Annons

118 000 i ”kontorspengar” – trots avslutat EU-uppdrag

Trots att tio svenska EU-parlamentariker slutar den 2 juli fortsätter de så kallade kontorspengarna att ticka in på kontot ytterligare fyra månader.

Totalt handlar det om cirka 118 000 svenska kronor per person. Bara två politiker uppger att de helt säkert ska betala tillbaka det oanvända bidraget.

Under strecket
Publicerad

”Jag ämnar att följa det regelverk som finns angående dessa pengar”, skriver Anna Maria Corazza Bildt i ett mejl.

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman Bild 1 av 3

Linnea Engström, EU-parlamentsledamot för Miljöpartiet.

Foto: Fredrik HjerlingBild 2 av 3

Christofer Fjellner (M) är osäker på vilka kostnader som kommer återstå vid mandatperiodens slut.

Foto: Lars Pehrson Bild 3 av 3

”Jag ämnar att följa det regelverk som finns angående dessa pengar”, skriver Anna Maria Corazza Bildt i ett mejl.

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman Bild 1 av 1
”Jag ämnar att följa det regelverk som finns angående dessa pengar”, skriver Anna Maria Corazza Bildt i ett mejl.
”Jag ämnar att följa det regelverk som finns angående dessa pengar”, skriver Anna Maria Corazza Bildt i ett mejl. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

– Det är offentliga medel och skattepengar som ska användas till vårt politiska arbete, det är inte meningen att det ska vara någon typ av privata pengar, säger EU-parlamentsledamoten Linnéa Engström (MP).

Trots att Engström och de nio andra svenskarna som i vår avslutar sina uppdrag fortsätter de att få ersättning för allmänna utgifter – pengarna som i vardagstal i Bryssel kallas för kontorspengarna – under fyra månader efter mandatperiodens slut. Totalt handlar det om 11 281 euro eller motsvarande cirka 118 000 skattefria svenska kronor per person.

Pengarna ska användas av de avgående politikerna till utgifter som kan tillkomma för kontors- och vardagsutgifter efter avslutat värv, som exempelvis eftersläpande hyror för ett hemmakontor eller ett telefonabonnemang som måste sägas upp.

Annons
Annons

Linnea Engström, EU-parlamentsledamot för Miljöpartiet.

Foto: Fredrik HjerlingBild 1 av 1

Denna eventuella ”eftersläpning” av utgifter gäller främst de politiker som ställer upp för omval, och därför inte förrän på EU-valnatten får veta om de kan sitta kvar i sina kontor i fem år till eller måste börja avveckla dem.

Av de svenska, sittande EU-parlamentarikerna har omkring hälften redan under hösten och vintern meddelat att de inte ställer upp till omval. De har därför haft gott om tid att säga upp abonnemang och avveckla sina löpande utgifter.

SvD har frågat samtliga tio parlamentariker som i vår lämnar sitt uppdrag om de tänker överföra pengarna till det bankkonto som finns uppgivet i EU-parlamentets regelbok för återbetalning av oanvända kontorspengar. Politikerna har ingen redovisningsskyldighet, och bara två av tio kommer med det raka beskedet att de bestämt ska betala tillbaka samtliga pengar.

Linnea Engström, EU-parlamentsledamot för Miljöpartiet.
Linnea Engström, EU-parlamentsledamot för Miljöpartiet. Foto: Fredrik Hjerling

– För mig är det självklart att betala tillbaka alla pengar, jag har redovisat kvitton sedan jag var 17 år gammal och kommer göra så även nu. Det är inget konstigt och det är så det fungerar i Sverige, säger EU-parlamentsledamoten Linnéa Engström (MP).

Även Liberalernas Jasenko Selimovic uppger att han ska betala tillbaka oanvända medel.

– Allt som inte används kommer att betalas tillbaka, det ser jag som en självklarhet.

Annons
Annons

Christofer Fjellner (M) är osäker på vilka kostnader som kommer återstå vid mandatperiodens slut.

Foto: Lars Pehrson Bild 1 av 1

Finns det några möjliga utgiftsposter efter den 2 juli?

– Nej, det kan jag inte tänka mig. Men jag vet inte riktigt hur det funkar, säger han.

Så då tolkar jag det som att du kommer att betala tillbaka alla pengar?

– Ja, precis. Absolut. Pengarna ska gå till vissa kontorsutgifter, och har man inte de utgifterna så betalar man tillbaka, punkt slut.

Christofer Fjellner (M) är osäker på vilka kostnader som kommer återstå vid mandatperiodens slut.
Christofer Fjellner (M) är osäker på vilka kostnader som kommer återstå vid mandatperiodens slut. Foto: Lars Pehrson

Jag vet i dagsläget inte exakt hur jag kommer att använda pengarna.

De moderata parlamentarikerna är däremot mindre tydliga. Anna Maria Corazza Bildt, Gunnar Hökmark och Christofer Fjellner uppger att de ska ”följa de regler som finns.” Även Anders Sellströms (KD) politiska rådgivare svarar att Sellström följer gällande regelverk ”tills dess att ett nytt finns på plats”. Ingen av parlamentarikerna svarar på huruvida detta ska tolkas som att de ska betala tillbaka alla de kontorspengar som betalas ut efter avslutat värv – eller inte.

– Jag vet i dagsläget inte exakt hur jag kommer att använda pengarna. Det är fortfarande oklart vilka kostnader som kommer att löpa över mandatperiodens slut, vilka kostnader jag har för att avveckla kontoren i Bryssel och Strasbourg, summera och arkivera relevanta delar av 15 års verksamhet, samt för att brygga över till nya moderata ledamöter, säger Christoffer Fjellner (M).

I mejl uppger Fjellner att lokal- och lönekostnader täcks av andra ersättningar av Europaparlamentet.

”Men som du säkert förstår finns det även andra kostnader på en anständig arbetsplats”, skriver han till SvD.

Inte heller Socialdemokraternas Marita Ulvskog ger några raka besked. I mejl till SvD skriver hon ”Om detta vet jag inget. Jag har självfallet utgått från att kontorsersättningen inte betalas ut när mandatperioden är slut!”. Hon har därefter inte svarat på följdfrågor.

Hennes pressekreterare konstaterar dock, å samtliga fyra socialdemokratiska parlamentariker som avslutar sitt uppdrags vägnar, att de ställt sig bakom kravet på att pengarna bör betalas tillbaka efter mandatperiodens slut, om det skulle bli ett överskott.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons