Annons

Fetma ökar risken för barn med epilepsi eller cp-skada

Fetma hos mamman har ett samband med en ökad risk att barnet ska få epilepsi eller cerebral pares, CP. Det visar nu studier som inkluderar i stort sett alla svenska barn födda mellan 1997-2011.

Under strecket
SvD
Publicerad

Barn till kvinnor med ett bmi över 40, har 82 procent högre risk att få epilepsi och en dubblad risk för CP, i jämförelse med barn till kvinnor med normal vikt.

Foto: Christine Olsson/TT

På Karolinska Institutet pågår studier där man tittar på kopplingar mellan föräldrars bmi och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar hos barnen.

Foto: Tomas Oneborg

Barn till kvinnor med ett bmi över 40, har 82 procent högre risk att få epilepsi och en dubblad risk för CP, i jämförelse med barn till kvinnor med normal vikt.

Foto: Christine Olsson/TT
Barn till kvinnor med ett bmi över 40, har 82 procent högre risk att få epilepsi och en dubblad risk för CP, i jämförelse med barn till kvinnor med normal vikt.
Barn till kvinnor med ett bmi över 40, har 82 procent högre risk att få epilepsi och en dubblad risk för CP, i jämförelse med barn till kvinnor med normal vikt. Foto: Christine Olsson/TT

Epilepsi drabbar cirka 1 av 200 barn och CP ungefär 2 på 1000 födda, så båda tillstånden är ovanliga. Men nu visar studier att ju mer fetma eller övervikt en gravid kvinna har, desto större är risken att barnet drabbas av dessa tillstånd. Barn till kvinnor med ett bmi över 40, har 82 procent högre risk att få epilepsi och en dubblad risk för CP, i jämförelse med barn till kvinnor med normal vikt.

– Den absoluta risken att barnet ska få epilepsi eller CP är liten, även för en kvinna med allvarlig fetma. Men på befolkningsnivå kan det här betyda något. En tredjedel av alla kvinnor har övervikt eller fetma och det föds 100 000 barn om året, säger Sven Cnattingius, professor i reproduktionsepidemiologi vid Karolinska Institutet, och en av forskarna bakom studierna, den ena publicerad i forskningstidskriften Jama den 7 mars tidigare i år, och den andra i Jama Neurology, den 3 april.

Annons
Annons

På Karolinska Institutet pågår studier där man tittar på kopplingar mellan föräldrars bmi och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar hos barnen.

Foto: Tomas Oneborg

Sven Cnattingius betonar att de nya studierna inte kan slå fast något orsakssamband. Skälet till att han och hans kollegor har genomfört dem är att de för tre år sedan påvisade ett samband mellan kvinnans bmi och allvarlig syrebrist hos barnet under födseln.

Forskare har tidigare visat att barn oftare får adhd om mamman har graviditetsdiabetes eller fetma.

– När vi hade funnit den kopplingen var det naturligt för oss att i nästa steg titta på det neurologiska långtidsutfallet, säger han.

Resultaten de har fått fram bidrar till misstankar om att den globala fetmaepidemin kanske orsakar neurologiska skador och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i nästa generation. Forskare har tidigare visat att barn oftare får adhd eller någon av diagnoserna inom autismspektrumtillstånd om mamman har graviditetsdiabetes eller fetma, men dessa samband kan också ha genetiska förklaringar:

– Samma genetiska faktor som ger mamman anlag för ett högre bmi, kanske också predisponerar barnet till en risk för autismspektrumtillstånd, ADHD eller epilepsi – en oturlig händelse kan resa tillsammans med otur, säger Renee Gardner, forskare vid institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet.

På Karolinska Institutet pågår studier där man tittar på kopplingar mellan föräldrars bmi och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar hos barnen.
På Karolinska Institutet pågår studier där man tittar på kopplingar mellan föräldrars bmi och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar hos barnen. Foto: Tomas Oneborg

Hon har tidigare bland annat studerat kopplingarna mellan pappans bmi och autism hos barnet.

Annons
Annons

– I många fall ser vi ett liknande förhållande mellan pappans bmi och barns risk för neuropsykiatriska problem som vi ser för mammans. Det är ett ganska starkt bevis för att i alla fall en del av riskökningen kommer från genetiska faktorer, säger Renee Gardner.

Sven Cnattingius menar att det återstår mycket arbete innan det går att slå fast vad som orsakar sambandet mellan mammans fetma och barns hjärnskador. Han ser flera andra potentiella förklaringar.

– Fetma är ett inflammatoriskt tillstånd. Vi vet att infektioner och inflammation hos mamman kan göra att barnet föds för tidigt. Inflammationen skulle också kunna påverka barnet utveckling. Vi vet att fetma ökar risken för missbildningar i nervsystemet, säger Sven Cnattingius.

Fetma är ett inflammatoriskt tillstånd. Vi vet att infektioner och inflammation hos mamman kan göra att barnet föds för tidigt.

Kvinnor med fetma föder också generellt större barn. Det leder till mer komplicerade förlossningar som kan dra ut på tiden och risken att barnet ska få syrebrist ökar. Dessutom händer det att barnet hinner bajsa i fostervattnet innan det kommer ut.

– Om barnet vid första andetaget drar i sig fostervattnet fylls deras lungor med bajs, vilket också kan leda till syrebrist, säger Sven Cnattingius.

Både Sven Cnattingius är Renee Gardner poängterar att enskilda mammor kan ha svårt att påverka de samband som nu har uppdagats. Vissa får sin övervikt redan som barn, och fetma behöver förebyggas genom tidiga insatser.

– Vi måste få ner övervikt och fetma i hela befolkningen. Nu lägger vi ansvaret på individen, men även politiker och livsmedelsindustrin har ett stort ansvar för fetmaepidemin, säger Sven Cnattingius.

– Vi vet att det är lättare sagt än gjort att gå ner i vikt före en graviditet. När vi forskare utreder vad som är bäst för barns hälsa, måste vi vara försiktiga så att vi inte oavsiktligt skuldbelägger mammor för saker som de kanske inte ens kan påverka, säger Renee Gardner.

Ann Fernholm
ann.fernholm@svd.se

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons