Annons

”F-kassan vill inte bemöta sakfrågorna i kritiken”

Robert Sjunnebo och Tom Aspengren.
Robert Sjunnebo och Tom Aspengren. Foto: Pressbilder
Under strecket
Publicerad

SLUTREPLIK | SJUKFRÅNVARO

Försäkringskassan gör i sin replik ett flertal kreativa tolkningar av vad vi i vår artikel önskade lyfta fram. Vår artikel bygger på den kritik som Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har framfört i sin rapport avseende styrningen av Försäkringskassan samt den tidigare granskningen av domstolarnas hantering av socialförsäkringsmål.

Istället för att på ett sakligt sätt bemöta den kritik som ISF för fram synes Försäkringskassan göra gällande att vår kritik främst handlar om att vi skulle vara besvikna över att inte nå framgång i fler mål. Inte med ett ord bemödar sig Försäkringskassan att nämna rapporterna från ISF.

Vår bestämda uppfattning är att de problem som ISF lyfte fram i sin rapport efter sin granskning av förvaltningsdomstolarna 2014 har förvärrats. Denna analys gör vi utifrån att vi varje dag företräder fackföreningsmedlemmar i mål avseende sjukpenning. I vår artikel efterlyste vi i all välmening en förnyad granskning. Inte någonstans i vår artikel gör vi gällande att vi önskar ”en radikal förändring av trygghetssystemet” eller att det avgörande ska vara ”den försäkrades uppfattning om att ersättning bör utgå”.

Genom sitt svar belyser Försäkringskassan flera av de saker som ISF i sin rapport lyfter fram. Istället för att uppfatta sig som en opartisk myndighet som objektivt ska tillämpa den lagstiftning som riksdagen beslutar intar Försäkringskassan en tydlig partsställning gentemot de försäkrade samt LO-TCO Rättsskydd. Vilka fakta baserar sig Försäkringskassan på när det görs gällande att de problem som har lyfts fram i rapporterna från ISF inte synes finnas?

Ibland är faktiskt inte anfall bästa försvar. Det hade varit betydligt mer klädsamt om Försäkringskassan på ett sakligt sätt bemött rapporterna från ISF istället för att försöka svartmåla LO-TCO Rättsskydd.

Robert Sjunnebo
enhetschef, försäkringsrättsenheten LO-TCO Rättsskydd AB
Tom Aspengren
förbundsjurist, LO-TCO Rättsskydd AB

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons