Annons

Janerik Larsson:Expressen vilse i blåbärsskogen

Ett kvalificerat jobb
Ett kvalificerat jobb Foto: Paul Kleiven
Under strecket
Publicerad

I Expressen idag skriver Patrik Kronqvist om att Sverige har en unikt ”oreglerad invandring av lågkvalificerad arbetskraft”.

För en del år sedan uppmärksammade medierna att en inte ringa del av den arbetskraft som beskrivs på det sättet arbetade som bärplockare. Deras villkor var föremål för mediedebatt.

I juni 2013 träffades därför en samlad överenskommelse en överenskommelse mellan  Livsmedelsföretagen, Svensk Dagligvaruhandel och Svensk Handel i syfte att skapa bättre villkor för bärplockare i de svenska skogarna. Det finns också kollektivavtal (med Kommunal) som täcker dessa.

Men begreppet ”okvalificerad arbetskraft” har fått fäste i debatten på ett sätt som gjort att det nu inte tycks vara någon som bestrider den beskrivningen. Resultatet blir förslag från S/MP-regeringen och en retorik som har högst betydande distans till verkligheten.

För ett år sedan skrev Marie Söderqvist, då VD på Livsmedelsföretagen, på DI debatt i polemik mot en artikel av Mikael Damberg och Karl-Petter Thorwaldsson bl a:

I artikeln beskrivs arbetsmarknaden närmast som ett nollsummespel. Artikelförfattarna nämner bland annat att 3.200 arbetstillstånd utfärdades för utländska bärplockare under förra året, och att dessa jobb i stället hade kunnat gå till arbetslösa personer i Sverige. Men utländska bärplockare tar inte jobb ifrån svenskar.

Annons
Annons

Mikael Damberg och Karl-Petter Thorwaldsson visar också på en förvånande okunnighet gällande så kallade enklare jobb. Till exempel påstås slaktare vara bland de sämst betalda arbetena, när yrket i själva verket kräver kompetens och ligger högt upp på löneskalan (kollektivanställda slaktare har en genomsnittslön på dryga 28.000 kronor i månaden).

Hela texten andas en brist på respekt för så kallade okvalificerade jobb. För dessa jobb är inte alltid så enkla som S och LO tycks tro. Tvärtom, att plocka bär är tungt och krävande, och kräver uthållighet och skicklighet.

De företag som förser oss med de vilda svenska bären som blir sylt, saft och infrysta bär behöver precis som alla andra branscher kompetent personal. Riktigt skickliga plockare kan komma upp i 100 kilo och mer per dag. En amatörplockare kommer bara upp i en bråkdel av den volymen. Tidigare problem i bärbranschen har rättats till. Plockarna har lön på kollektivavtalsnivå. Överstiger bärens värde (priset i uppköpsledet) lönen får plockarna ut den delen utöver lönen.

Under säsongen 2016 var det cirka 3200 organiserade plockare (visumplockare från Thailand) och cirka 3000 fria plockare (EU-migranter) i de svenska bärskogarna.

Visumplockarna har generellt sett en hög jordbruksvana och arbetskapacitet. De arbetar under säsong på risfälten och tjänar extra pengar i Sverige under bärsäsongen. Att förneka de asiatiska bärplockarna rätten att arbeta i Sverige vore cyniskt mot dem och dåligt för svensk livsmedelsindustri.

De utländska bärplockarna tar inte heller jobb från svenskar, arbetsmarknaden är inget nollsummespel. (---)

Annons
Annons

Det finns inget, till skillnad från vad Mikael Damberg och Karl-Petter Thorwaldsson låter påskina, som hindrar arbetslösa och ungdomar att plocka bär. Men innan lösningen med plockare från andra delar av världen var på plats ruttnade bären bort i skogen. (Vilket fortfarande 90 procent av svenska blåbär och lingon gör.)

Det finns helt enkelt inte tillräckligt stort intresse bland svenskar för att arbeta med bärplockning. För vår industri är det avgörande att i god tid säkra tillgången på arbetskraft inför sommarens behov av säsongsarbete. Med Mikael Dambergs och Karl-Petter Thorwaldssons förslag är risken stor att den svenska bärindustrin går under.

Arbetskraftsinvandringen till bärbranschen fyller en mycket viktig funktion för enskilda företag – och bärplockare. Arbetsgivare väljer att rekrytera från tredje land eftersom rätt kompetens inte finns att tillgå i Sverige. (Att rekrytera från tredje land är sällan förstahandsalternativet för företagen.)”

Det är förbluffande att de fackliga organisationer vars medlemmar arbetar i de företag som vidareförädlar svenska bär inte låter höra sin röst i debatten. Ska dessa jobb offras på en missvisande retorik?

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons