Annons

Finansministern: ”Kan bli utdraget krisförlopp”

Finansminister Magdalena Andersson.
Finansminister Magdalena Andersson. Foto: Henrik Montgomery/TT

Ingen vet vad som väntar runt nästa hörn. Det säger Magdalena Andersson som tar höjd för att återhämtningen kan pågå i flera år. ”Vi måste kunna betala barnbidragen också i december.”

Under strecket
Publicerad

Magdalena Andersson tror på ett fall i BNP under första halvåret och en återhämtning i andra.

Foto: Lars Pehrson

Finansministern vid presentationen av fjolårets vårbudget.

Foto: Lars Pehrson

Ingenting är som det brukar. Ingen vet hur ekonomin ser ut om ett år. Till och med att uppskatta BNP är svårt under så extrema omständigheter som coronavirusets framfört har skapat. I den myllan står finansminister Magdalena Andersson med huvudansvaret för att planera den långsiktiga ekonomiska politiken. På onsdagen presenterar hon regeringens vårbudget.

– Jämfört med annars är de prognoser man gör väldigt osäkra. Då är det extra viktigt att ha koll på utvecklingen här och nu, och noga följa den statistik som kommer hela tiden med hög frekvens, säger hon i en intervju med SvD.

Den ekonomiska prognosen i vårpropositionen skiljer sig inte från den som finansministern presenterade i slutet av mars. Regeringen räknar med en kraftig nedgång i början av året, men ser en möjlig återhämtning redan till hösten.

– Men det är en stor osäkerhet och det kan också bli ett utdraget krisförlopp. Det måste vi ha en beredskap för.

Hur länge räknar du med att krisen pågår?

– Vi har en väldigt kraftig nedgång första halvåret och en återhämtning som pågår under flera år, men som påbörjas under andra halvåret 2020. Sedan har vi ett alternativt scenario som vi jobbar med. IMF kom med en prognos också för världsekonomin i dag. Jag har inte ett scenario utan vi jobbar utifrån flera.

Annons
Annons

Magdalena Andersson tror på ett fall i BNP under första halvåret och en återhämtning i andra.

Foto: Lars Pehrson

Ekonomer talar om olika sätt den globala ekonomin kan återhämta sig på. En stor och kraftig nedgång första halvåret, men en viss återhämtning redan under andra halvåret, liknas vid ett V.

En brant nedgång i ekonomin och sedan en något långsammare återhämtning ser mer ut som ett U. Om smittspridningen inte stannar upp och ekonomin fastnar i en ond spiral skulle ett tredje scenario vara möjligt, som liknas vid ett L.

Magdalena Andersson tror på ett fall i BNP under första halvåret och en återhämtning i andra.
Magdalena Andersson tror på ett fall i BNP under första halvåret och en återhämtning i andra. Foto: Lars Pehrson

Hur ser du på återhämtningen för Sveriges del?

– Vi tror på ett fall i BNP under första halvåret och en återhämtning i andra. Det är inte läge att svara på om det kommer att se ut som ett V, ett U eller ett L. Det är en fråga som ingen kan svara på, säger Magdalena Andersson.

Nu är problemet inte brist på pengar, utan viruset och de åtgärder som man vidtar för att minska virusspridningen.

Hur är det att jobba i en situation som är så osäker, det låter lite som att köra i dimma?

– Det är som att köra på en krokig väg där ingen vet vad som finns runt nästa hörn. Därför är det viktigt att se till att det finns pengar kvar, så att vi kan återstarta ekonomin när den värsta krisen är över. Jag som är finansminister har ett särskilt ansvar för det.

Kan du tänka dig att sänka skatter för att stimulera ekonomin?

– Nu är problemet inte brist på pengar, utan viruset och de åtgärder som man vidtar för att minska virusspridningen. Det är det som gör att konsumtionen inte ser ut som den annars skulle ha gjort.

Annons
Annons

Finansministern vid presentationen av fjolårets vårbudget.

Foto: Lars Pehrson

Men kan det bli aktuellt att sänka skatter efter krisen?

– När den värsta krisen är över hamnar vi i en ny fas. Då kan vi titta på olika åtgärder, både investeringar och konsumtionsstimulanser.

Sverige har en låg statsskuld och beskrivs därför ofta stå väl rustat för kris. Samtidigt är hushållen högt belånade. Svenskarna hade näst mest skulder efter danskarna i en europeisk jämförelse gjord i år.

Finansministern vid presentationen av fjolårets vårbudget.
Finansministern vid presentationen av fjolårets vårbudget. Foto: Lars Pehrson

Är du orolig för prisfall på bostäder med så hög privat skuldsättning som vi har i Sverige?

– Det finns en risk i det. Risken är att hushållen drar ner på sin konsumtion för att kunna betala lån. Här har Finansinspektionen gjort amorteringslättnader och det är något som borde kunna minska den här problematiken.

Kan det bli aktuellt att helt slopa amorteringskravet?

– Det är något som Finansinspektionen har i sin verktygslåda. Det är de som gör olika förändringar.

Vi har ett särskilt ansvar att se till att det finns pengar kvar om det blir ett mer utdraget krisförlopp.

På kort sikt slår coronaviruset hårt mot den svenska ekonomin. Bara förra veckan förlorade nästan 14 000 svenskar jobbet och 6 600 varslades. Många kritiker ropar efter kraftfullare åtgärder från regeringen, bland annat för att minska takten på den skenande arbetslösheten. Magdalena Andersson ser paralleller bakåt i tiden till andra kriser.

– Det är inte ovanligt att man i början av en kris ser olika opinionsbildare, akademiker och opposition som tycker att man ska vidta mycket mer åtgärder än vad regeringen gör här och nu.

– Vi har ett särskilt ansvar att se till att det finns pengar kvar om det blir ett mer utdraget krisförlopp, för att kunna återstarta ekonomin. Det är i slutänden regeringen som är ansvarig för att vi har möjlighet att betala ut barnbidragen också i december.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons