Annons

Ivar Arpi:Federalisterna äventyrar hela EU-projektet

Ska EU slitas sönder?
Ska EU slitas sönder? Foto: TT
Under strecket
Publicerad

De senaste åren har varit svåra för EU-vänner. Under eurokrisen visade sig valutan vara rentav skadlig för medlemsländerna, eftersom man saknar en gemensam finanspolitik. Under migrantkrisen 2015 fick vissa länder bära det mesta av bördan, medan andra helt avstod från att ta emot asylsökande. I grund och botten handlar det om att medlemsländerna är väldigt olika, medan EU kräver viss uniformitet. Hela EU-projektet riskeras nu av dem som försöker lösa varje problem med ännu mer överstatlighet. Inte ens det chockartade brexit har fått dem att tänka om.

Nu kräver EU-kommissionen, en helt och hållet överstatlig institution, att gränskontrollerna – som Sverige, Danmark, Norge, Tyskland, Frankrike och Österrike upprättat – upphör i mitten av november. "Det kommer inte att bli någon förlängning. Gränskontrollerna går mot sitt slut om två månader. Förhållandena för att godkänna dem finns inte längre", sade EU:s migrationskommissionär Dimitris Avramopoulos för en vecka sedan. Detta kan leda till ett ramaskri hos demokrater i både Sverige och Europa. I kritikernas ögon har vi alltså här en person som ingen väljare har valt, som representerar en institution som inte svarar inför någon som är folkvald, som säger åt demokratiska stater hur de ska göra med sina egna gränser. Detta kommer att betraktas som något slags homeopatisk variant av demokrati, där de europeiska folkens inflytande urvattnats så mycket längs med vägen att det till slut bara är tomt prat kvar – den faktiska demokratin syns inget av längre. En given reaktion kom från Inger Støjberg, Damarks utlännings- och integrationsminister, från liberala Venstre: "Det är den danska regeringen och inte EU-kommissionen som avgör om gränskontrollen ska fortsätta."

Annons
Annons

Tidigare kom diktaten från Moskva för de här länderna, nu har de börjat komma från Bryssel i stället.

Gränskontrollerna upprättades för att begränsa den okontrollerade migrationen genom Europa. I dag är situationen en annan för Sverige, till största del beroende på EU:s avtal med Turkiet, men också för att rutten genom Öst- och Sydeuropa stängts med hjälp av just gränskontroller. I det avseendet har EU-kommissionären rätt att förutsättningarna har förändrats, men det kan snabbt uppstå en liknande situation. EU:s yttre gräns bevakas i dag av Turkiet, men välviljan mellan parterna saknas. Så länge den yttre gränsen inte är stabil blir det antagligen problematiskt om de interna gränserna upphävs. Om en krissituation likt den 2015 skulle uppstå igen skulle man då behöva börja om helt, i stället för att snabbt kunna trappa upp gränskontrollerna. Migrationsverket har dessutom gjort bedömningen att borttagna gränskontroller skulle leda till runt 4 000 fler asylsökande under 2018. Många skulle säga att det är anledning nog att behålla dem.

Samma dag som den icke-valda migrationskommissionären slog fast sitt diktat, avslog EU-domstolen den begäran som Ungern och Slovakien lämnat in om att upphäva EU:s system för omfördelning av asylsökande från Grekland och Italien. "Om medlemsländer inte ändrar sin inställning bör vi överväga det sista steget och ta Polen, Ungern och Tjeckien till domstolen", sade samme Dimitris Avramopolous. Demokratiskt valda regeringar, oaktat vad man anser om deras styre, ska alltså köras över av lagar som instiftats med hjälp av kvalificerad majoritet – mot deras uttalade vilja. Tidigare kom diktaten från Moskva, nu har de börjat komma från Bryssel i stället, säger en del kritiker i de här länderna.

Just nu har vi en situation där de västeuropeiska medlemsländerna försöker tvinga sina östeuropeiska grannar till en flyktingpolitik som ingen befolkning i Europa någonsin velat eller vill ha. Schengenavtalet anses viktigare än medlemsländerna själva. Om inte federalisterna backar kommer brexit i efterhand se ut som ett litet preludium.

Uppdatering: I en tidigare version kunde man få intrycket av att Sovjetunionen jämställdes med Europeiska unionen. Det var på inget sätt avsikten. Jämförelsen förekommer dock i de länderna där EU:s migrationspolitik är impopulär, och man vill välja själva på nationell nivå hur mycket migration landet tar emot.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons