Annons

116 nya dödsfall: ”Ändrat sättet att räkna”

Under torsdagen utökades antalet coronavirusfall, delvis beroende på att Kina ändrar sitt sätt att räkna.
Under torsdagen utökades antalet coronavirusfall, delvis beroende på att Kina ändrar sitt sätt att räkna. Foto: Costfoto/AP

Plötsligt exploderade antalet sjuka och döda i coronaviruset. Helt normalt, enligt WHO. Kina ”fördubblar sina krafttag” mot viruset genom att ändrat sättet att räkna.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

GENÈVE Många höjde på ögonbrynen i torsdags när de nya siffrorna kom in från kinesiska myndigheter. De senaste dygnen hade präglats av sjunkande ökningstakt av coronaviruset, som går under namnet covid-19. Även på onsdagskvällen talade WHO-ansvariga om att antalet virusfall stabiliserats och att viruset verkar bli mindre aggressivt utanför den drabbade Hubeiprovinsen. ”Gott tecken”, sade WHO:s chef för katastrofinsatser.

Men nu har antalet smittade formligen exploderat. I Hubeiprovinsen rapporterades i torsdags 13 332 nya bekräftade fall och 242 fler döda under ett dygn. Det är en flerdubbling av antalet nya smittade som legat kring 2 000 varje dygn den senaste veckan. Det är också en fördubbling av antalet döda jämfört med tidigare i veckan. De senaste siffrorna visade på fredagsmorgonen att det har kommit 116 nya dödsfall det senaste dygnet. Minst 64 600 personer har hittills smittats i Kina.

Detta var väntat och är ingen orsak till panik, enligt Världshälsoorganisationen i Genève. De kinesiska myndigheterna har ändrat sitt sätt att definiera vem som är sjuk i coronaviruset. Beslutet att ändra riktlinjerna fattades den sjätte februari, och nu börjar resultatet visa sig.

Annons
Annons

I början av sjukdomsutbrottet räknade man bara fall med människor som var tydligt sjuka och hade testat positivt för coronaviruset i laboratorium.

Nu inkluderas även misstänkta och milda fall som inte testas i laboratorium. Det gäller exempelvis människor som har lunginfektioner, feber, ihållande hosta eller förändrat antal vita blodkroppar vilket kan tyda på tidigt stadium av virussjukdomen.

Man räknar också med personer som visar sig ha lunginflammation efter röntgen – men utan att de behöver testas i laboratorium. En förändring är också att man inkluderar människor som varit i nära kontakt med sjuka men ännu inte uppvisar symptom. Man använder med andra ord ett mer finmaskigt nät för att fånga in alla som kan tänkas vara sjuka eller kunna smitta.

– Man kan jämföra med ett fisknät. I början var hålen stora för att fånga in de tydligaste fallen. Nu har man mindre hål för att även kunna räkna in mindre tydliga fall, säger Sylvie Briand vid WHO:s avdelning för infektionssjukdomar och tillägger:

– Det är normalt att man ändrar definitionen av sjukdom när det gäller en ny infektionssjukdom.

Ett syfte med att man nu även inkluderar personer med vaga symptom är att människor kan få snabbare behandling och vård, och inte behöver vänta på tidskrävande laboratorietester. Det gör också att smittriskerna kan minskas och att man kan spåra människor i smittkedjan snabbare, enligt WHO.

En viktig poäng är att den stora ökningen av virusfall inte skett på bara ett dygn, betonade Mike Ryan, WHO:s chef för katastrofinsatser vid en presskonferens på torsdagen.

Annons
Annons

– Vi har inte en explosion med 14 000 på en dag, utan detta handlar också om en fördröjning i rapporteringen sedan man ändrade definitionen. Vi håller på att utröna hur många dagar eller veckor tillbaka detta gäller.

Kinas förändrade sätt att räkna gör att antalet fall troligen kommer att ligga på en högre nivå.

– Denna förändring gör att man sannolikt får fler fall framöver. Detta är precis vad vi vill se när man försöker skaffa kontroll över virusutbrottet, säger Mark Ryan.

Samtidigt har flera höga kinesiska politiker fått lämna sina poster för sin hantering av virusspridningen. Både Hubeiprovinsens högste chef Jiang Chaoliang och Wuhans högste politiske ledare Ma Guoqiang har sparkats, enligt Reuters.

Ny högste chef för Hubeiprovinsen är Ying Yong, tidigare borgmästare för Shanghai, enligt den statliga nyhetsbyrån Xinhua.

WHO betonar i ett uttalande till SvD på torsdagen att ”regeringen har fördubblat sina insatser för att stoppa sjukdomsutbrottet i Hubei och för att kunna möta de stora behoven av behandling och vård.” För WHO:s del är detta en viktig förbättring och hantering av viruskrisen.

Det råder däremot viss oklarhet om det ökande antalet dödsfall. En förklaring, enligt Mark Ryan, är att människor som insjuknade när smittspridningen var på topp för några veckor sedan nu avlider. Människor som drabbas illa av viruset får vanligtvis vanlig vård och därefter intensivvårdsbehandling under några veckor innan vissa avlider.

Utanför Kina är spridningen fortfarande låg med 447 fall i 24 länder. Efter att en person avlidit i Filippinerna har nu ytterligare en person dött i Japan.

– Ombord på kryssningsfartyget utanför Yokohama har nu 218 personer bekräftats smittade. Fartyget är nu det största virusklustret utanför Kina, säger Mike Ryan.

När det gäller människor som dör i viruset är bilden densamma.

– Vi ser ännu ingen skillnad. Det handlar fortfarande om i huvudsak män, människor mellan 60 och 80 års samt personer med underliggande sjukdomsproblem.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons