Annons

Finansministern kräver tydliga riksdagsbesked

Finansminister Magdalena Andersson (S) efterlyser tydligare beslut från riksdagen. Arkivbild.
Finansminister Magdalena Andersson (S) efterlyser tydligare beslut från riksdagen. Arkivbild. Foto: Pontus Lundahl/TT

Finansminister Magdalena Andersson (S) säger att övergångsregeringen nu skyndsamt ska verkställa riksdagens budgetbeslut, det vill säga Moderaternas och Kristdemokraternas förslag.

– Men det kräver väldigt detaljerade och tydliga beslut i riksdagen. De oklarheter som finns nu måste undanröjas, säger hon.

Under strecket
TT
Publicerad

– Vi är i ett helt unikt läge. Det är första gången vi har en övergångsregering som ska styra på en budgetreservation. Det är ju ingen hemlighet att jag hade önskat en annan politik, men nu är jag finansminister i en övergångsregering och kommer naturligtvis att verkställa de beslut som riksdagen har fattat och kommer att fatta, inte minst under kommande vecka, säger Magdalena Andersson till TT.

På onsdagen vann Moderaternas och Kristdemokraternas gemensamma budgetalternativ, med stöd av Sverigedemokraterna, i riksdagen över övergångsregeringens budget. Då slogs riktlinjerna och ramarna för nästa års budget fast, men utan att egentligen veta så mycket om innehållet på de olika utgiftsområdena.

Det har skapat en viss oreda och tidspress i de olika fackutskotten, som nu på en vecka ska fatta beslut för varje område i budgeten.

– Det är litet kaosartat just nu med allting, säger arbetsmarknadsutskottets vice ordförande Gulan Avci (L), som dock är övertygad om att utskottet ska hinna klart med arbetet i tid.

Enligt Magdalena Andersson kommer även regeringen att hinna i tid.

Annons
Annons

– Men den kommande veckans beslut på alla utgiftsområden måste vara klara, preciserade och detaljerade. De oklarheter som vi får rapporter om från utskotten måste klaras ut, säger hon.

Som exempel nämner Andersson besparingskrav som överstiger hela anslagsposten. Ett annat är att investeringsstödet för byggbolag ska tas bort utan övergångsregler.

– Det innebär att det blir handläggningstiderna på länsstyrelserna som kommer att avgöra vilka bolag som hinner få stöd, säger Andersson.

Kristdemokraten Larry Söder är vice ordförande i riksdagens civilutskott, där investeringsstöden hanteras.

– Det gäller att de som beviljar pengar jobbar på fram till den 31 december, säger Söder om länsstyrelsernas hantering.

Han skulle gärna se övergångsregler, men det är upp till regeringen, det kan inte riksdagen besluta om.

– Jag förstår att vi tänker olika politiskt, men om man ska ta bort något som redan är infört måste man ha en plan som gör att det också funkar i praktiken, säger Emma Hult (MP), ordförande i civilutskottet och kallar det hela ansvarslöst.

På miljöområdet ska besparingar på 2,1 miljarder kronor göras jämfört med övergångsbudgeten. Men efter konsultationer med opolitiska tjänstemän på miljödepartementet konstaterades att en del neddragningar i M-KD-förslaget inte går att genomföra. Till exempel ville M och KD helt avskaffa elfordonspremien, men 40 miljoner kronor är redan utlovade, så det går inte att dra ner till noll kronor utan att bryta mot budgetlagen.

För att siffrorna skulle gå ihop fick därför miljoner hastigt börja flyttas mellan anslagen.

– Det är helt omöjligt för ett oppositionsparti att lägga ett seriöst budgetförslag, säger Maria Gardfjell (MP), vice ordförande i miljö- och jordbruksutskottet och hänvisar till att ett riksdagsparti inte har tillgång till departementens utredningsresurser och kompetens.

Gardfjell kritiserar att det saknas konsekvensanalyser till besparingar, trots att de kan gå in på detaljnivå. Jobb och företag berörs exempelvis när anslagen till skydd och skötsel av värdefull natur i princip halveras eller när länsstyrelsens miljötillsyn bantas.

– Jag avundas inte de förvaltningschefer som rent praktiskt ska hantera detta, säger hon.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons