Annons

Fanns det kvinnliga apostlar?

Den botfärdiga Maria Magdalena, målad av Caravaggio
Den botfärdiga Maria Magdalena, målad av Caravaggio Foto: Public domain

”Jag har hört att det fanns kvinnliga apostlar i fornkyrkan, men att det manliga prästerskapet senare gjorde allt det kunde för att vi skulle glömma bort dem. Maria Magdalena förvandlades från apostel till ångerfull prostituerad, och så vidare. Men finns det skriftliga belägg för dessa framträdande kvinnor?”

Under strecket
Publicerad

Ja, det finns det. Bevisen är många, om vi räknar med alla i skrift nämnda kvinnliga medhjälpare och stöttepelare för de första generationernas kristna kyrka. Åtskilliga namn räknas upp i Nya testamentet, både i evangelierna och i Paulus brev. Om vi begränsar oss till kvinnor som uttryckligen räknas som apostlar, det vill säga ledare för missionen och för församlingarna, hittar vi dock bara en gestalt: Junia.

Junia nämns i Romarbrevet 16:7, där Paulus skriver om Andronikos och Junia: ”mina stamfränder och medfångar; de är högt ansedda som apostlar och har bekänt sig till Kristus före mig”.

Väl att märka är dagens svenska bibelöversättning felaktig: här anges namnformen som Junias, vilket är ett manligt namn. Detta går tillbaka till en gammal missuppfattning, men under antiken och medeltiden, innan felet gjordes, betvivlade man inte att Junia varit en kvinnlig apostel. Teologer och kyrkofäder gjorde rentav en poäng av att Junia, såsom varande kvinna, måste ha varit ovanligt vis och framstående för att få äran att räknas som apostel.

Dessvärre vet vi ingenting alls om Junia (eller om Andronikos), bortsett från den korta notisen i Romarbrevet. Troligen var de gifta med varandra, och antagligen – eftersom de blivit kristna före Paulus – stammade de från den judiska befolkningen i Galileen eller Judeen. Det faktum att Junia bar ett latinskt namn hjälper oss inte att identifiera henne, eftersom sådana hade blivit populära flicknamn inom högättade judiska kretsar, en motsvarighet till den förkärlek för grekiska namn som brett ut sig i den manliga judiska världen (till exempel Stefanos, Nikodemos och Andronikos).

Efter reklamen visas:
Harrisons grundkurs – detta bör du kunna om svensk historia
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons