Annons

”Fel att slopa stöd till arbetet mot segregation”

Planerade satsningar på ökad samverkan mellan offentlig sektor och civilsamhället när det gäller integration riskerar att dras tillbaka. I Moderaternas och Kristdemokraternas budget dras en halv miljard i satsningar mot segregation tillbaka. Ett dumsnålt beslut som helt tycks sakna konsekvensanalys, skriver flera debattörer.

Under strecket
Publicerad

Många av de som kom 2015 har fått uppehållstillstånd. Den stora uppgiften nu är att förebygga utanförskap, skriver artikelförfattarna.

Foto: Fredrik Sandberg/TT Bild 1 av 1

Många av de som kom 2015 har fått uppehållstillstånd. Den stora uppgiften nu är att förebygga utanförskap, skriver artikelförfattarna.

Foto: Fredrik Sandberg/TT Bild 1 av 1
Många av de som kom 2015 har fått uppehållstillstånd. Den stora uppgiften nu är att förebygga utanförskap, skriver artikelförfattarna.
Många av de som kom 2015 har fått uppehållstillstånd. Den stora uppgiften nu är att förebygga utanförskap, skriver artikelförfattarna. Foto: Fredrik Sandberg/TT

DEBATT | HÖSTBUDGETEN

2015, när ett stort antal människor på flykt sökte sig till Sverige, växte en folkrörelse fram. När behovet var som störst och det offentligas kapacitet inte räckte till fanns civilsamhället där som en sorts krisberedskap. Civilsamhället räddade oss från den befarade systemkollapsen.

När vi nu står inför en än viktigare uppgift, att förebygga nya utanförskap, är det återigen civilsamhället som är nyckeln. Vi är beredda att ta ett ännu större ansvar för att fortsätta att utveckla lösningar för att förbättra integrationen, men vi behöver veta att det offentliga tänker lika långsiktigt som vi gör och är beredda att samverka med oss.

De senaste tre åren har 400000 människor beviljats uppehållstillstånd i Sverige. Vad man än tycker om den tidigare förda migrationspolitiken är det hög tid att nu lägga den debatten åt sidan och istället fokusera på hur vi tillsammans ska lösa integrationen. Gamla låsningar får inte förhindra nya lösningar.

Annons
Annons

Integration handlar i grunden om möten mellan människor, om kunskap, förståelse och tillit. Det är inget som ordnas genom politiska direktiv. Politiker kan inte och ska inte lösa allt. Men politiker kan påverka attityder och inte minst kan de bidra till att skapa långsiktiga förutsättningar för det civilsamhälle där många av lösningarna finns.

Vi ser därför med stor oro på att tidigare aviserade satsningar på ökad samverkan mellan offentlig sektor och civilsamhället inom integrationsområdet nu riskerar att dras tillbaka. Ett dumsnålt beslut som helt tycks sakna konsekvensanalys. Istället tycks det handla om ett nästintill ideologiskt motstånd mot myndigheter kombinerat med en övertro på statens förmåga att lösa strukturella utmaningar med gammal politik som i årtionden visat sig synnerligen ineffektiv.

Enligt färsk statistik från SCB uppgick värdet av den totala produktionen inom det civila samhället 2016 till 236 miljarder kronor. Betalningar från offentlig förvaltning till denna produktion var blygsamma 33 miljarder. Även om detta omfattar mycket mer än integration visar det tydligt på det ekonomiskt rationella för offentlig sektor att samverka med den ideella sektorn för att öka värdet av varje satsad skattekrona.

I den av riksdagen nyligen beslutade budgeten för 2019 har M och KD, med bifall av SD, valt att med några få ord dra tillbaka en halv miljard i satsningar på samverkan mot segregationen och lägga ned myndigheten Delegationen mot segregation.

Det finns inget självändamål med myndigheter, men denna myndighets uppdrag bygger på den viktiga insikten att staten inte alltid vet bäst vad som fungerar utan att de bästa lösningarna växer fram i de områden där de som närmst berörs bor och verkar samt att samverkan mellan offentlig och ideell sektor är en nyckel till framgång. Denna insikt var också vägledande för fördelningen av de 500 miljoner som kommuner och civilsamhället skulle dela på.

Vi vädjar därför till landets politiker att inte underskatta värdet av ett starkt och välfungerande civilsamhälle för att hantera de riktigt stora samhällsfrågorna, inte minst inom det sociala området. Skär inte ned nationellt och kommunalt stöd till en sektor som skapar ett så stort mervärde för skattepengarna. Ge oss långsiktiga förutsättningar och låt oss tillsammans återuppväcka engagemanget från 2015 för att gemensamt lösa integrationsutmaningen. Vi kan fixa det, men vi är beroende av ert stöd.

Johan Bäckström
verksamhetschef Kompis Sverige
Emma Arnesson
verksamhetschef Hej Främling
Anna Lindh
verksamhetsledare Right to Play Sverige
Gunilla Lundberg
verksamhetschef IT-guide

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons