Annons

FI mörkar amorteringsbrott – vill inte hänga ut bankerna

Sex av åtta banker har brutit mot amorteringskravet. Det medger Finansinspektionen för SvD. Men myndigheten vill inte berätta vilka banker det gäller.

– Det får inte bli så att vi hänger ut någon, säger Gunnar Dahlfors på FI.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

Finansinspektionen har drygt 500 anställda.

Foto: Tomas Oneborg

FI har ett omöjligt kontrolluppdrag anser Lars Jonung, professor Lunds universitet.

Foto: Tomas Oneborg

Finansinspektionen har drygt 500 anställda.

Foto: Tomas Oneborg
Finansinspektionen har drygt 500 anställda.
Finansinspektionen har drygt 500 anställda. Foto: Tomas Oneborg

På onsdag presenteras Finansinspektionens årliga bolånerapport. Med hjälp av stickprov undersöker myndigheten olika aspekter av marknaden, som belåningsgrad och räntekänslighet. Rapporten är också ett sätt för myndigheten att se hur väl bankerna följer amorteringskraven.

I fjolårets rapport skrev inspektionen att bankerna generellt lever upp till amorteringskravet, som började gälla sommaren 2016. Bara några ”enstaka” av de åtta bankerna som FI gjort stickprov på följde inte helt de nya reglerna.

Men en granskning som SvD gjort visar att myndigheten förminskade problemet.

Efter långa samtal med chefer på FI medger till slut myndigheten att så många som sex av åtta banker inte följt amorteringskravet till punkt och pricka – alltså inte bara några enstaka som myndigheten tidigare hävdat.

Annons
Annons

FI har ett omöjligt kontrolluppdrag anser Lars Jonung, professor Lunds universitet.

Foto: Tomas Oneborg

– Vi tog upp brister i efterlevnaden av amorteringskravet i sex av åtta bankers avstämningsskrivelser, säger Gustav Jolstedt, FI:s biträdande chef på avdelningen för kredit och operativa risker.

En avstämningsskrivelse innebär inte en fördjupad granskning utan att myndigheten har skrivit till bankerna som alla återkom med förklaringar och åtgärdsplaner för att komma till rätta med problemen.

Myndigheten godtog förklaringarna utan någon ytterligare kontroll, och har sedan dess inte gjort några regelbundna uppföljningar. Men trots det menar FI att den har agerat precis som den ska.

– Det här är ett typexempel på hur tillsyn fungerar när den fungerar som bäst, säger Gunnar Dahlfors, FI:s avdelningschef för bankanalys.

FI har ett omöjligt kontrolluppdrag… De har ingen möjlighet att kontrollera varje enskilt fall.

Men enligt enligt Lars Jonung, professor vid ekonomihögskolan på Lunds universitet, så är FI:s kontrollsystem långt ifrån perfekt.

– FI har ett omöjligt kontrolluppdrag. Titta på antalet bolån som ges ut och hur många anställda de har på Finansinspektionen. De har ingen möjlighet att kontrollera varje enskilt fall. De är ingen sovjetisk kreditpolis. Det funkar inte, säger Lars Jonung.

FI har ett omöjligt kontrolluppdrag anser Lars Jonung, professor Lunds universitet.
FI har ett omöjligt kontrolluppdrag anser Lars Jonung, professor Lunds universitet. Foto: Tomas Oneborg

Enligt Gunnar Dahlfors är FI:s uppdrag heller inte att säkerställa att varenda bolånekund följer amorteringskravet. Myndighetens ansvar är i stället att se till att tillräckligt många amorterar. På så sätt kan den minska risken för att svenskarnas totala skulder inte skenar iväg. FI vill inte heller tala om vilka sex banker som brutit mot reglerna.

Annons
Annons

– Man får inte glömma bort vad FI:s övergripande ansvar uppdrag är – att verka för den finansiella stabiliteten. Vårt syfte är inte att klämma åt banker utan att verka för en sund och stabil finansiell sektor, säger Gunnar Dahlfors.

Finansinspektionens drygt 500 anställda kontrollerar att finansiella företag följer de regler som gäller för finansmarknaden. Myndigheten kan bland annat utfärda sanktioner – men det har hittills inte skett för frågor kring amorteringskravet.

– Den vanligaste åtgärden är kommunikation med banken i form av fortlöpande dialog. Den biter nog rätt bra för det är viktigt för banken i det här publika och transparenta samhället som vi lever i – att visa att den gör rätt, säger Gunnar Dahlfors.

Men FI menar att det finns gränser för hur transparenta de bör vara, och vägrar därför att avslöja vilka banker som inte uppfyllde amorteringskravet i myndighetens senast offentliggjorda stickprov.

– Det får inte bli så att vi hänger ut någon, säger Gunnar Dahlfors.

FI menar i stället att det är upp till bankerna att vidta lämpliga åtgärder mot de regelbrott som de själva har begått. Och så länge som brotten är få riskerar banken inte någon sanktion från FI.

Vi kontrollerar inte individer, utan banker.

Gunnar Dahlfors menar också att FI inte kan granska på individnivå och gör en liknelse med Skatteverket.

– Vi kontrollerar inte individer, utan banker. Här var det ett fel så du måste ändra den där delen i Kalles lån – så resonerar vi inte. På så sätt är inte vårt fokus att titta på det enskilda fallet, säger Gunnar Dahlfors.

Trots det menar han att ”allmänheten ska känna sig trygg med att om man inför ett amorteringskrav så ska det gälla alla”.

– Det är självklart, säger Gunnar Dahlfors.

Men enligt Lars Jonung är det omöjligt för FI att säkerställa att alla bolånetagare följer amorteringskravet.

– Man kan naturligtvis tycka att det är orättvist att en del inte behövt amortera lika mycket som andra, men man kan inte förvänta sig att Finansinspektionen ska kunna kontrollera alla lån för det kräver ett enormt kontrollsystem, säger Lars Jonung.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons