Annons

Fel tid att fiska efter partipolitiska poänger

Allan Widman, i replik till Beatrice Ask om att Moderaterna underskattar problemen med försvarsekonomin.

Under strecket
Publicerad

Alla partier som står bakom Försvarsberedningens förslag bör samfällt agera för att de realiseras.

Foto: Jonas Ekströmer/TT

Alla partier som står bakom Försvarsberedningens förslag bör samfällt agera för att de realiseras.

Foto: Jonas Ekströmer/TT
Alla partier som står bakom Försvarsberedningens förslag bör samfällt agera för att de realiseras.
Alla partier som står bakom Försvarsberedningens förslag bör samfällt agera för att de realiseras. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Beatrice Ask hävdar i en replik på min artikel i Säkerhetsrådet att Moderaterna är det enda parti som fullt ut finansierar Försvarsberedningens förslag, civilförsvaret och underrättelseverksamheten. Förhoppningen är tydligen att en dryg miljard under tre år ska klara detta.

Jag är rädd för att Moderaterna kanske underskattar problematiken. Min bedömning är att fler överraskningar är att vänta när underlagen från Försvarsmakten och FMV kommer om några veckor.

I en del kretsar sägs att Försvarsberedningens slutrapport Värnkraft är alltför petig och detaljerad. Men frågan är om politiken ibland inte behöver bli än mer konkret i sina beställningar? En avgörande ekonomisk fråga handlar ju om viktningen mellan kontinuerligt anställda soldater och värnpliktiga dito. Ska den numerär som beredningen beskrivit i krigsorganisationen uppnås torde markstridskrafterna behöva helt domineras av soldater utbildade och placerade med plikt.

Annons
Annons

Med en tillräckligt lång grundutbildning av de bäst lämpade i kombination med hyggligt ambitiösa repetitionsutbildningar behöver inte detta betyda nämnvärt lägre kvalitet. Tillgängligheten i det anställda frivilligförsvaret kontra det gamla värnpliktsförsvaret kan väl också diskuteras.

Beatrice Ask betonar även vikten av det civila försvaret och det samlade totalförsvaret. Det är klokt. Min utgångspunkt är att detta ska finansieras i särskild ordning inför nästa års totalförsvarsbeslut, men helt enligt den trappa som beredningen föreslog i rapporten Motståndskraft. Det är min förhoppning att även Moderaterna är beredda att delta i sådana förhandlingar.

Jag har alltid försökt avstå från att recensera Moderaternas åtta år i ledningen för försvars- respektive finansdepartementet när det kommit till anslagsfrågor. Jag avstår även nu. Det är knappast rätt tid för att fiska efter partipolitiska poänger. Nu bör alla partier som står bakom beredningens förslag samfällt agera för att de realiseras.

ALLAN WIDMAN är försvarspolitisk talesperson (L).

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons