Annons

”Fel att låta Kina bygga ut Stockholms t-bana”

Det finns stora risker med att låta den kinesiska statens företag bygga tunnlar i Stockholm, varnar artikelförfattaren.
Det finns stora risker med att låta den kinesiska statens företag bygga tunnlar i Stockholm, varnar artikelförfattaren. Foto: Tomas Oneborg

Vi bör stanna upp och noga analysera konsekvenserna av China Railway Tunnel Groups historiska etablering i Sverige. Tunnlarna de ska bygga kan inte byggas till det låga priset, varnar byggnadsingenjören Simon Carlfjord.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad
Bild 1 av 1

DEBATT | KINA

Ska Ulf Kristersson och Stefan Löfven även fortsättningsvis kunna uttrycka sig i skarpa ordalag för att försvara Gui Minhai, yttrandefrihet och demokrati bör de akta sig för Kinas trojanska ekonomiska hästar som nästlar sig in bakom ryggen.

Nyligen kom nyheten att China Railway Tunnel Group (CRTG) som etablerade sig i Sverige för ett år sedan, kommer bygga några av arbetstunnlarna till tunnelbanans förlängning i Stockholm. En upphandling som övriga anbudsgivare kallar ”ett rent underpris” (Dagens Industri 1/10-19).

En politisk konflikt mellan Sverige och Kina skulle därmed i ett värsta tänkbara scenario kunna leda till stillestånd och försena tunnelbanans utbyggnad. Med stora samhällsekonomiska kostnader som följd. Genom denna upphandling får kinesiska staten full tillgång till hjärtat av Stockholm, med handen på pulsådern. Blicken måste därför lyftas från kronor och ören och kompletteras med en blick som försvarar nationens intressen mot främmande makts intressen.

Därför bör vi stanna upp och noga analysera konsekvenserna av China Railway Tunnel Groups historiska etablering i Sverige. Tillkännagivandet i oktober att arbetstunnlarna skulle byggas av CRTG genererade ilska inom den inhemska bergbranschen som menade att deras pris var orimligt lågt, nästan hälften mot övriga anbudsgivare. Eftersom tunnlarna, enligt övriga anbudsgivare, inte kan byggas till det priset går istället politiska motiv att ana i bakgrunden.

Annons
Annons
Bild 1 av 1

Den svenska bergbranschen tvår nu sina händer och skakar på huvudet. Om bergbranschens företrädare menar att dessa tunnlar inte kan byggas till detta låga pris, hur kan vi då försäkra oss att misslyckade offentliga upphandlingar som Hallandsåsen och Förbifart Stockholm inte får ytterligare en efterföljare?

Givetvis kan allting fortlöpa problemfritt enligt tidplan och budget. Kina är den största aktören i världen i dag inom infrastrukturprojekt, de har många referenser och stor erfarenhet. Skillnaden mellan stat och företag är luddig i Kina och underskottet skulle kunna täckas upp av staten, därmed skulle de mycket väl kunna bygga fungerande tunnlar till ett bra pris.

Dock behöver frågor på principiell nivå först redas ut. En av dessa är den svenska traditionen av infrastrukturprojekt som ekonomiskt styrmedel i en lågkonjunktur. Är en sådan på ingång riskerar vi att förlora möjligheten att generera arbetstillfällen, om inte endast till svenska arbetare så åtminstone till företag inom EU. Istället skickas pengar till Peking som omvandlar sitt ekonomiska överskott till prisdumpning i Europa.

En annan princip handlar om ”den svenska modellen” – att bygga tunnlar är dyrt och förknippat med många arbetsmiljöfrågor.

Sex personer dog under byggandet av Citybanan, ett stenkast bort från den planerade tunnelbanan. Att handla upp en entreprenör till ett så lågt pris riskerar människoliv. Den i synnerhet största principiella diskussionen är dock på det säkerhetspolitiska och diplomatiska planet.

När Kina nu spänner musklerna och Amanda Lind är portad från Kina, kan Sverige svara på många sätt. Men det ett svar som både skickar en viktig politisk signal och undviker framtida ekonomiska skandaler, är att genast pausa förhandlingarna med CRTG gällande utbyggnaden av tunnelbanan.

Simon Carlfjord 
byggnadsingenjör berg

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons