Annons

Finns belägg för att män drabbas värre av förkylning

”Ni tjejer pratar om att föda barn, men ni skulle bara veta hur det känns när en kille är riktigt förkyld.” Den klassiska reklamfilmen illustrerar en så kallad man cold, ”mansförkylning”. SvD:s Emma Frans undersöker vad forskningen säger om fenomenet.

Under strecket
Publicerad

Emma Frans synar begreppet ”mansförkylning”, som innebär att en man hävdar att han blir kraftigt medtagen, för att inte säga dödssjuk, av en helt vanlig förkylning.

Foto: SvD Illustration: Thomas MolénBild 1 av 2

Illustration: Thomas Molén

Bild 2 av 2

Emma Frans synar begreppet ”mansförkylning”, som innebär att en man hävdar att han blir kraftigt medtagen, för att inte säga dödssjuk, av en helt vanlig förkylning.

Foto: SvD Illustration: Thomas MolénBild 1 av 1
Emma Frans synar begreppet ”mansförkylning”, som innebär att en man hävdar att han blir kraftigt medtagen, för att inte säga dödssjuk, av en helt vanlig förkylning.
Emma Frans synar begreppet ”mansförkylning”, som innebär att en man hävdar att han blir kraftigt medtagen, för att inte säga dödssjuk, av en helt vanlig förkylning. Foto: SvD Illustration: Thomas Molén

Påstående

Begreppet ”mansförkylning” innebär att en man hävdar att han blir kraftigt medtagen, för att inte säga dödssjuk, av en helt vanlig förkylning. Ofta används det hånfullt för att antyda att män överdriver om hur pass allvarliga symptom de har.

Men överdriver männen verkligen, eller drabbas de i själva verket hårdare av förkylningar?

Redan under graviditeten är risken för att något går fel högre om fostret är en pojke.

Genomgång

Traditionellt har kvinnan setts som ”det svagare könet” och när det gäller fysisk styrka är det uppenbart att män i genomsnitt har mer muskelmassa än kvinnor. Vad gäller vår hälsa finns det dock flera faktorer som indikerar att män faktiskt är känsligare än kvinnor. I genomsnitt lever kvinnor längre än män, i Sverige år 2017 var medellivslängden för kvinnor 84,1 år och för män 80,7 år¹. Denna könsskillnad återfinns över hela världen i varierande storlek, men är generellt mindre i rikare länder.

Annons
Annons

Illustration: Thomas Molén

Bild 1 av 1

I Ryssland dör män i genomsnitt 11,4 år tidigare än kvinnor², något som i hög utsträckning verkar förklaras av skillnader i alkoholkonsumtion³. Det är dock inte bara vara livsstilsfaktorer som ger upphov till skillnader i mäns och kvinnors hälsa. Redan under graviditeten är risken för att något går fel högre om fostret är en pojke, och det är tydligt att nyfödda pojkar har högre risk för sjuklighet och dödlighet än flickor⁴.

Det verkar också som att det finns skillnader i hur mäns och kvinnors immunförsvar fungerar, vilket skulle kunna resultera i att förkylda män faktiskt har det värre än förkylda kvinnor.

En genomgång av forskning som undersökt saken visade att det finns vissa vetenskapliga belägg för att mansförkylningen handlar om mer än bara att män är gnälligare⁵. Undersökningen visade att män, jämfört med kvinnor, har högre risk för komplikationer och högre dödlighet i samband med luftvägsinfektioner.

Det verkar inte bara handla om att män klagar mer över förkylningar – det finns också vissa belägg för att de faktiskt blir sjukare av luftvägsinfektioner.

Genomgången fann också vissa belägg för att män lider mer av akuta luftvägsinfektioner än kvinnor eftersom kvinnor har ett kraftigare immunförsvar. Orsaken till skillnaderna föreslås vara att våra könshormoner påverkar immunförsvaret, men också att män röker i högre utsträckning och att de är mindre benägna att söka vård när de blir sjuka.

Det finns hypoteser om att ett sämre immunförsvar bland män är en negativ bieffekt av en egenskap som också är evolutionärt fördelaktig för dem. Höga testosteronnivåer må vara negativt för immunförsvarets funktion, men om det innebär en tillgång för andra biologiska processer som tillväxt och reproduktion kommer det naturliga urvalet ändå främja höga nivåer av manligt könshormon.

Slutsats

Illustration: Thomas Molén
Illustration: Thomas Molén

Det verkar inte bara handla om att män klagar mer över sina förkylningar – det finns också vissa belägg för att män faktiskt blir sjukare av luftvägsinfektioner.

Även om kvinnan i regel är det svagare könet vad gäller muskelstyrka, verkar mannen vara svagare än kvinnan när det gäller immunförsvarets funktion.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons