffas. De kurdiska myndigheterna vädjar om hjälp för att hantera de hundratals tillfångatagna jihadisterna, medan flera europeiska länder inte vill att personerna ska återvända till Europa.

Krister Thelin, borgerlig debattör och före detta domare med tunga uppdrag, bland annat vid Jugoslavientribunalen mellan 2003 och 2008, säger att det inte är möjligt att lagföra personerna på plats.

– Även de värsta misstänkta terroristerna har ju rätt till en rättssäker rättegång. Varken Syrien eller Irak har enligt min mening domstolar som uppfyller kraven på minimigarantier när det gäller rättssäkerheten, säger han till SvD.

Annons
Annons

Krister Thelin.

Foto: Privat Bild 1 av 1

I stället borde de misstänkta terroristerna lagföras i sina europeiska hemländer, anser han.

– Den stora svårigheten är inte att finna behöriga domstolar eller behöriga lagar. Problemet är att få ordning på utredningsresurserna hos polis och åklagare, säger han.

Krister Thelin.
Krister Thelin. Foto: Privat

Krister Thelin tycker att de europeiska länderna borde samarbeta för att utreda de misstänkta brotten. Han nämner organisationerna Europol och Eurojust, som fungerar som ett expertorgan mot gränsöverskridande brottslighet.

– Där finns en mekanism som kan vara plattformar för den nödvändiga samordningen, säger han.

En majoritet av partierna anser att IS-medlemmar med svenskt medborgarskap helst inte borde komma tillbaka till Sverige. Argumentet är att personerna kan medverka till terrorbrott på europeisk mark.

– Vi menar att Sverige inte är rustat för att ta emot de här personerna om de återvänder hem, säger exempelvis Johan Forssell, rättspolitisk talesperson för Moderaterna, till Expressen.

Krister Thelin säger att en bra lösning skulle att brottsutredningarna mot de misstänkta terroristerna påbörjas innan de överlämnats, och att de överförs först när misstankarna är så gedigna att de kan hållas frihetsberövade i Europa i väntan på åtal.

Det kan ju bli så att bevisningen bara räcker till åtal i ett fåtal av fallen trots att de överförts till Sverige?

Annons
Annons

– Det är exakt samma situation som när någon åtalas i Sverige och blir frikänd. Det finns alltid en risk i de här sammanhangen, säger Krister Thelin.

Den brittiska regeringen beslutade nyligen att dra tillbaka medborgarskapet för en 19-årig kvinna som anslöt sig till IS i Syrien 2015 med motiveringen att hon skulle utgöra ett hot om hon tilläts återvända. Enligt Storbritannien har kvinnan även ett bangladeshiskt medborgarskap.

Även i bland annat Danmark och Frankrike finns möjligheten att återkalla medborgarskapet för dömda terrorister så länge personerna är medborgare även i ett annat land. En sådan lagändring utreds nu i Finland.

Moderaterna och Sverigedemokraterna vill ändra grundlagen för att införa möjligheten även här. Krister Thelin säger att det inte är seriöst att förespråka indraget medborgarskap som ett sätt att motverka att personerna återvänder till Europa eftersom en sådan lagstiftning inte finns på plats och skulle ta lång tid att genomföra.

– Däremot kan man diskutera att om man får till en lagföring i Sverige så kan man beröva personen medborgarskapet i syfte att åstadkomma en utvisning efter verkställt straff, säger han.

Vissa debattörer anser att IS-medlemmarna borde ställas inför rätta vid den Internationella brottmålsdomstolen i Haag, ICC. Men det bygger på en missuppfattning, säger Krister Thelin.

– Det finns ingen tribunal i dag i Haag som skulle kunna hantera det. Problemet är att Syrien och Irak inte är parter till den så kallade Romkonventionen som ger Internationella brottmålsdomstolen behörighet. Säkerhetsrådet skulle sannolikt inte heller på grund av de permanenta medlemmarnas vetorätt ge ICC behörighet, säger han.

Visserligen skulle de misstänkta terroristerna kunna prövas mot bakgrund av sina medborgarskap i EU-länder. Men inte heller den vägen är aktuell eftersom ICC bara är tänkt att fungera som ett komplement till de nationella domstolarna, menar Krister Thelin.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons