Annons

FI: Systematiska brister hos SEB – värre än Swedbank

Finansinspektionen har rapporterat sex SEB-kunder till Finanspolisen. Det visar hemliga dokument som SvD har tagit del av. I dokumenten anklagar FI banken för ”systematiska” brister i arbetet mot penningtvätt – en kritik starkare än den som riktades mot Swedbank.

Under strecket
Publicerad

I december 2016 skickade Finansinspektionen en hemligstämplad skrivelse till SEB:s ordförande Marcus Wallenberg.

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

SEB:s vd Johan Torgeby.

Foto: Anders Wiklund/TT

Dokument från Finansinspektionen som SvD tagit del av.

Dokument från Finansinspektionen som SvD tagit del av.

Dokument från Finansinspektionen som SvD tagit del av.

Dokument från Finansinspektionen som SvD tagit del av.

I december 2016 skickade Finansinspektionen en hemligstämplad skrivelse till SEB:s ordförande Marcus Wallenberg.

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman
 I december 2016 skickade Finansinspektionen en hemligstämplad skrivelse till SEB:s ordförande Marcus Wallenberg.
I december 2016 skickade Finansinspektionen en hemligstämplad skrivelse till SEB:s ordförande Marcus Wallenberg. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

Det var i december 2016 som Finansinspektionen skickade en hemligstämplad skrivelse till SEB:s ordförande Marcus Wallenberg och dåvarande vd Annika Falkengren. Skrivelsen sammanfattade en granskning som Finansinspektionen genomfört av banken. Och resultatet var alarmerande.

SvD kan nu avslöja innehållet i handlingen – och att granskningen ledde till att Finansinspektionen själv valde att anmäla sex av SEB:s kunder till Finanspolisen för misstänkt penningtvätt.

Ett fall handlar om två ryska medborgare som har sitt företag registrerat på brittiska Jungfruöarna, ett känt skatteparadis. Bolaget finns med i den så kallade Panamadatabasen, som avslöjar misstänka fall av skatteflykt och penningtvätt i hela världen. Bolaget handlar med italienska möbler, trots att de har uppgett att de bedriver en helt annan verksamhet – försäljning av verktygsprodukter till bilindustrin.

Annons
Annons

Detta är ett av de fall som FI senare rapporterade till Finanspolisen som misstänkt penningtvätt. Av dokumenten som SvD nu tagit del av framgår också att SEB valde att bryta sina kontakter med det ryska bolaget dagen efter att FI började ställa frågor om det.

Ett annat exempel är en framgångsrik svensk spelbolagsentreprenör i 50-årsåldern. Mannen är bosatt på Malta och är huvudman för fem bolag, tre av dem har säte på Curacao – ett välkänt skatteparadis i Västindien. 

SEB har ”åsidosatt sina skyldigheter enligt penningtvättslagen”.

FI ställer sig frågande till varför spelbolagskungen inte klassas som en ”högriskkund” med tanke på att han bor på Malta och att Finanspolisen dessutom har ställt frågor om honom.

Mannen sitter även i tre bolagsstyrelser i Sverige, men har inte betalat skatt i Sverige på flera år. Det är oklart om han kvarstår som kund i SEB idag.

En annan person som väcker FI:s intresse är en svensk näringslivsprofil i 35-årsåldern. Han har gjort flera uttag och insättningar i mångmiljonklassen på sina SEB-konton. Samtidigt har han inkomster som inte alls motsvarar de belopp han hanterar. Totalt plockar näringslivsprofilen ut drygt 30 miljoner kronor från sina konton i Sverige och Italien under perioden maj 2015 till maj 2016.

Totalt gjorde FI:s utredare 32 stickprovskontroller bland SEB:s högriskkunder – och i nästan hälften av de undersökta fallen (46 procent) saknade banken väsentlig information om sina egna kunder. Det går helt enkelt inte att förstå vad syftet med kundernas affärer är:

”Syftet med affärsförbindelsen är bristfälligt dokumenterat i kundkännedomsuppgifterna för 15 av de 32 kunder som ingår i det fördjupande urvalet”, skriver FI till banken.

Annons
Annons

SEB:s vd Johan Torgeby.

Foto: Anders Wiklund/TT

Dokument från Finansinspektionen som SvD tagit del av.

Dokument från Finansinspektionen som SvD tagit del av.

SEB:s vd Johan Torgeby.
SEB:s vd Johan Torgeby. Foto: Anders Wiklund/TT

Att banker och finansinstitut ska ha god kännedom om sina kunder är ett grundläggande krav i penningtvättslagen. Det kravet uppfyller inte SEB, enligt utredarna:

”FI kan konstatera att banken systematiskt underlåtit att inhämta tillräcklig information om affärsförbindelsens art.”

Sammantaget konstaterar FI att SEB har ”åsidosatt sina skyldigheter enligt penningtvättslagen” och granskningen leder till en rad åtgärder från myndigheten. Det framgår av ett internt utrednings-pm som färdigställts på myndigheten den 3 april 2017. Pm:et är direkt kopplat till skrivelsen som banken fick i december:

”FI har bedömt att sex kundakter borde rapporterats, därför har FI, som också är rapporteringsskyldiga, rapporterat dessa till Finanspolisen.”

1/2

Dokument från Finansinspektionen som SvD tagit del av.

2/2

Dokument från Finansinspektionen som SvD tagit del av.

Finansinspektionen noterar vidare i pm:et att SEB:s eget övervakningssystem larmat 29 gånger för misstänkta transaktioner under den tolvmånadersperiod som granskats – ändå har inget av fallen vidarebefordrats till Finanspolisen.

FI har nyligen inlett en ny, stor granskning av SEB och deras skydd mot penningtvätt.

”FI bedömer att SEB inte i tillräcklig utsträckning rapporterat misstänkta transaktioner vilket får som konsekvens att Finanspolisen inte i förlängningen har möjlighet att utreda misstänkt storskalig penningtvätt” står det i promemorian.

Annons
Annons

Dokument från Finansinspektionen som SvD tagit del av.

Dokument från Finansinspektionen som SvD tagit del av.

Även i pm:et beskrivs bristerna i bankens penningtvättskydd som systematiska:

”De brister som funnits avseende bankens inhämtande av grundläggande och skärpta kundkännedomsuppgifter är systematiska då de visar att banken inte har tillräckliga åtgärder för att motverka risken för storskalig penningtvätt och terrorism.”

Dokument från Finansinspektionen som SvD tagit del av.
Dokument från Finansinspektionen som SvD tagit del av.

Därmed blir FI:s kritik av SEB allvarligare än kritiken myndigheten riktade mot Swedbank vid samma tillfälle. I båda fallen handlar det om bristande kundkännedom. Men det är bara i SEB:s fall som bristerna beskrivs som systematiska.

Det är en beskrivning som SEB hittills inte velat kännas vid.

– Vi känner inte igen oss i detta, sa Gent Jansson till SvD i december förra året.

Han är chef för bankens regelefterlevnad och ansvarig för att banken följer penningtvättslagen. Han svarade då på frågan om han kände igen anklagelsen om systematiska brister i bankens skydd mot penningtvätt. Det hade framförts muntligen av visselblåsare på myndigheten.

Det gjorde inte Gent Jansson, vilket överraskar med tanke på att FI använder just det ordet i skrivelsen till SEB – som Gent Jansson rimligtvis har läst.

Dokument från Finansinspektionen som SvD tagit del av.
Dokument från Finansinspektionen som SvD tagit del av.
Annons
Annons

SvD Näringsliv har tidigare i en rad artiklar granskat Finansinspektionen och den kritik som visselblåsare inifrån myndigheten framfört mot ledningen. 

Detta gäller även fallet SEB. I det aktuella pm:et argumenterar FI:s penningtvättexperter för att SEB borde straffas med en sanktion. Men myndighetsledningen valde, trots omfattande brister, en annan mjukare linje.

I november 2017 fick banken grönt ljus från FI i samband med att penningtvättsutredningen avslutades.

Efter SvD:s artiklar och Uppdrag Gransknings avslöjande av Swedbankhärvan har kritiken mot FI:s agerande växt. Aktiespararna och ledamöter i Finansutskottet är några av dem som har uttryckt sitt missnöje. Generaldirektör Erik Thedéen har varit självkritisk och medgett att myndigheten borde ha varit snabbare och mer ”framåtlutande” efter Danske Banks penningtvättsskandal.

FI har nyligen inlett en ny, stor granskning av SEB och deras skydd mot penningtvätt. Den här gången är fokuset Baltikum, där SEB är en av de största bankerna.

Den nya granskningen av SEB beräknas vara klar i oktober i år. Om det blir fråga om en sanktion bör ett beslut om detta kunna fattas före årsskiftet, enligt FI.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons