Annons

Fel vittnen, fel plats – då kan testamentet bli ogiltigt

När en person dör har arvingarna sex månader på sig att klandra testamentet vid domstol. Advokat Caroline Elander Knip svarar på läsarnas frågor om arvsrätt och familjerätt.

Under strecket
Publicerad

För att ett testamente ska anses giltigt måste det upprättas skriftligen och bevittnas på plats av två personer som inte ingår i familjen, svarar SvD:s Caroline Elander Knip. Illustration: Thomas Molén

För att ett testamente ska anses giltigt måste det upprättas skriftligen och bevittnas på plats av två personer som inte ingår i familjen, svarar SvD:s Caroline Elander Knip. Illustration: Thomas Molén

För att ett testamente ska anses giltigt måste det upprättas skriftligen och bevittnas på plats av två personer som inte ingår i familjen, svarar SvD:s Caroline Elander Knip. Illustration: Thomas Molén
För att ett testamente ska anses giltigt måste det upprättas skriftligen och bevittnas på plats av två personer som inte ingår i familjen, svarar SvD:s Caroline Elander Knip. Illustration: Thomas Molén

Fråga: Om man skrivit ett testamente, måste det då lämnas in för bevakning någonstans?

Jag har hört att två personer ska bevittna: kan de vara från samma utomstående familj?

Är det något annat man ska tänka på?

De legala arvingarna ska efter arvlåtarens död erhålla en bestyrkt kopia av testamentet.

Caroline Elander Knip: Testamenten ska inte längre bevakas hos tingsrätt. Istället gäller att testamentet ska ”delges de legala arvingarna”. Det innebär i grova drag att de legala arvingarna efter arvlåtarens död ska erhålla en bestyrkt kopia av testamentet. De ska även bli informerade om att de erhåller kopian i syfte att delges densamma.

När delgivning har skett har arvingarna sex månader på sig att klandra testamentet vid domstol. Görs inte detta har de förlorat sin rätt att klandra testamentet och det vinner laga kraft. Det betyder att testamentet inte längre kan ändras genom ett vanligt överklagande och att arvet efter den avlidne personen därmed ska fördelas i enlighet med testamentet.

Annons
Annons

För att ett testamente ska anses giltigt till formen måste det upprättas skriftligen och bevittnas av två personer. De två vittnena ska vara samtidigt närvarande när testator undertecknar testamentet. Vittnena ska skriva under handlingen med sina namn. De måste veta om att det är ett testamente de bevittnar men de behöver inte känna till testamentets innehåll.

Det går således bra att de två vittnena är från samma familj, förutsatt att de uppfyller kraven ovan och inte är från samma familj som testatorn.

Det är mycket viktigt att vittnena är tillsammans med testator när denne skriver under, i samma rum, hela tiden som bevittningen äger rum. I annat fall kan testamentet bli ogiltigt.

Vittnena måste, liksom testator själv, vara vid sina sinnens fulla bruk och förstå innebörden av att vara testamentsvittne. Den som är under 15 år får inte vara testamentsvittne. Inte heller någon som är gift, sambo eller nära släkt med testatorn får bevittna testamentet.

Det går således bra att de två vittnena är från samma familj, förutsatt att de uppfyller kraven ovan och inte är från samma familj som testatorn. Eftersom man inte får bevittna ett testamente till förmån för sig själv får vittnena inte heller vara upptagna som arvingar i testamentet.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons