Annons

Experter: Så bör du försäkra dig på semestern

Vad behöver du för reseskydd? Hur ska jag försäkra mitt fritidshus? SvD reder ut vilka försäkringar du behöver i sommar.

Under strecket
Publicerad

Avbeställningsskydd brukar ingå när resan betalas med kort.

Foto: Christine Olsson/TT

1 / 4

Vad täcker reseskydd från hemförsäkringen?

Avbeställningsskydd brukar ingå när resan betalas med kort.
Avbeställningsskydd brukar ingå när resan betalas med kort. Foto: Christine Olsson/TT

De som har en hemförsäkring omfattas av reseskydd i 45 dagar. Skyddet täcker främst om du blir sjuk och behöver läkarvård.

– Hemförsäkringens reseskydd gäller inte om man är kroniskt sjuk. Det är därför bra att kontakta sitt försäkringsbolag och se över sina villkor eller få ett medicinskt förhandsbesked innan resan, säger juristen Lisa Halvorsen från Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Om du vill försäkra själva resan behövs ett avbeställningsskydd.

Hur tecknar man ett avbeställningsskydd?

 • Om du betalar mer än hälften av resan med ett kort brukar det ingå avbeställningsskydd.
   
 • Om ett skydd inte ingår kan ett avbeställningsskydd tecknas innan resan via ditt försäkringsbolag eller resebolaget.
   

Vad täcks inte av ett avbeställningsskydd?

– Något många missförstår är att ett avbeställningsskydd inte gäller om du inte längre har lust att åka på resan, utan det är till för allvarliga händelser. Till exempel om du blir allvarligt sjuk innan resan eller någon närstående avlider, säger juristen Lisa Halvorsen.

Annons
Annons

Bilar som är över tolv år gamla brukar inte vara värda att försäkra, utöver trafikförsäkringen.

Foto: Annika af Klercker

2 / 4

Hur långt räcker trafikförsäkringen?

Bilar som är över tolv år gamla brukar inte vara värda att försäkra, utöver trafikförsäkringen.
Bilar som är över tolv år gamla brukar inte vara värda att försäkra, utöver trafikförsäkringen. Foto: Annika af Klercker

Enligt lag behöver varje bilägare ha en trafikförsäkring som täcker eventuella personskador och materiella skador på andra bilar som denne orsakar.

– Den vanliga trafikförsäkringen gäller för alla bilar som körs inom EU samt en rad så kallade ”gröna kort-länder”. För att försäkringen ska täcka en olycka i ett ”grönt kort-land” behöver dock föraren beställa ett grönt kort från försäkringsbolaget innan resan påbörjas, säger Sebastian Fransén, affärsområdeschef på försäkringsförmedlingen Insplanet.

Bilar har även olika möjligheter till skydd, utöver trafikförsäkringen, beroende på ålder:

 • Bilar som är upp till tre år gamla brukar täckas av en nybilsgaranti som motsvarar en helförsäkring. Om du är helförsäkrad, kan du få ersättning även om du råkar ut för en vagnskada eller singelolycka. Utöver det har du tillgång de skydden som inkluderas i en halvförsäkring.
   
 • För bilar som är tre till tolv år gamla brukar försäkringsbolagen erbjuda en halvförsäkring som ger skydd för stöld, brand, räddning, rättskydd och maskinskada. Ibland ingår även assistansförsäkring.
   
 • Bilar som är över tolv år gamla brukar inte vara värda att försäkra, utöver trafikförsäkringen, eftersom värdet har sjunkit så pass mycket att det oftast är mer lönsamt att köpa en ny bil.

Om bilen är över tolv år kan du lägga till en assistansförsäkring, eftersom man då får hjälp till fortsatt färd och slipper avbryta semestern. Dock finns det ofta en begränsning på hur många gånger per år man kan nyttja sin assistans. Det är därför viktigt att kolla upp hur många gånger man har kvar innan man ger sig iväg.

Vad ska man tänka på om man vill hyra bil på semestern?

– Då det brukar vara hög självrisk på hyrbilar kan det vara bra att se till att man är skyddad via sitt kreditkort eller försäkringsbolag, så att man inte råkar ut för en överraskande dyr räkning om man lämnar in bilen med en liten buckla, säger Sebastian Fransén.

Annons
Annons

Självriskvillkoren kan skilja sig markant försäkringsbolagen emellan.

Foto: Tomas Oneborg

3 / 4

Vad ska man tänka på när man tecknar en båtförsäkring?

Självriskvillkoren kan skilja sig markant försäkringsbolagen emellan.
Självriskvillkoren kan skilja sig markant försäkringsbolagen emellan. Foto: Tomas Oneborg

Enligt Sebastian Fransén är bilar lättare att försäkra än båtar eftersom det är enklare att bedöma deras värde. Därför är det extra viktigt att kolla upp att man angett ett korrekt värde hos försäkringsbolaget.

– Om du har angett ett för högt värde riskerar du att få betala en högre premie för sedan få ersättning för vad båten var värd vid olyckstillfället, förklarar han.

Utöver det är det viktigt att jämföra vad olika bolag har för självrisk i olika moment, till exempel vad som gäller om olyckan sker när någon annan kör båten.

Vad för hjälp ger försäkringen?

 • Goda kontakter med varv – ibland är det bra att ha en försäkring eftersom det ofta kan vara långa köer på landets varv.
   
 • Stilleståndsersättning – om båten inte kan brukas på grund av en olycka får du ersättning.
Annons
Annons

Skulle du så småningom flytta till ditt fritidshus är det viktigt att ändra från en fritidshusförsäkring till en villaförsäkring.

Foto: Malin Hoelstad

4 / 4

Hur försäkrar man sitt fritidshus?

Skulle du så småningom flytta till ditt fritidshus är det viktigt att ändra från en fritidshusförsäkring till en villaförsäkring.
Skulle du så småningom flytta till ditt fritidshus är det viktigt att ändra från en fritidshusförsäkring till en villaförsäkring. Foto: Malin Hoelstad

De som är skrivna i staden men väljer att spendera en stor del av sin tid i ett fritidshus eller villa under sommarhalvåret, bör ha både en hemförsäkring och en villa- eller fritidshusförsäkring.

Vad täcker en hemförsäkring?

 • Egendomsskydd – ger ersättning om din lösa egendom skadas eller stjäls.
   
 • Flyttskydd – en utökning av egendomsskyddet så att din lösa egendom är försäkrad trots att den finns på två adresser samtidigt under en period. Hur många dagar flyttskyddet gäller varierar mellan olika försäkringsbolag, men det är vanligt med till exempel en månads skydd från flyttdatum.
   
 • Ansvarsförsäkring – om du som privatperson blir krävd på skadestånd på grund av att du har skadat någon annan person, alternativ dennes egendom, sköter försäkringsbolaget förhandlingarna.
   
 • Rättskydd – som privatperson kan du få ekonomisk ersättning för juridiska kostnader, såsom advokatarvode och rättegångskostnader, vid en juridisk tvist som rör dig eller din egendom. Visar det sig att du förlorar tvisten, betalar rättsskyddsförsäkringen även för din motparts eventuella kostnader, och blir du skadeståndsskyldig kan hemförsäkringens ansvarsskydd ge ersättning för dessa kostnader.
   
 • Överfallsskydd – ger dig ersättning om du blir överfallen, eller till exempel utsatt för sexuellt våld i din bostad. Du har rätt att få ersättning för såväl skador som uppstått vid händelsen, men även för den kränkning du eventuellt utsatts för. Behöver du därutöver psykologisk hjälp i form av bearbetning av händelsen, kan hemförsäkringens krisskydd ge ersättning för detta.
   
 • Krisskydd – ger dig ersättning om du upplevt ett skadetillfälle av din egendom som traumatiskt. Vanligtvis täcker ger krisskyddet upp till tio samtalstillfällen med en psykolog legitimerad psykolog.
   
 • ID-skydd – kan hjälpa dig med rådgivning, assistans och rättsskydd, om du blivit utsatt för ID-stöld. Bolagens villkor skiljer sig dock från varandra, så kontrollera vad som gäller i just din hemförsäkring
   
 • Reseskydd – täcker om du blir sjuk och behöver läkarvård, samt eventuell transport hem med landsflyg, under de första 45 dagarna.

Vad täcker en villaförsäkring?

 • Skador som uppkommer när man är ensam husägare brand, läckage, stöld/skadegörelse, stormskador och skadedjursinvasion.
   
 • Utökad hemförsäkring– inkluderar speciellt anpassat rättskydd och ansvarsförsäkring

Vad täcker en fritidshusförsäkring?

Den stora skillnaden mellan en fritidshusförsäkring och en villaförsäkring är att en fritidshusförsäkring inte är anpassad för man ska bo där i längre perioder och saknar därför en utökad hemförsäkringsdel. Skulle du så småningom flytta till ditt fritidshus är det därför viktigt att ändra din försäkring från en fritidshusförsäkring till en villaförsäkring.

Om man vill dryga ut semesterkassan med att hyra ut en bostad?

 • Undersök dina villkor – en del försäkringsbolag tillåter uthyrning, men inte andra.
   
 • Inventera dina ägodelar – att dokumentera i vilket skick din bostad och lägenhet var i gör det lättare att få ersättning för eventuella skador.
   
 • Ta undan gamla släktklenoder – alla försäkringsbolag har avskrivningsregler eller åldersavdrag som betyder att man inte får full ersättning för äldre objekt, även vid full försäkring.

När kan man bli nekad ersättning?

– Hemförsäkringen täcker inte all stöld, utan det måste vara inbrott. Om någon har gått in med nyckel eller om du blir bestulen på en stor tillställning täcker inte försäkringen det, säger Lisa Halvorsen.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons