Annons

Extremvärmen: Fler äldre som dött i juli än tidigare år

Den ihållande hettan är sannolikt förklaringen till att fler än normalt har dött under juli jämfört med samma månad tidigare år. Överdödligheten gäller åldersgruppen 65 år och äldre.

Stockholm, Jönköping och Östergötland rapporterar dessutom en signifikant ökning av antalet patienter med värmerelaterade problem på akutmottagningarna.

Under strecket
Publicerad
Foto: Bertil Ericson och Johansen, Erik/TTBild 1 av 2

Många landsting har också drabbats av driftsstörningar på grund av skyfall som skapat översvämningar eller hög luftfuktighet som påverkat operationsutrustning som inte kunnat användas.

Foto: Magnus Hjalmarson NeidemanBild 2 av 2
Foto: Bertil Ericson och Johansen, Erik/TTBild 1 av 1
Foto: Bertil Ericson och Johansen, Erik/TT

Det är Folkhälsomyndigheten som följer dödsfallsstatistiken och där har man konstaterat en ökad generell dödlighet i juli jämfört med förväntat från tidigare somrar.

– Ja, det finns en sådan ökning men det är för tidigt att säga om det är relaterat till värmen. För det krävs en mer avancerad analys, säger Adam Roth, avdelningschef för smittskydd och hälsoskydd på Folkhälsomyndigheten.

De mest utsatta grupperna vid stark värme är små barn, kroniskt sjuka med hjärt- och lungproblem samt äldre som har svårt med vätskebalansen.

– Det är bara i gruppen 65 år eller äldre som vi kan se en överdödlighet. Eftersom vi vet att det är en riskgrupp kan det vara så att dödsfallen är värmerelaterade, men vi vet inte med säkerhet, säger Adam Ruth och tillägger:

Annons
Annons

Många landsting har också drabbats av driftsstörningar på grund av skyfall som skapat översvämningar eller hög luftfuktighet som påverkat operationsutrustning som inte kunnat användas.

Foto: Magnus Hjalmarson NeidemanBild 1 av 1

– Samtidigt ska vi komma ihåg att situationen inte är extrem. Det dör betydligt fler under en helt normal vintermånad eller under en influensatopp.

Socialstyrelsen rapporterar varje vecka till Socialdepartementet om läget i sjukvården. I fredagens genomgång framgår att sjukvården är ansträngd på grund av vårdplatsbristen men den är inte värre än vanligt under sommarmånaderna i svensk sjukvård.

Många landsting har också drabbats av driftsstörningar på grund av skyfall som skapat översvämningar eller hög luftfuktighet som påverkat operationsutrustning som inte kunnat användas.
Många landsting har också drabbats av driftsstörningar på grund av skyfall som skapat översvämningar eller hög luftfuktighet som påverkat operationsutrustning som inte kunnat användas. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

Undantaget är tre regioner – Stockholm, Jönköping och Östergötland. Där säger man att det besvärliga vårdplatsläget förvärrats av höga temperaturer genom en ökning av antalet patienter med värmerelaterade problem.

– På sina håll finns det absolut problem men det verkar främst bero på de neddragningar som görs av kapaciteten under sommaren. På vissa akutmottagningar är patienterna fler än vanligt och några av dessa har ospecificerade problem på grund av värmen, säger Susanna Sigurdsson, operativ krisberedskapschef på Socialstyrelsen.

Många landsting har också drabbats av driftsstörningar på grund av skyfall som skapat översvämningar eller hög luftfuktighet som påverkat operationsutrustning som inte kunnat användas. I några fall har det lett till inställda planerade operationer.

På Gotland drabbades man också av ett längre strömavbrott som orsakade problem för sjukvården.

Efter problemen i Stockholmsjukvården kräver nu Alliansen i landstinget nationella insatser för att klara av värmeböljan. Man föreslår att Sveriges kommuner och landsting – SKL – ska upprätta en gemensam handlingsplan och strategi så att landstingen samordnar sig och stöttar varandra.

– Jag förväntar mig att regeringen agerar. Värmeböljans effekter på vården är ingen partiskiljande fråga, det krävs handling och samarbete, säger sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink (L).

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons