Annons

Fingerprints konkurrent Next ökar förlusten

Det norska biometribolaget Next Biometrics redovisar ett resultat efter skatt på –47,5 miljoner norska kronor för det fjärde kvartalet (–33,4). Det framgår av bolagets delårsrapport.

Under strecket
Direkt
Publicerad

**Omsättningen under kvartalet **uppgick till 1,7 miljoner norska kronor (4,4) och kom från leveranser av 46 000 sensorer under kvartalet.

Next har under helåret 2015 levererat mer än 100 000 sensorer, vilket gav en omsättning på 4,6 miljoner norska kronor. På grund av de låga produktionsvolymerna och höga tillverkningskostnader är den beräknade bruttomarginalen fortfarande negativ, skriver Next i rapporten.

Vid utgången av fjärde kvartalet uppgick Next Biometrics likvida medel till 130 miljoner norska kronor. I november genomförde bolaget en riktad nyemission till Greenbridge som tillsammans med vissa inlösta warranter tillförde bolaget nästan 130 miljoner norska kronor.

**Next uppger **att det håller på att bygga upp planer och aktiviteter relaterade till smarta kort. Bolaget för diskussioner med strategiska partners kring detta.

"Beroende på ovanstående, kan koncernens likvida medel möjligen täcka mindre än 12 månaders verksamhet och styrelsen kommer följaktligen initiera aktiviteter för att säkra relevant bolagsfinansiering", heter det i rapporten.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons