Annons

”Fel när hästgymnasium måste läggas ned”

Unga idrottstalanger ska kunna kombinera gymnasieutbildning och specialidrott. Detta är nu hotat i och med att Skolinspektionen kräver att skolan ska vara helt avgiftsfri, och det gäller även utrustning och exempelvis egen häst. Följden kan bli att elever istället mister idrottsutbildningarna, skriver M-politikerna Alexandra Anstrell och Maria Stockhaus.

Under strecket
Publicerad

Skolinspektionen menar att Berga Naturbruksgymnasiums inriktning för dressyr och hoppning inte uppfyller författningskraven avseende att utbildningen i gymnasieskolan ska vara avgiftsfri.

Foto: NTB/TT Bild 1 av 2

Alexandra Anstrell och Maria Stockhaus.

Foto: Riksdagen Bild 2 av 2

Skolinspektionen menar att Berga Naturbruksgymnasiums inriktning för dressyr och hoppning inte uppfyller författningskraven avseende att utbildningen i gymnasieskolan ska vara avgiftsfri.

Foto: NTB/TT Bild 1 av 1
Skolinspektionen menar att Berga Naturbruksgymnasiums inriktning för dressyr och hoppning inte uppfyller författningskraven avseende att utbildningen i gymnasieskolan ska vara avgiftsfri.
Skolinspektionen menar att Berga Naturbruksgymnasiums inriktning för dressyr och hoppning inte uppfyller författningskraven avseende att utbildningen i gymnasieskolan ska vara avgiftsfri. Foto: NTB/TT

DEBATT | IDROTTSUTBILDNINGAR

Sedan 2011 finns det unika möjligheter för unga idrottstalanger att kombinera gymnasieutbildning och specialidrott. Tack vare den nationella idrottsutbildningen (NIU), som kräver godkännande av både ett specialidrottsförbund och Skolverket, kan tusentals ungdomar idag både elitsatsa inom sin idrott och samtidigt rustas med lika goda kunskaper som alla andra gymnasieelever. Men nu riskerar tyvärr ett beslut från Skolinspektionen att sätta stopp för dessa möjligheter.

Berga Naturbruksgymnasium har sedan 2016 bedrivit NIU inom ridning för både dressyr och hoppryttare. Att kunna bo på skolan, träna på skoltid och ha hästen uppstallad där, ger elever i hela Stockholmsregionen en unik möjlighet att satsa på skolan och sin idrott samtidigt. 

Annons
Annons

Men efter en tillsyn av Skolinspektionen tvingas nu Berga stänga ner sin NIU-utbildning. Skolinspektionen konstaterar att huvudmannen inte uppfyller författningskraven avseende att utbildningen i gymnasieskolan ska vara avgiftsfri. Eleverna ska utan kostnad ha tillgång till böcker och andra lärverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning. I detta ingår att erbjuda ett kostnadsfritt alternativ för de elever som väljer att inte ha med sig en häst till skolan. Skolinspektionen vill se att Berga vidtar åtgärder för att se till att utbildningen är avgiftsfri.

Skolan skulle naturligtvis kunna hänvisa de elever som inte har egen häst till att använda sig av skolans hästar, som förvisso är bra skolhästar. Men i hästsporten tränar och tävlar ryttare och häst i ett samspel som gör att ryttaren är beroende av en välutbildad häst. 

Att NIU-utbildningen avvecklas är ett hårt slag för svensk ridsport. Det är också en tragedi för alla ungdomar som berörs och som siktat in sig på att söka till gymnasieutbildningen. Det är slående att just ridsporten återkommande fastnar i krångliga regelverk. Till för bara något år sedan gick det exempelvis inte att göra avdrag för ridning som friskvård. Nu leder myndighetsbeslut till att ett gymnasium med inriktning mot hästsport väljer att avveckla sin verksamhet.

Skolinspektionens beslut blir också prejudicerande för alla idrottsgymnasier, eftersom ingen idrottsutbildning på elitnivå egentligen är gratis. Som jämförelse kostar både golf- och hockeyutrustning tusentalskronor och det förekommer att elitsatsande längdskidåkare har upp till 30 par skidor, också på gymnasienivå. 

Annons
Annons

Alexandra Anstrell och Maria Stockhaus.

Foto: Riksdagen Bild 1 av 1

Självklart ska huvudprincipen i den svenska skolan vara att all utbildning ska vara avgiftsfri. Men samtidigt måste det också gå att bevara de unika möjligheter som finns i svensk skola för att unga idrottstalanger både ska kunna elitsatsa och skaffa sig en gymnasieutbildning som de också kan falla tillbaka och bygga vidare på senare i livet.

Denna problematik har även Skolverket uppmärksammat. I en skrivelse till regeringen föreslår Skolverket att de frågetecken som finns kring avgiftsfri utbildning rörande gymnasieutbildningarna bör utredas. En sådan utredning behöver titta på om det bör införas en särskild reglering för idrottsgymnasierna för att möta olika idrotters behov och förutsättningar. En sådan utredning vore mycket välkommen och har förutsättningar att skapa långsiktighet för skolhuvudmännen, eleverna och idrotterna.

Skolinspektionens beslut innebär att praktiskt taget att samtliga idrottsgymnasier måste tillhandahålla idrottsutrustning till samtliga elever. Det är en fara för hela idrottssverige. Är det då rätt att ingen ska få elitsatsa om inte alla kan göra det? Vi säger nej till det.

Vi säger heja ungdomsidrotten och vi säger ja till NIU på Berga Naturbruksgymnasium. Ni behövs. Precis som alla andra idrottsutbildningar i Sverige. Därför kommer vi att göra vad vi kan för att tydliggöra lagar och regler och få till anpassningar i Skollagen, för att ni ska kunna finnas kvar och odla nya svenska idrottstalanger. Vi börjar med att utkräva ett svar från vår utbildningsminister, Anna Ekström (S), om hur hon ser på idrottsutbildningarnas framtid.

Alexandra Anstrell (M)
riksdagsledamot
Maria Stockhaus (M)
riksdagsledamot

 Alexandra Anstrell och Maria Stockhaus.
Alexandra Anstrell och Maria Stockhaus. Foto: Riksdagen
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons