Annons

"Afrika behöver tillväxtboom – finns oanad möjlighet"

Kampen för att uppfylla FN:s 17 globala hållbarhetsmål har börjat. SvD låter tre svenskar som jobbar med internationell utveckling och FN komma till tals om några av målen. Först ut är Joakim Reiter, biträdande generaldirektör för Unctad.

Under strecket
Publicerad

En extrem kraftansträngning krävs för att bekämpa fattigdomen i världen.

Foto: Yvonne ÅsellBild 1 av 3

Fortfarande lever var femte invånare i utvecklingsländerna i denna extrema fattigdom.

Foto: Yvonne ÅsellBild 2 av 3

Men framför allt krävs en ”aggressiv tillväxtpolitik” med omvälvande reformer i främst Afrika för att skapa jobb.

Foto: Yvonne ÅsellBild 3 av 3

En extrem kraftansträngning krävs för att bekämpa fattigdomen i världen.

Foto: Yvonne ÅsellBild 1 av 1
En extrem kraftansträngning krävs för att bekämpa fattigdomen i världen.
En extrem kraftansträngning krävs för att bekämpa fattigdomen i världen. Foto: Yvonne Åsell

GENÈVE Sjutton globala mål om allt från utrotad fattigdom till fred och rättvisa ska förverkligas fram till 2030. Pessimisterna menar att det inte är realistiskt, och kritiserar hållbarhetsmålen för att vara alltför omfattande och luddigt hållna. Men optimisterna menar att målen är goda instrument för mobilisering för en bättre och mer hållbar värld.

Från Joakim Reiters horisont som biträdande generaldirektör för FN:s handelsorgan Unctad är mål 1 och 8 särskilt viktiga. De handlar om att avskaffa all fattigdom samt skapa en långsiktig hållbar ekonomisk tillväxt framtill 2030. Två mål som går hand i hand, menar han.

– Man kan inte bekämpa fattigdom utan tillväxt. I grunden sker ingen hållbar långsiktig utveckling med minskad fattigdom utan att den ekonomiska politiken levererar och handeln fungerar smidigare, säger Joakim Reiter.

Annons
Annons

Fortfarande lever var femte invånare i utvecklingsländerna i denna extrema fattigdom.

Foto: Yvonne ÅsellBild 1 av 1

Men uppförsbacken är brant. Planen är att ingen ska leva på mindre än 1,90 dollar per dag om knappt 15 år. Men fortfarande lever var femte invånare i utvecklingsländerna i denna extrema fattigdom. Det motsvarar 836 miljoner människor som är i flertalet fall saknar både pengar och jobb.

Fortfarande lever var femte invånare i utvecklingsländerna i denna extrema fattigdom.
Fortfarande lever var femte invånare i utvecklingsländerna i denna extrema fattigdom. Foto: Yvonne Åsell

Samtidigt behövs 470 miljoner fler jobb i världen framtill 2030. Ingen lätt uppgift med tanke på att arbetslösheten ökade från 170 till 202 miljoner mellan 2007 och 2012. FN räknar dessutom med att den globala arbetskraften ökar med 800 miljoner människor under närmaste 20 åren.

Målen om noll fattigdom samt hållbar tillväxt och sysselsättning liknar därför närmast en dröm.

Privata sektorn måste hjälpa till.

– Världens minst utvecklade länder blir lakmustestet på fattigdomsbekämpningsmålet. De måste slå Kinas snabbaste tillväxt fram till 2030. Kina växte med i snitt 9,4 procent i 15 år, och de fattigaste länderna måste prestera ännu bättre, säger Joakim Reiter.

Det blir tufft, konstaterar han.

– Chansen är liten att de slår Kina när världsekonomin är i sämre skick, råvarupriserna kraschar och direktinvesteringar faller. De måste dessutom slå Kinas boom utan att upprepa Kinas skenande utsläpp av klimatgaser.

För att nå dessa mål och övriga krävs också enorma investeringar, konstaterar Joakim Reiter. Unctad har gjort en uppskattning med hisnande summor som resultat.

Annons
Annons

Men framför allt krävs en ”aggressiv tillväxtpolitik” med omvälvande reformer i främst Afrika för att skapa jobb.

Foto: Yvonne ÅsellBild 1 av 1

– Det finns ett investeringsgap på 2 500 miljarder dollar per år i u-länderna. Det saknas alltså så mycket pengar varje år för att hållbarhetsmålen ska uppnås. Det kan stater inte klara själva. Här finns ingen statslösning, utan privata sektorn måste hjälpa till.

Afrika måste få till en tillväxtboom.

Men framför allt krävs en ”aggressiv tillväxtpolitik” med omvälvande reformer i främst Afrika för att skapa jobb.
Men framför allt krävs en ”aggressiv tillväxtpolitik” med omvälvande reformer i främst Afrika för att skapa jobb. Foto: Yvonne Åsell

Men framför allt krävs en ”aggressiv tillväxtpolitik” med omvälvande reformer i främst Afrika för att skapa jobb. I Asien och andra medelinkomstländer handlar det dessutom om bättre fördelning av inhemska resurser för att minska fattigdomen, menar Reiter.

– Afrika måste få till en tillväxtboom. En oanad möjlighet kan vara att arbetskraftskostnaden i många länder som var Factory Asia, bland dem Kina, har gått upp så mycket att de nu vill flytta tillverkningsindustrier. Befolkningsrika Afrika har här chans att attrahera tillverkningsindustri, en chans som de inte får missa, säger han.

Kort sagt behöver Afrika en konkret vision motsvarande EU:s inre marknad för att komma loss med tillväxten.

Men först måsta handelskostnaderna minska i Afrika. Det krävs bland annat bättre infrastruktur, fler möjligheter att etablera distributionsföretag och starta banker och sänkta tullar. Bättre regional handelsintegration behövs också i delar av Afrika, menar Reiter.

– Kort sagt behöver Afrika en konkret vision motsvarande EU:s inre marknad för att komma loss med tillväxten. Kombinerat med rätt fördelningspolitik kan det bli början på vad som kan leda till avskaffad fattigdom och hållbar tillväxt. Men fram till 2030... det kommer att kräva en extrem kraftansamling.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons