Annons

Fem viktiga ändringar som ska få Akademien på fötter

Det går att vara färre än tolv ledamöter vid inval av nya – om kungen ger dispens. Det framgår av de nya stadgekommentarer som Svenska Akademien presenterade vid en audiens hos kungen under fredagen.

Publicerad
Foto: Lars Pehrson Bild 1 av 1

Del 1 av 5

Efter reklamen visas:
De 5 viktigaste ändringarna i Akademiens stadgar
Foto: Lars Pehrson

Ledamot ska sätta Akademiens intressen framför sina egna

Första paragrafen i Svenska Akademiens stadgar slår fast att ledamöterna ska vara 18 till antalet. I en ny kommentar poängteras att ledamöterna förväntas vara lojala, sätta Akademiens intressen framför sina egna, göra en god arbetsinsats, respektera sin tystnadsplikt samt låta bli att kritisera Akademien eller andra ledamöter offentligt.

Annons
Annons
Annons
Foto: Lars Pehrson Bild 1 av 1

Del 2 av 5

Dispens öppnar för inval – trots att färre än tolv ledamöter deltar

Foto: Lars Pehrson

Enligt paragraf 12 i Svenska Akademiens stadgar måste tolv ledamöter delta för att kunna välja in nya ledamöter. Men enligt de nya stadgekommentarerna kan kungen ge dispens från denna regel om vissa av ledamöterna inte deltar i omröstningen trots att de har fått kallelse. Detta tillägg öppnar för att den nuvarande Akademien med kunglig dispens skulle kunna välja in nya ledamöter även om de tre avhopparna Sara Danius, Peter Englund och Kjell Espmark väljer att inte delta.

Annons
Annons
Annons
Foto: Fredrik Sandberg/TT Bild 1 av 1

Del 3 av 5

Uteslutning ska vara rättssäker

Foto: Fredrik Sandberg/TT

I en ny kommentar till paragraf 19, som handlar om uteslutning ur Akademien, tydliggörs att formuleringen ”emot heder och ära går” innebär att ledamoten ifråga ska ha ägnat sig åt ”väsentlig misskötsel” för att kunna uteslutas. Den nya texten stipulerar också att en uteslutning kräver ”en rättssäker beredning av ärendet”, vilket betyder att en domstol med sannolika skäl skulle godta Akademiens bevisföring.

I ytterligare en kommentar till paragraf 19 framgår att den som hotas av uteslutning får vara med att rösta om sitt eget ärende och kan kräva att en särskild skiljenämnd prövar fallet.

Annons
Annons
Annons
Foto: Henrik Montgomery/TT Bild 1 av 1

Del 4 av 5

Ledamöter får bryta tystnadsplikten vid misstanke om brott

Foto: Henrik Montgomery/TT

Det är inte ett brott mot tystnadsplikten att berätta för en myndighet eller annat behörigt organ om något som kan misstänkas vara ett brott som leder till fängelse. Det framgår av en ny kommentar till paragraf 48. Här slås också fast att makar och andra närstående måste informeras om och iaktta tystnadsplikt rörande sådan information som de kan komma att få del av. Det är alltså inte tillåtet för en make eller sambo till en ledamot att exempelvis tala om vem som kommer att få Nobelpriset i litteratur.

Annons
Annons
Annons
Bild 1 av 1

Del 5 av 5

En ledamot kan lämna Akademien

Redan i maj förtydligades paragraf 11 av kungen, så att det nu framgår att en ledamot kan lämna De aderton genom en anmälan som ska bekräftas skriftligen av Akademien.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons