Annons

Experter: Socker som enda smärtlindring är oetiskt

Björn Larsson, överläkare, kallar Peter Borensteins metod för oetisk ur smärthänseende.
Björn Larsson, överläkare, kallar Peter Borensteins metod för oetisk ur smärthänseende. Foto: Adam Wrafter

En judisk församling hävdar att en omskärelse är ”helt ofarligt” om det görs på ”det judiska sättet” samt att ingreppet medför mindre smärta än ett blodprov. Oetiskt och felaktigt, hävdar experter som SvD talat med.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

”Det medicinska ingreppet är absolut inte ofarligt”, säger Claude Kollin, verksamhetschef på Läkarhuset Odenplan.

Foto: P Deliss/TTBild 1 av 2

Björn Larsson säger att smärtbehandling hos nyfödda är mycket viktig: ”Man kan inte argumentera att det går fort och att barnet glömmer bort”, säger han.

Foto: Adam Wrafter Bild 2 av 2

Enligt den judiska tron ska varje pojke omskäras på sin åttonde levnadsdag. Judiska församlingen i Göteborg förklarar på sin hemsida den religiösa betydelsen av ingreppet. Där kan man också läsa att det är ”medicinskt helt ofarligt” om det utförs ”på det judiska sättet” samt att det ”medför mindre smärta för pojken än när man exempelvis tar blodprov på nyfödda på BB-avdelningen”.

Som kontaktperson för omskärelseverksamheten anges Peter Borenstein. Han är omskärare, så kallad mohel, i församlingen. Han är också läkare, specialist i neurologi.

När SvD kontaktar honom håller han fast vid påståendena på hemsidan.

– Jag har gjort tusentals omskärelser och det har gått bra varje gång. Det har aldrig varit några komplikationer. Någon gång har bandaget släppt, om det blöder sätter jag då på bara ett nytt.

Finns det verkligen inga risker med omskärelse?

– Teoretiskt finns det risker med allt, att operera nageltrång eller laga en tand eller vad som helst. Men jag är både läkare och rabbin. Hos oss duger det inte att bara vara läkare. Det behövs en specialutbildning på hur man ska göra för att till exempel inte skada det stora blodkärlet på undersidan av ollonet. Väldigt många muslimska familjer går gärna till en judisk omskärare för att de vet att han har en speciell utbildning för detta.

Annons
Annons

”Det medicinska ingreppet är absolut inte ofarligt”, säger Claude Kollin, verksamhetschef på Läkarhuset Odenplan.

Foto: P Deliss/TTBild 1 av 1

Pojkar upp till två månader ska ha lokalbedövning genom en spruta. Äldre barn ska sövas.

Vad menar du med att det medför mindre smärta för pojken än när man tar blodprov?

– Det refererar till det så kallade PKU-testet som görs på nyfödda. Då får sköterskan ofta sticka flera gånger för att få tillräckligt med blod och varje stick gör ont, vid omskärelse så skär man ett snitt. Det gör ont en enda gång. Barnet skriker ofta inte ens till när detta händer.

Nyligen rapporterade SvD att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, inlett tillsyn av en omskärare som använder bedövningsplåster och sockerlösning som smärtlindring i samband med omskärelse.

En rad experter dömer ut metoden. Claude Kollin, specialist i barnkirurgi och urologi, säger att det är ”helt fel” och hävdar bestämt att pojkar upp till två månader ska ha lokalbedövning genom en spruta. Äldre barn ska sövas, menar han.

Han får medhåll av Stefan Lundeberg, överläkare på smärtbehandlingsenheten för barn vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Stockholm, som även förklarar att sockerlösning har en viss smärtlindrande effekt men inte tillräcklig för en omskärelse.

”Det medicinska ingreppet är absolut inte ofarligt”, säger Claude Kollin, verksamhetschef på Läkarhuset Odenplan.
”Det medicinska ingreppet är absolut inte ofarligt”, säger Claude Kollin, verksamhetschef på Läkarhuset Odenplan. Foto: P Deliss/TT

Nu säger Peter Borenstein att han omskurit tusentals pojkar med sockerlösning som enda bedövningsmedel.

– Man ger lite sockerlösning på läpparna. Snittet gör inte ont en lång stund efteråt som på större barn och vuxna. De nervkopplingar i hjärnan som gör att man känner att det gör ont efteråt är inte uppkopplade förrän barnet börjar närma sig två månaders ålder. När det gäller bedövning och narkos, så är det ett kraftigt ingrepp som kan ge massa biverkningar i sig.

Annons
Annons

Björn Larsson säger att smärtbehandling hos nyfödda är mycket viktig: ”Man kan inte argumentera att det går fort och att barnet glömmer bort”, säger han.

Foto: Adam Wrafter Bild 1 av 1

Enligt Peter Borenstein kan man använda ”sockerbedövning” på barn som är upp till två månader gamla.

– Det är inte förrän de närmar sig två månaders ålder som de kan upprätthålla känsla av smärta när snittet är över, men jag vill ha marginaler så jag bedövar med spruta från att de är tre eller fyra veckor gamla.

SvD har varit i kontakt med en rad läkare som reagerar starkt på Peter Borensteins påståenden. Claude Kollin är en av dem.

– Det medicinska ingreppet är absolut inte ofarligt. Allvarlig blödning är en känd komplikation, oavsett vilken teknik som används, judisk eller icke judisk. Blodtransfusion och kirurgisk åtgärd kan förekomma vid en blödningskomplikation.

Claude Kollin är verksamhetschef på Läkarhuset Odenplan som har vårdavtal med Stockholms läns landsting om att sköta omskärelseverksamheten. Samtliga ingrepp där görs på det ”judiska sättet” enligt honom.

Vi vet inte hur sockerlösning fungerar. Jag misstänker att det avleder mer än det smärtlindrar.

En israelisk studie från 2001 gjord på 19 478 barn visade att komplikationer inträffat i 66 fall. Bland annat handlade det om stora blödningar, infektioner och i ett fall hade delar av ollonet skurits av. 2016 publicerades en studie där man tittade på komplikationer och dödsfall i samband med omskärelser av pojkar i Sverige, Norge och Danmark under 20 års tid. Totalt hade 74 komplikationer rapporterats hos 32 pojkar. Knappt hälften ansågs vara svåra.

Björn Larsson säger att smärtbehandling hos nyfödda är mycket viktig: ”Man kan inte argumentera att det går fort och att barnet glömmer bort”, säger han.
Björn Larsson säger att smärtbehandling hos nyfödda är mycket viktig: ”Man kan inte argumentera att det går fort och att barnet glömmer bort”, säger han. Foto: Adam Wrafter

Björn Larsson, överläkare vid Astrid Lindgrens barnsjukhus som forskar på smärta hos nyfödda, kallar Peter Borensteins metod för oetisk ur smärthänseende.

– Vi vet inte hur sockerlösning fungerar. Jag misstänker att det avleder mer än det smärtlindrar. Smärtbehandling hos nyfödda är mycket viktig. Man kan inte argumentera att det går fort och att barnet glömmer bort, säger han och refererar till en kanadensisk studie som bland annat visar ett förändrat smärtbeteende efter otillräcklig smärtbehandling vid omskärelse av nyfödda.

– En tidigt upplevd smärta ger effekter senare i livet och ”glöms” alltså inte bort. Den studien är mycket viktig och slutsatsen är att man måste smärtbehandla i samband med omskärelse, säger Björn Larsson.

SvD har frågat Peter Borenstein vilka studier han stödjer sig på, han har dock inte återkommit om det.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons